zondag 13 mei 2012

Dag 20 - Iiritatie aan de Telefoon


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mij ergeren aan de telefoon wanneer nadat ik gebeld heb de andere mij zaken begint te vragen die ik niet voorzien had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd oordelen over mezelf als zwak en minder dan omdat ik een ander nodig heb om te checken of ik wel de juiste zaken gekocht heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd geirriteerd worden nog voordat de andere kan antwoorden omdat ik reeds geoordeeld heb dat diot belachelijk is en het een vergissing is om te bellen en dat ik het beter alleen zou doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd denken en geloven dat als ik een ander nodig heb en in het openbaar een ander bel, ik dan zwak ben en als hulpeloos aanzien zal worden door anderen – ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd niet gezien willen worden als diegene die gedomineerd wordt door een ander maar juist als diegene die in controle is en weet wat hij doet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegleaten en geaccepeerd toegeven aan de reactie van het ego als mijn angst en het beeld van miojn ‘publieke zelf’ dat ik wil hooghouden – in plaats van te ademen hier en mezelf te sturen in zelf-oprechtheid en gezond verstand

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat ik een vergissing bega door te bellen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mezelf wxijsmùaken dat het hier om zelfvertrouwen gaat 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd bang zijn dat de andere mijn tijd verspilt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd bang zijn dat ik geen contole heb en ik 
gestuurd wordt in een richting die ik niet wil

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd bang zijn dat het gesprek ‘uit de hand loopt’ en ik extra moeite moet doen om nog bijkomendezaken te kopen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb tiegelaten en geaccepeerd mezelf willen toenen als de baas en niet als diegene die bevelen opvolgt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd reageren omdat ik denk dat ik mezelf ondferwerp aan een ander als autoriteit in plaats van mij te realiseren dat in gelijklheid elkeen zijn eigen autoriteit is en in gelijkheid een ander om assistetntie kan vragen en bijstand

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mijzelf erover schamen dat ik hulp nodig heb en in het openbaar moet tonen dat ik iets niet weet – in plaats van te ademen hier en een en gelijk te staan aan de situatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd willen verbergen dat ik iets nioet weet in publiek

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd een beelmd van mezelmf willen hooghouden in het openbaar als iemand die in controle is van zijn leven en die weet wat hij doet en aijn eigen beslissingen neemt, en niet iemand die onzeker is 

IK vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd deelnemen in de irrirtatie in plaats van mezelf te stoppen hier en te zeggen ik aanvaard dit niet – ik zie dat dit ego-onzin is en ben in staat om gezond verstand te grbuiken in het oplossien van mijn praktisch probleem waavoor ik nu even de ander nodig heb
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mij afreageren op de andere omdat ik denk dat ze het niet begrijpen en niet naar mij luisteren aan de telefoon en denken dat ze niet hun best doen om mij te vertsaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd de andere willen wegduwen in plaats van een en gelijk te staan omdat ik zelf gebeld had en hulp nodig had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd niet een en gelijk te staan als de andere hier en mij realiseen dat gelijk welke reactie die ik voel, de mind is en ego en niets te maken heeft met de realiteit van wat ik doe

Ik erken en zie dat ik mijzelf doorheen mijn leven geprogrammeerd heb om asociaal en onpraktisch te werk te gaan en anderen weg te duwen – en dat ik nu mijzelf herprogrammeer om een en gelijk te staan aan alle situaties en daarin onvoorwaardelijk doe wat nodig is om eventuele problemeen op te lossen, ook als ik daarvoor de hulp van een ander nodig heb – hierin is geen plaats voor ego en de mind – maar alleen gezond verstand en wat het beste is voor iedereen

Wanneer ik opnieuw de ander nodig heb en ze stellen mij vragen aan de telefoon die ik niet voorzien had, dan adem ik en weet ik dat ik hier ben en dat gelijk welke reactie de mind is en dat ik die in één adem kan stoppen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd bestaan in en als de drang om te domineren in plaats van een en gelijk te staan als de andere als mezelf

Ik engageer mij ertoe nederig te zijn in het erkennen van een situatie en wanneer ik bijstand/hulp nodig heb en daarin enkel dategene overwegen wat het beste is voor iederen en alle punten van ego en de mind te negeren als illusies – ik sta 

Ik engageer mij ertoe te stappen in dit process tot er niets meer van het ego overblijft hetgeen eenvoudig gebeurt door continu zelfvergeving toe te passen en zelf-coriggerende actie op elk vergeven punt om dan mezelf toe te passen in elke ademn tot er niets meer overblijft aan reacties en energie maar alleen ik overblijf als zelfsturend principe als een en gelijk als leven dat in elke moment het beste doet voor iedereen

Ik engageer mij ertoe datgene wat niet het beste is voor iedereen in vraag te stellen en bloot te stellen zodat het vernaderd kan worden in en door een systeem gebasseerd op gelijkheid en waar alles en iedereen wel in overweging genomen wordt 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd niet willen kiezen en de andere de keuze willen laten maken - ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd ervaren dat de andere mij wil controleren door mij te commanderen door de telefoon wat ik moet kopen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en egaccepeerd alleen hulp aanvaarden binnen een door mij bepaald segment, en niet aanvaarden dat de ander daar buiten stapt en ook uistpraken doet over andere dingen, omdat ik dan het gevoel heb dat ik niet langer controle heb over de situatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten bang zijn controle te verliezen en geloven dat ik controle kan verliezen wanneer een ander zijn input geeft en voorstellen geeft over waarnaar et kijken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mijzelf definieren ahv een persoonlijkheid van controle hetgeen een illusie is - in plaats van controle te leven als een expressie van mezelf waarbij ik sta als het punt van controle dat zich ervan verzekerd dat datgene wat gedaan moet worden om het beste voor iedereen tot stand te brengen ook werkelijk gedaan wordt als de zekerheid van mijn eigen consistentie

Ik engageer mij ertoe te staan als het punt van controle waarin ik met abolute consistentie dagelijks mezelf toeleg op het tot stand brengen van een oplossing voor deze realiteit, die gedomineerd wordt door ongelijkheid en misbruik, die het beste is voor iedereen en waarin eenieder gelijk gewaardeerd wordt en nooit nog iemand hoeft te bestaan in persoonlijkheden van controle die gebaseerd zijn op angst

Geen opmerkingen:

Een reactie posten