zaterdag 30 juni 2012

Dag 67 - Niets aan het Toeval overlaten


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te spreken uit inferioriteit in plaats van te spreken als gelijke.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf in mijn gedrag plaatsen als mindere.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf mezelf te verminderen in mijn stem – ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mij te schamen voor mijn resultaten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf presenteren als onzeker.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet verdedigen en hopen dat anderen zullen zien dat ik dit of geen gedaan heb.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om te berusten op anderen om mijn pad te sturen – en in plaats daarvan maak ik mijzelf er zeker van dat ik zelf in elk moment mijn eigen lot in handen heb en zelf de uitkomst bepaal.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om macht weg te geven aan een ander over mijzelf, door niet alle informatie op tefel te leggen die relevant is aangaande mijn situatie omdat ik geloof dat dit een teken van ‘zwakheid’ is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik ‘daarboven’ sta en ik mezelf niet moet verddigen – in plaats van mij te realiseren dat als ik niet opkom voor mezelf het systeem mij op alle mogelijke manieren zal proberen misbruiken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb topegelaten en geacepteerd controle over mijn eigen richting opgeven en toelaten dat een ander controle heeft over mijn richting/sturing – door onzekerheid en twijfel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vertrouwen op agenten in het systeem om mij te beschermen en voor mij op te komen en mij te verdedigen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd mij realiseren dat ik alleen sta en dat ik zelf 100% moet instaan voor mijn waarde en overtuigingskracht en dat ik niets aan een ander kan overlaten.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om alles aan toeval over te laten.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om te vertrouwen op een ander om voor mij op te komen en mij in overweging te nemen – ik stop mijn goedgelovigheid en sta als een gelijke in het systeem.

Ik engageer mij ertoe om in elk moment de situatie volledig te sturen van A tot Z en niet toelaten dat stukken in het midden worden gelaten.

Ik engageer mij ertoe in elk moment niets aan toeval over te laten en ervoor te zorgen dat ik ten allen tijde in de beste positie ben om mezelf te sturen en te doen wat best voor iedereen is.

Dag 66 - Mijn prioriteiten kennen


het gebeurd de laatste tijd dat ik veel te doen heb maar op het einde van de dag terug kijk en me afvraag: waar is mijn tijd naartoe gegaan???

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik ‘veel te doen heb’ plotseling iets anders beginnen doen dat schijnbaar belangrijker is, waardoor ik er niet toe kom mijn prioriteiten te voldoen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd lmezelf saboteren door me niet te houden aan mijn agende en wat in mijn con,crete realiteit belangrijk is, maar in plaats daarvan mij afleiden met plotselinge missies die ik veel te lang laat aanslepen waardoor mijn planning gecopmpromitteerd wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ‘vrije keuze’ gebruiken als een manier om mijzelf te saboteren – terwijl ik weet wat er belangrijk is en prioriteit verdiend.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wat best is voor iedereen te compromitteren door te kiuezen voor datgene wat me aandacht zal geven in plaats van datgene wat hier onmiddellijk belangrijk is in mijnpraktische realiteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet een en gelijk staan aan mijn praktische realiteit maar ‘iets anders’ te willen doen – en dan ’s avonds kwaad worden omdat ik ‘niet genoeg tijd heb’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn studies compromitteren door mezelf niet effectief te sturen in elk moment en mezelf te sturen in elke adem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd afwijken van mijn zelf-discipline door agenda’s en lijsten te maken en op een systematische manier mijn werk aan te pakken zodat ik zoveel mogelijk gedaan krijg.

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om te wachten totdat ik me realiseer dat ik achterstand oploop.

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om te doen alsof mijn neus bloed.

Ik engageer mij ertoe om in elk moment oprecht te zijn met mezelf over wat er nu werkelijk gedaan moet worden als concrete prioriteit en dit absoluut voorrang te geven boven andere zaken die kunnen wachten.

Ik engageer mij ertoe om te stoppen geloven dat ik ‘zeeën van tijd heb’ – want dan begin ik mijzelf af te leiden en gaan de uren slen voorbij.

Ik engageer mij ertoe mijzelf efficient te organiseren in gelijk wat ik doe: werk, schrijven, studie, afwas, kuisen.

Ik stuur mijzelf met absolute precisie in elk moment en laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om irrelevant te worden omdat ik mezelf niet stuur.

Ik engageer mij ertoe mij te pushen voorbij mijn weerstand om mij elke dag te organiseren en tijd te nemen om te kijken hoe ik best mijn dag aanpak om alles gedaan te krijgen.

Ik engageer mij ertoe elke morgen een lijst te maken en bij te houden van wat er te doen is en op die manier mijn dag te plannen zodat ik steeds bezig ben met wat relevant is.    

woensdag 27 juni 2012

65 - Beloning en Zelf-Motivatie


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vasthouden aan emoties tussen mezelf en D.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd emoties hebben als zenuwachtigheid en onbehagen wanneer D naast me zit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij onmiddellijk onzeker voelen omdat D naast me zit en ik geloof dat hij me observeert.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten beïnvloeden door de aan of afwezighedi van D in mijn buurt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij ongemakkelijk voelen met D naast mij.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opgelucht zijn wanneer D weggaat, omdat ik denk dat ik mer nu kan ontspannen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet ontspannen wanneer D daar is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ‘wie ik ben’ laten bepalen, door een bron buiten mij die mij kan manipuleren als met een druk op de knop – dit is onaanvaardbaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anders werken wanneer D daar is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn motivatie en zelfsturing afhankelijk maken van of D daar is of niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet disciplineren om altijd dezelfde zijn, met of zonder D, zodat mijn resultaten altijd dezelfde zijn en  ik consistent wordt in elk moment.

Ik engageer mij ertoe in elk moment mezelf toe te passen door mezelf te motiveren in elk moment – zonder noodzaak aan externe motivatie zoals angst of een beloning.

Ik realiseer me en begrijp dat mijn toepassing en mijn consistentie een teken zijn van wie ik ben ongeacht van de context waarin ik me bevind en dat indien ik mezelf niet in elk moment evenzeer toepas in zelf-discipline en zelf-beweging – ik dan mezelf bedrieg en me gedraag als een systeem.

Ik engageer mij ertoe de kracht te vinden om mijzelf te motiveren in alles wat ik doe en in alles wat mij te doen staat, zonder te verlangen naar een externe beloning of motivatie zoals angst – in plaats daarvan stuur ik mezelf in het enkel nog aanvaarden van mezelf van de uiterste perfectie in alles wat ik doe, in de realisatie en het besef dat ik mezelf creëer en bepaal in elk moment en dat wat ik in mezelf aanvaard ik ook aanvaard in een ander als mezelf. 

dinsdag 26 juni 2012

Dag 64 - Verslaafd aan conflicten


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn relatie met D verslaafd zijn aan conflict.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd opzettelijk een conflict uitlokken zodat ik de andere kan ‘pakken’ en zodat ik kan winnen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer er geen conflicten zijn in mijn wereld deze zelf creëren omdat ik mij verveel en ik wil energie om te kunne vechten en winnen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd verslaafd zijn aan angst en opwinding van conflicten en daarin willen winnen – in plaats van mij te realiseren dat als ik deze stop ik de wereld pas zal beginnen zien en wat er werkelijk gebeurd en plaatsvind en ik mezelf zal kunnen sturen op een manier die best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd teruggrijpen naar het gedragspatroon van conflict omdat ik bang ben om te veranderen en dus bang ben voor wie ik ben.

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om conflicten op te zoeken of uit te spelen met anderen – in plaats daarvan stuur ik mezelfg op een manier die best is voor iedereen.

Ik realiseer me en begrijp dat deze confilcten afleidingen zijn  van de werkelijke conflicten in deze realiteit, zoals het feit dat er genoeg voedsel is op deze aarde om iedereen te voeden, terwijl er dagelijks 20.000 kinderen sterven van de honger.

Ik engageer mezelf tot het stoppen van alle vormen van ego-conflict hetgeen gebaseerd is op eigenbelang en eigengerechtigheid en willen winnen tegen een ander als ego – en in plaats daarvan focus ik mezelf op hier zijn in adem en stop ik met het provoceren van conflicten om mij toe te leggen op OPLOSSINGEN voor deze wereld en het stoppen van de conflicten die ingebouwd zijn in het systeem.

Ik engageer mij ertoe bij elk conflict te kijken naar de oorzaak in mezelf en de oorzaak in het systeem en dan onmiddellijk een oplossing te vinden en hoe dit zal opgelost worden in een systeem gebaseerd op gelijkheid.

Ik engageer mij ertoe niet deel te nemen in conflicten wanneer het erom gaat te winnen of te verliezen – maar enkel te participeren wanneer ik een oplossing zie en ik zeker ben van wat het beste is voor iederen. 

maandag 25 juni 2012

Dag 63 - Onderdanigheid als Persoonlijkheid


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te spreken vanuit een toon van inferioriteit en minderwaardigheid in mijn stem, wanneer ik opkom voor mezelf en wat best is voor iedereen, alsof ik iets vraag wat schadelijk is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren da alles omgekeerd is en dat opokomen voor zichzelf en wat best is voor iedereen wordt ontmoedigd en bestraft – en dat ik de feedback van het systeem moet negeren indien ik wil doen wat het beste is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd spreken als een inferieure als een mindere en niet als een gelijke die als een gelijke behandeld wil worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat als ik gewoon rechtuit spreek en opkom voor mezelf ik dan in de problemen terecht kom.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik van de gratie afhang van de andere –in plaats van mij te realiseren dat er duidelijke regels zijn waaraan iedereen zich moet houden ook in het huidige systeem en dat iederen ter verantwoording kan worden geroepen mbt deze regels en dus niemand boven deze regels staat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd het overtreden van gelijkheid accepteren in de naam van solidariteit met de groep waarin ik mij bevind – en mij niet realiseren dat ik niet op steun van de groep moet rekenen indien ik gerespecteerd wil worden en zien gebeuren wat het beste is voor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd verwachten dat het systeem mij plotseling zal respecteren in plaats van mij te realsieren dat het systeem zal blijven misbruiken en aandringen totdat ik opsta en zeg stop – ofwel totdat ik opgeef en toegeef aan de druk. Ik realiseer mij en brijp dat het systeem mijn creatie is en dat ik geen keuze heb dan mezelf te confronteren als het kwaad van dit systeem als de drang om te misbruiken tot in het oneindige.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om te stappen als ‘minder dan’ hetgeen gereflecteerd is in de toon van mijn stem en de manier waarop ik me gedraag.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegestaan te spreken één en gelijk als de totale expressie van mijn fysieke lichaam hier – een en gelijk als wat hier is als mezelf – in plaats van toegeven aan manipulatie van de mind als persoonlijkheid en inferioriteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf programmeren om vanuit inferioriteit te spreken als kind toen mijn ouders op mij kwaad werden en ik uit angst zei wat er van mij verlangt werd. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik geen andere keuze had en dat ik dit moest doen om te overleven – en het voor mij onmogelijk was om gezond verstand te spreken en op te komen voor mezelf en wat best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven in de macht van angst – in plaats van mij te realiseren dat ik deze toegstaan en aanvaard heb als mijn baas. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn wereld de schuld geven voor mijn angst en stress, ipv mij te realiseredn dat ik zelf mijn macht heb weggegegveven en dat ik in werkleijk altijd al in staat geweest ben om op te komen voor mezelf en te spreken in gezond verstand, maar ik heb mezelf dit recht ontzegt omdat ik bang was om onder ogen te komen dat ik dit aan mezelf aangedaan had en ikzelf verantwoordelijk ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat door het te aanvaarden in en ander ik mezelf programmeerde om hetzelfde te worden. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat ik gebrainwashed ben met angst sinds mijn kinderjaren om nooit voor mezelf op te komen en steeds toe te geven aan angst als het geloof dat het systeem mij zal vernielen indien ik opkom voor mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd automatisch participeren in de onderdanige persoonlijkheid in het systeem – in plaats van te stoppen en te ademen en mij te realiseren: ik ben hier en angst is slechts een programma – en mezelf te spreken als een en gelijk als wat hier is zonder mijzelf op welk vlak dan ook te compromitteren.

Ik engageer mezelf tot het spreken van mezelf in gezond verstand wanneer ik geconfronteerd wordt met conflicten met wat het best is voor mezelf als wat het beste is voor leven.

Ik engageer mezelf tot het spreken met de volledige stem van mijn lichaam hier en mezelf niet langer te onderdrukken wanneer ik spreek – ik spreek mezelf als wie ik ben als leven en niet langer als onderdanig programma als angst.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mij te onderwerpen aan de wil van een ander uit angst om mezelf uit te drukken als angst voor de gevolgen – in plaats daarvan push ik mezelf om te zeggen wat ik zie hier onmiddellijk en wat onontkenbaar is en onaanvaardbaar. 

Ik durf mezelf tot het spreken van wat onontkenbaar is en onaanvaardbaar en van wat gezegd moet worden. 

Ik durf mezelf tot het uitdagen en in vraag stellen van het systeem, ongeacht hoeveel schijnbare druk er gebruikt wordt – ik gebruik gezond verstand en baseer mij op de regels van het systeem.

Ik engageer mij ertoe om neen te zeggen en de rechten te gebruiken die in het systeem bestaan om misbruik te stoppen. 

zondag 24 juni 2012

Dag 62 - Ego en Vertrouwen breken


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opzettelijk aan de andere duidelijk maken dat ze mij niet moeten vertrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in en als een design programma waarin ik wil bewijzen dat ik onbetrouwbaar ben  zodat ik geen vernaétwoordelijkheid moet nemen en ik gek ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weigeren om mijzelf te vertrouwen en in plaats daarvan de controle overlaten aan de mind

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de andere wegstoten en elke vorm van vertropuwen onmogelijk maken omdat ik ook mezelf niet vertrouw

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd toegeven aan gedachten als resonance

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten  mijn resonance vertrouwen ipv mezelf te vertrouwen als leven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vertrouwen willen verbreken als een vorm van sabotage om de weg a gelijkheid te breken en onmogelijk te maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet geloven dat vertrouwen tussen alle leven mogelijk is

Ik vergeef mlezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de andere te wantrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd enken en geloven dat vertrouwen als leven nooit zal bestaan – in plaats van mij te realiseren dat dit de mind is die spreekt en die bang is om te streven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn voor absoluut vertrouwen en openheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacepteerd mezelf zo ontwerpen dat absoluut vertrouwen en opnheid onmogelijk wordt en er alleen  misbruik overblijft

Ik vergeef mezelf dat bik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd leven misbruiken en het vertrouwen van leven misbruiken door ‘vrije keuze’ en mijn eigen wil volgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opzettelijk het vertrouwen breken als een manier om de adnere te saboteren in hun proces

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opzettelmlijk vertrouwen breken als een manier om de andere hun zelfvertrouwen te ondermijnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd macht definieren als het kunnne breken van het vertrouwen en het misbruik maken van het vertrouwen van anderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wrokkig zijn in dat ik het vertrouwen zal breken dat een ander mij gegeven heeft

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om vetrouwen te breken – en dit doe ik door in eerste instantie mezelf te vertrouwen en niet toe te geven aan de sabotage van gedachten – en mezelf te sturen in zelf-oprechtheid

Ik engageer mij ertoe wanneer een ander vertrouwen in mij stelt – hierin verantwoordelijkheid te nemen net zoals ik verantwoordelijkheid neem voor mezelf en voor alle leven dor in elk moment zelf-oprecht te zijn en mezelf te sturen in elke adem

vrijdag 22 juni 2012

Dag 61 - Homo en Hetero is Hetzelfde


Toen we in de winkel waren vroeg iemand me naar mijn indruk over de stad  – en ik keerde me naar M omdat ik niet wist wat zeggen. Ik geloofde dat ik een bepaald antwoord moest geven en dat M zou weten wat te antwoorden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd communicatie definieren als officiele communicatie waarbij ik m haar toestemming nodig heb om te communiceren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik een bepaald antwoordf moet geven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij gedragen als een zoon en zijn moeder waarbij ik bang ben om met vreemdelingen te spreken en ik wacht op de moeder om de communicatie in mijn plaats te doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet staan als gelijke in het capabel zijn om voor mezelf te spreken en mezelf uit te drukken tegen een vreemde – omdat ik hoegenaamd niet weet wat er gezegd moet worden en ik verwacht dat de andere alle relaties met het systeem voor ons beheert.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd inferieur staan aan het systeem door te geloven dat ik niet met het systeem kan communiceren als mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat ik met een systeem communiceer als persoonlijkheid en dat ik me daarin belachelijk zal maken of iets doms zal zeggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat ik me belachelijk zal maken tov M door op een gelijke basis te communiceren met deze jongen en omdat ik over de situatie oordeel als ‘systematisch’ and dat ik daarboven sta en mezelf niet wil verlagen door op gelijke basis te communiceren en dat M de communicatie in mijn plaats moet doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om met de jongen te communiceren omdat ik oordelen over hem had en hem zag als ‘knap’ en dus wil ik niet met hem praten want dan ben ik homo.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd over homo’s oordelen als mindere mannen omdat ze zich vrouwelijker gedragen en dus zie ik vrouwen als minder dan mannen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd homo’s zien als minderwaardig in hun sexualiteit omdat ze met mannen vrijen en ‘het lichaam is daar niet voor gemaakt’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf of een ander definieren overeenkomstig sexualiteit ipv mij te realiseren dat heterosexualiteit net als homosexualiteit programm’s en persoonlijkheden zijn en daarin niet van elkaar verschillen.

Ik realiseer mij en begrijp dat sexualiteit niet gender gedefinieerd is en dat leven niet beperkt is door gender en sexualiteit en ‘symbiose’ en ‘bij elkaar passen’ want dat is allemaal separatie.

Ik realiseer mij en begrijp dat sex slechts een tijdelijke vorm van ondersteuning is die nodig is om ons te stroomlijnen met en als het fysieke lichaam –maar dat er een punt zal komen waarop zex geen noodzaak meer is en dat elkeen zal stappen in en als de totale expressie van zijn fysieke lichaam en er geen ‘symbiose’ meer nodig is met een ander.

Ik engageer mij ertoe te stappen in eenheid en gelijkheid met en als mijn fysieke lichaam en daarin mezelf te ondersteunen in en als fysieke expressie, totdat het niet langer nodig is om te bestaan in gelijk welke vorm van fysieke afhankelijkheid.

Ik engageer mij ertoe te bouwen en mee te werken aan een systeem waarin elkeen in een positie verkeerd om zichzelf een partner te kiezen om een overeenkomst te maken om elkaar te ondersteunen in hun process van zelf-oprechtheid en eenheid en gelijkhedi en zodat zij samen fysieke expressie kunnen ontwikkelen als wie ze werkelijk zijn – totdat we allemaal vrij zijn als leven.  

donderdag 21 juni 2012

Dag 60 - Luisteren en verantwoordelijkheid


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet luisteren omdat ik fundamenteel niet wil weten wat er gezegd wordt omdat ik geen vernatwoordelijkheid wil nemen voor deze informatie en niet als een gelijke wil staan in en als het organiseren van wat we gaan doen en hoe we dit zullen doen

Ik vegreef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat de mind niet in staat is tot communicatie en ik dus de mind niet kan vertrouwen en dat ik juist moet ademen hier en mezelf moet bewegen in en als mijn fysieke lichaam om vragen te stellen en op te klaren wat ik niet begrijp zodat ik ook de volledige context heb van wat we gaan doen en hoe we dit gaan doen – zodat ik niet op de andere moet vertrouwen als afgescheiden van mezelf – waarin ik gewoon volg zonder enige vorm van verantwoordelijkheid omdat ik bang ben om fouten te maken en voor mogelijke consequenties

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om uit angst voor mogelijke consequenties niet als een gelijke deel te nemen in het plannen en organiseren van onze activiteit en de beslissingen klein en groot die genomen moeten worden

Ik engageer mij ertoe in elk moment op gelijke voet te staan met de andere als mezelf zodat elkeen zichzelf kan vertrouwen en gelijk geinformeerd is en we beide zo efficient mogelijk tezamen kunnen bewegen en op elkaar inspelen

Ik engageer mij ertoe in de wereld gelijk te staan met anderen in de groep en mij te informeren aangaande belangrijke aspecten van dit bestaan – zoals voedsel of politiek nieuws -  zodat ik gelijk sta met alle leden van de groep ik geen volgeling wordt

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om slechts te ‘volgen’ en achterna te hollen – en in plaats daarvan stuur ik mezelf in het informeren van mezelf en het vergaren van context voor wat we doen en zo als gelijke deel te kunnen nemen in het nemen van beslissingen groot en klein op gelijke basis 

Ik engageer mij ertoe deel te nemen in het nemen van beslissingen en het nemen van initiatief als gelijke zonder angst over mogelijke gevolgen 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd in te zien dat democratie zinloos is wanneer men zijn huiswerk niet gedaan heeft en niet weet waar het feitelijk over gaat of waarover er beslist wordt en wat de context is – en dat democratie enkel mogelijk is wanneer elkeen op individuele basis in staat is om zelf verantwoordelijk te nemen voor het vergaren van context en het hebben van alle informatie – om dan deel te nemen in het maken van beslissingen zonder angst voor mogelijke consequenties.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd mij realiseren dat democratie zonder gelijkheid zinloos is en per definitie misbruik

Ik engageer mij ertoe bij te dragen aan een systeem waarin elkeen in eerste instantie gelijk ondersteund wordt in hun basisbehoeften als datgene wat het fysieke lichaam nodig heeft om te bestaan in COMFORT en RUST – en waarin elkeen in staat is om deel te nemen in het maken van beslissingen die het bestaan van de hele groep bevorderen – en aan te tonen dat dit enkel mogelijk is in de vorm van een Gelijkheids-Geldsysteem.

Dag 59 - Twijfel als zelf-bedrog


Ik had een droom waarin ik een tekst aan het schrijven was en Z kwam langsgelopen en ging op mijn laptop staan en zei dat ik de spellingscorrector moet gebruiken – ik kon zien dat bijna alle woorden in mijn tekst rood onderlijnd waren. Ik had het gevoel dat ik gefaald had en voelde mij schuldig dat ik niet beter mijn best deed.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf stressen door van mezelf te verwachten dat alles perfect is tot in de details en dat wanneer ik fouten maak, dit onvergeeflijk zou zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik gefaald heb omdat ik fouten gemaakt heb en ik zie dit als een teken van zwakte en neem dit persoonlijk – in plaats van mezelf te ondersteunen door te kijken naar hoe ik het beter kan doen zodat ik geen fouten meer maak in de toekomst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd slordig zijn in de toepassing van mezelf en niet hier zijn in elk moment – en nodig hebben dat iemand achter mij aanloopt om mijn fouten te verbeteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te bestaan en leven in de verwachting dat er altijd iemand achter mij aan zal lopen om mijn fouten te verbeteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen oog hebben voor de details en hoe een punt te stappen in de fysieke realiteit adem per adem, maar in plaats daarvan te ‘rushen’ en over de details heen te vliegen en mijn toepassing daardoor onpraktisch te maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opgeven op mezelf als leven omdat ik mezelf opzettelijk in de schuld werk en daardoor mezelf vast zet in schuldgevoel en minderwaardigheid en zelf-onbetrouwbaarheid  in plaats van mezelf en anderen als mezelf te ondersteunen in en als dit process en consistent te zijn in en als de volledige toepassing van mezelf

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om deels in de fysiske realisteit te zijn en anderszijds vast te houden aan de twijfels in de mind – die ik wil ‘bijhouden’ in geval van – wat als het allemaal niet echt is – dit is onaanvaardbaar

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf als leven saboteren door te twijfelen aan wat echt is en daardoor de waarde van leven te verminderen in plaats van mezelf als leven echt te MAKEN

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in de mind te zoeken naar een punt dat echt is naar iets waar ik op kan terugvallen – in plaats van mij te realiseren dat ik enkel mezelf kan vertrouwen als leegte hier in en als adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet te delen in en als de inhoud van de mind als backchat maar alleen wanneer ik iets moois te vertellen heb of iets dat waardevol is in mijn ogen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf hjeb toegelaten en geaccepteerd heb oordelen over mezelf over wat ik wil delen – in plaats van hier te zijn in elk moment en eenvoudigweg mezelf uitdrukken in adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat zelf-expressie en het delen van mezelf vanzelf komen in plaats van mij te realiseren dat ik mezelf moet ‘pushen’ in het uitdrukken en delen van mezelf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd alles van wat er zich in mij afspeelt te bekeuren en te evalueren – in plaats van eerste te focussen op de praktische realiteit en de fysieke wereld en dan te werken met hetgeen in mij opkomt als reacties en backchat in plaats van opzettelijk in de mind te gaan als een vorm van zelf-masturbatie en zelf-verkrachting om hoegenaamd te weten of er iets aan de hand  is

Ik realiseer mij en begrijp dat de mind mij altijd hetzelfd antwoord zal geven en dat indien ik luister naar de mind ik mezelf incapabel verklaar om mezelf te vertrouwen hier in de fysieke realiteit in gezond verstand – ik engageer mij ertoe te bestaan in adem en niet als gedachten in de mind en wanneer er nieuwsgierighjeid opkomt om ‘terug te keren naar de grot’ ik mezelf stop door te zeggen stop – en mezelf toe te passen in mijn fysieke realiteit en hier te zijn in en als adem

Wanneer ik adem – neem ik het hele bestaan in en als mezelf en draag ik alles in mezelf als hier – en neem ik de beslissing om te staan en zelf-oprechte te zijn en te doen wat het best is voor iedereen en dat ik mezelf kan vertrouwen 

Dag 58 - "Openheid en Eerlijkheid" als Controle


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij zorgen maken over hoe ik gezien wordt als ego en mij niet realiseren hoezeer ik mezelf in dit punt compromitteer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteer mezelf onderwerpen aan de groep als mijn omgeving en werkelijk geloven dat ik niet buiten de lijnen mag stappen, noch hen mag uitdagen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn omgeving als de groep aanvaarden als God en werkelijk geloven dat ik moet gehoorzamen aan de omgeving als God – omdat ik zelf op mijn eentje machteloos zou zijn en mezelf niet zou kunnen ondersteunen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd nieuwsgierig zijn naar wat anderen doen in mijn wereld en als een vorm van controle alles over hen willen weten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf onderwerpen aan de vragen van anderen als verhoor in het geloof dat ik hen informatie verschuldigd ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om verstoten te worden als ik zou duidelijk maken dat iets iemand zijn zaken niet zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf onderwerpen aan het verhoor van mijn omgeving in plaats van hier te zijn en mij te realiseren ik beslis wat ik deel van mezelf; en hetgeen niet relevant is daarover zeg ik niets want het zijn hun zaken niet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in moraliteit als het vertellen van de waarheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd door het vertellen van de waarheid anderen vertrouwen willen laten hebben in mij als de manier waarop ik werd opgevoed

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten brainwashen in het geloof dat ik open en eerlijk moet zijn, in plaats van in te zien dat ouders dit gebruiken als manier om hun kinderen te controleren terwijl ze zelf een eigen leven zullen leiden in het geheim buiten het zicht en de kennis van hun kinderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd geloven in eerlijkheid en openheid als waarde, in plaats van mij te realsieren dat het gebaseerd is op angst als het geloof dat als ik dit niet doe ik de andere onrecht aandoe en dat zij hoegenaamd recht hebben op deze informatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en gelovezn dat ik toebehoor aan mijn omgeving en daarin hen informatie verschuldigd ben over mijn leven en wat ik doe

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd denken en geloven dat omdat zij mij betalen ze recht hebben om alles over mij te weten in plaats van mij te realiseren dat dit mindcontrol en brainwash is

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om te stappen als minder dan de groep en mijn omgeving

Ik laat mezelf niet toe om mezelf te zien als absoluut afhankelijk van mijn ompgeving als God

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteer denken en geloven dat mijn omgeving macht heeft over mij – in plaats van mij te realsieren dat ik mijn macht weggeef aan mijn omgeving door hoegenaamd open en eerlijk te zijn

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mezelf te verzwakken en saboteren door anderen toegang te geven tot wat niet van hen is, en daarin een reden creëren waarom ik niet kan opstaan in het systeem en doen wat het beste is voor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik mijn commitment tov het systeem moet tonen en bewijzen dat ik een goede slaaf ben – in plaats van mij te realiseren dat ik niet zo ver hoef te gan en dat ik mij kan houden aan verplichtingen die op papier staan en als de rest is manipulatie en bedrog

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om toe te geven aan sociale druk in het geloof dat er mij iets kan worden aangedaan

Ik engageer mij ertoe om te stappen in zelf-respect en mezelf eerst te plaatsen

Ik engageer mij ertoe om mezelf te waarderen als leven in de realisatie dat ik mezelf niet kan compromitteren op welke manier dan ook en dat wat beste is voor iedereen heilig is en niet overtreden kan worden

Ik engageer mij ertoe tot het lopen/stappen in zelf-respect door mezelf te beschermen en ondersteunen in het systeem in de realisatie dat het systeem niet mijn vriend is hetgeen synoniem is voor misbruik en controle – door de controle over informatie en identiteit

Ik engageer mij ertoe te leven volgens de Wet van wat het beste is voor iederen als Gelijkheid – en daarin geen compromis te aanvaarden want dat is de wereld die ik bezig ben neer te zetten en voor te bereiden


Dag 57 - Communiceren is beter dan Zwijgen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn agreement niet ten volle te gebruiken uit angst voor conflicten en ruzie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet te spreken wanneert ik iets zie, zelfs wanneer ik niet zeker ben – in plaats van mezelf te onderdrukken,  waardoor ik niets geef om de andere als mezelf en dus niets geef om mezelf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat als ik de andere niet ondersteun als mezelf ik dan niets geef om mezelf en dat ik hierin meedogenloos en recht vooruit moet zijn

Ik sta een en gelijk als de andere in mijn agreement en laat mezelf toe de andere te ondersteunen zoals ik zelf ondersteund wil worden in zelf-oprechtheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf hierin onderdrukken en terughouden uit angst om fouten te maken

Ik engageer mij ertoe wanneert ik iets zie dat niet gestroomlijnd is met eenheid en gelijkheid en wat best is voor iedereen, dit meteen aan te geven zodat het op de tafel ligt en zodat er naar gekeken kan worden

Ik engageer mij ertoe wanneer ik iets zie, te ademen hier en alles hier te plaatsen als mezelf, de andere hier te plaatsen als mezelf, en dan te spreken wat ik zie, zodat het op de tafel komt en er naar gekeken kan worden

Ik engageer mij ertoe de andere praktisch te ondersteunen als mezelf en daarin mezelf te ondersteunen in de realisatie dat alles een en gelijk is als mezelf als leven hier

Ik sta mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf te bestaan in en als de focus op mijn eigen mind – hetgeen in zichzelf reeds mindcontrol is – en in plaats daarvan te ademen in en als alles wat hier is en mezelf als mijn wereld op te merken als een en gelijk als mezelf

Ik enageer mij ertoe alle vormen van zelf-obsessie te stopen met zelf-vergeving, schrijven en ademen en mezelf toe te laten mezelf te zien in en als mijn fysieke omgeving als de reflectie van wie en wat ik werkelijk ben als wat ik mezelf heb toegelaten te worden – om van daaruit mezelf te ondersteunen in het zien waar ik nog niet een en gelijk ben met mezelf en waar ik nog geen verantwoordelijkheid heb genomen voor mezelf

Ik engageer mij ertoe te ademen hier en leeg te zijn als stile, door hier te zijn in elke adem – zodat ik mezelf kan zien als deze wereld als wat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te worden - zodat ik voor alle delen van mezelf meedogenloos verantwoordelijkheid kan nemen als mezelf totdat alles hier is een en gelijk als leven en er nooit meer misbruik wordt toegelaten 

zondag 17 juni 2012

Dag 56 - Weerstand tegen Autoriteit


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd autoriteit te willen uitdagen en saboteren – ook wanneer dit in mijn eigen nadeel is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd autoriteit zien als onrechtvaardigheid – want waarom heeft die andere persoon het voor het zeggen?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd mij realiseren dat mijn verzet tegen en sabotage van autoriteit in feite jaloezie is omdat ikzelf in die positie wil zijn van autoriteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben om een en gelijk te lopen in en als de positie waarin ik onderworpen ben aan autoriteit en mijn ego in de weg laten staan in plaats van gezond verstand te gebruiken en mij te realiseren dat dat de manier is waarop het systeem mij provoceert zodat ik een fout zou maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd altijd te reageren tegen autoriteit omdfat ik denk dat ze dommer zijn dan mij en ik slimmer ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd neerkijken op autoriteit en hen zien als ‘slecht’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het omgekeerde doen van wat autoriteit van mij verlangt en dit definieren als vrijheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vrijheid definieren in polariteit met autoriteit en ‘niet luisteren’ – en mijn eigen ding doen

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mezelf te definieren in polariteit met autoriteit waarin ik me gedraag als een systeem – in plaats van mezelf te realiseren als vrijheid hier als de vrijheid om mezelf uit te drukken

Ik laat mezelf niet tie en accepteer niat van mezelf te willen rebelleren,w ant op die manier geef ik alleen mijn macht weg aan het systeem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de rebel willen zijn in het systeem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meer willen zijn dan het systeem en te oordelen over het systeem, door ertgeen te willen rebeleren, in de vorm van het niet luisteren en weerstand hebben tov autoriteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik een instructie krijg – opzettelijk net iets anders te doen omdat ik geloof dat ik beter weet en dat ik de autoriteit niet kan vertrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om ‘mezelf te verliezen’ als ik een bepaalde handeling zou stellen in plaats van mij te realiseren dat ik niet gedefinieerd wordt door wat ik doe maar door wie ik ben in elk moment

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd eigenrechtig zijn in het systeem – in plaats van mij te realiseren dat er geen goed en slecht is in het systeem, maar alleen wie macht en geld heeft en dat zij beslissen wat waar is en wat juist is – en ik realiseer me en brgrijp dat het geen zin heeft meer te willen zijn dan dit en dat ik beter een en gelijk stap als dit systeem om te zien hoe het werkelijk werkt


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat als ik luister naar de autoriteit dat ik dan mezelf bedrieg inj plaats van mij te reraliseren dat dit mijn ego is en de mind die vrijhedi definieert als rebel zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toiegelkaten en geaccepteerd autoriteit definiren als iets groter en meer dan mij dat boven mij hangt en van bovenuit controle op mij uitoefend en mijn leven beheerst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van het geld systeem de ultieme autoriteit maken als een sysyteem dat het leven van eenieder beheerst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten niet eenheid en gelijkheiud als leven maar in plaats daarvan geld en eigenbelang aanvbaarden als autoriteit in deze wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten eenheid en gelijkheid als autoiriteit als mezelf in te ruilen voor angst als autoriteit en zo mezelf te bedriegen asl leven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf onderwerpen in angst aan het systeem als autoriteit in plaats van in te zien dat het allemaal gebaseerd is op angst en terrorisme – in plaats van te leven als mijn eigen eutotiteit door in elk moment mezlef toe te laten om datgene te doen wat het beste is voor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd enerzijds autoriteit willen zijn maar andesrzijds mezelf niet verzekeren dat ik alle vormen van angst in en als mij gestopt heb om zeker te zijn dat ik in elke positie kan staan met vernatwoordelijkheid en dat ik nooit Leven en wat best voor iedereen is zal compromitteren

Ik engageer mij ertoe elke vorm van angst in en als mezelf te stoppen met zelf-vergeving en zelf-correctieve actie – zodat ik in gelijk welke positie kan staan in deze wereld en in elk moment enkel datgene zal doen wat het beste is voor iedereen

Ik engageer mij ertoe te leven als een voorbeeld van autoriteit als Leven waarin ik niet minder aanvaard dan wie elkeen werjkelijk is net zoals ik niet minder van mezelf aanvaard dan wie ik werkelijk ben en mezelf vetrouw om datgeen bloot te stellen wat niet best is voor iedereen en onaanvaardbaar is als leven

Ik engageer mij ertoe wanneer ik een weerstand voel opkomen om te ademen en te stoppen – en mezelf toe te leggen op het doen van hetgeen gedaan moet worden want op die manier stop ik de mind en stap ik een en gelijk als het systeem en ondersteun ik mezelf

Ik engageer mij ertoe alle angst te stoppen tav gevolgen van handelingen in het systeem – en in plaats daarvan onvoorwaardelijk te doen wat gedaan moet worden en hierin een en gelijk stappen met het systeem en mezelf ondersteunen 

zaterdag 16 juni 2012

Dag 55 - Vertrouwen door Misbruik


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ‘vertrouwen’ willen creëren tussen mij en D omdat ik geloof dat mijn job dan veilig is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd omdat ik mijn job wil veilig stellen, compromitterende informatie vrij te geven die tegen mij gebruikt kan worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vriendschap definieren als macht geven aan de ander om mij te raken of te schaden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vertrouwen definieren als een ander de mogelijkheid geven om mij te schaden – en hem deze info geven als bewijs dat ik hem vertrouw en als een teken van respect, in plaats van mij te realiseren dat ik zo mezelf in gevaar breng en mezelf misbruik omdat ik mijn job hoegenaamd wil veilig stellen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd misbruik uitnodigen door gevoelige info te delen met anderen – waardoor ik mezelf nodeloos kwetsbaar opstel en mezelf overgeef aan de genade van de ander en hen macht geef over mij – dit is onaanvaardbaar

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd heb vertrouwen definieren als mezelf verminderen en misbruik uitnodigen – in plaats van mij te realiseren dat ik niet van een ander kan verlangen dat ze mij vertrouwen en dat ik mezelf moet vertrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn onzekerheid willen wegnemen door een relatie met een ander te creëren ipv mij te realiseren dat ik alleen maar onzekerheid kan wegnemen door mezelf te vertrouwen hier in adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepterd onzekerheid aanvaarden als mijn realiteit in plaats van mezelf te vertrouwen in en als de zekerheid dat ik mezelf zal ondersteunen en manieren vinden om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf in en als deze realiteit

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mijzelf te compromitteren uit angst om een positie te verliezen – en ook laat ik mezelf niet manipuleren met angstbeelden of bedreigingen – en ik gebruik gezond verstand in het ondersteunen van mijzelf en het veilig stellen van mijn positie – en doe hetgeen daarvoor nodig is op een manier die het beste is voor iedereen

Ik engageer mij ertoe om te stappen hier met de zekerheid dat wat er ook gebeurd – ik hier ben – en dat er nooit een reden kan zijn waarom ik misbruik zou toelaten of ik mezef zou compromitteren en dat ik in elk moment in staat ben om die keuze te maken die best is voor iedereen

Ik engageer mij ertoe mee te helpen aan de creatie van een systeem waarin door aan elkeen gelijk geld te geven van aan de geboorte tot aan de dood, niemand zichzelf nog moet compromitteren voor zijn overleven - en iedereen kan ontdekken wat zelf-respect betekent en het stappen als een gelijke in plaats van als een slaaf

donderdag 14 juni 2012

Dag 54 - De kans grijpen in het Moment


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd minder aanvaarden dan mezelf door te luisteren naar gedachten als twijfel wanneer er onmiddellijk gehandeld moet worden omdat ik niet wil veranderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vasthouden aan mijn patroon van met situaties omgaan in plaats van mij te realiseren dat als ik wil veranderen ik mezelf moet vertrouwen in het moment en niet moet beginnen denken in de mind – hetgeen een teken van angst is

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om te geloven in de excuses van de mind – en mocht er een punt van twijfel opkomen dan communiceer ik hierover om meteen het excuus bloot te leggen – en ik gebruik gezond verstand om mezelf te sturen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet onmpiddellijk de kans grijpen als zelf-wil om onmiddellijk te ahndelen maar in plaats toegeven aan de weerstand en uitstellen en daarin mezelf verzwakken en het statement maken dat ik het niet zeker weet terwijl ik het wel zeker weet – dit is onaanvaardbaar  

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om gezond verstand en wat best voor iedereen is te saboteren met angst als gedachten – in plaats daarvan stuur ik mezelf onmiddellijk ik laat mezelf toe om de realiteit van het probleem te zien en ik neem onmiddellijk vernatwoordelijkheid voor de situatie als mezelf

Ik realiseer mij en begrijp dat aarzeling angst is en ik duf erkennen wanneer angst in mij opkomt - ik gebruik dit echter als reden om mezelf te sturen en onmiddellijk door de angst te lopen en mezelf te veranderen in het moment 

Ik engageer mij ertoe wanneer een situatioe opkomt waarin gehandeld moet worden te stoppen – één ademhaling te nemen en te kijken naar de hele situatie – en daarna onmiddellijk te doen wat best voor iedereen is zonder na te denken – want dat is sabotage

Ik engeageer mij ertoe wanneer aarzeling opkomt – onmiddellijk te stoppen en te zeggen – ik aanvaard dit niet en mezelf te sturen in het tussenkomen in de situatie en de kans grijpen in het moment 


dinsdag 12 juni 2012

Dag 53 - Ego-conflict


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij ergeren aan de dame die mij geschreven had omdat ik denk dat zij veronderstellingen maakt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd haar veronderstelling niet corrigeren zodat ik achteraf kan zeggen dat zij dom was

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet onmiddellijk te verduidelijken wat het misverstand was in plaats van dit te willen ‘gebruiken’ zodat ik later over de dame kan oordelen en kan denken dat ze dom is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf kwaad maken in gedachten en roepen dat ik geen idioot ben – in plaats van te stoppen hier en mij te realiseren dat ik in competitie ga en inferioriteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meedoen aan een ego spel in plaats van te ademen en hier te staan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een en gelijk te staan als haar ego, in plaats van een en gelijk te staan als wie ze werkelijk is en van daaruit mezelf te sturen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd oordelen over de dame in plaats van mezelf te ondersteunen, door 1. Te ademen, 2; te stoppen 3. Mij realiseren dat dit slechts een programma is en dat als ik het persoonlijk neem dan ben ik een en glijk als dat programma.

Ik laat mezelf niet toe en accepteerd niet van mezelf om op welke manier dan ook te re-ageren tov de reacties van anderen – en in plaats daarvan adem ik hier in elk moment en aard ik mezelf hier als mijn fysiek lichaam en blijf ik vanbinnen in stilte – zonder beweging

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf hbe toegelaten en geaccepteerd denken als de ene het doet dan mag ik het ook doen – in plaats van mij te realiseren dat ik daarmee in mijn eigen voet schiet en dat de andere in de eerste een en gelijk is aan mij

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en gecacepteerd toestemming geven voor ego in mezelf of anderen in mijn wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet vertrouwen en in plaats daarvan de mind vertrouwen en de reactie vand e mind als het verlangen om terug te slaan en te willen winnen omdat ik het gevoel had dat ik werd verminderd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten brainwahsen als een wezen dat geobsedeerd is met winnen en dat in elke situatie de bovenhand wil hebben om te kunnen winnen

Ik engageer mij ertoe om in elk moment efficient adem te halen zodat ik kan in elk moment mij geautomatiseerde responsen stop en ik mezelf geboren kan laten worden als leven – ik engageer mij ertioe mijzezlf volledig te vertragen in en als ademhaling zodat ik in elk moment de gedachte van ver kan zien aankomen en in in elk moment een duidelijk statement maak van wie ik ben en wat ik zal aanvaarden en wat ik niet zal aanvaarden en daarmee mezelf herschrijf als leven en wat het beste is voor iedereen

Ik engageer mij ertoe wanneer ik in een situatie van ego-conflict ben te stoppen, te ademen en in gezond verstand mezelf uit te drukken in eenheid en gelijkheid en mezelf te vertrouwen

zondag 10 juni 2012

Dag 52 - Avatar Spelen en Samenwerken


Dit is mijn tweede blog over het topic van het spel Avatar. Wanneer wij dit spel spelen (ik en mijn partner) komen onze patronen naar boven van hoe wij met elkaar interageren.

Ik wil altijd meteen ‘in de actie springen’ terwijl de andere ‘meer de tijd wil nemen om de situatie en de omgeving ten gronde te evalueren’. Hiervan wordt ik ongeduldig en begin ik op mijn eentje mijn personage te bewegen zonder met de andere te communiceren en dan onstaat er frustratie bij de andere, omdat we slechts efficient kunnen spelen als er bij het maken van een beweging afspraken gemaakt worden en er tijdig gecommuniceerd wordt. Dit komt niet overeen met mijn definitie van ‘entertainment’  omdat ik niet gestimuleerd wordt op die manier en dan onstaat er de gedachte dat ik mijn tijd aan het verliezen ben. In feite is dit een gouden kans om mezelf te trainen in de kunst van het geduld en de effectieve communicatie – opnieuw in de realisatie dat als ik de tijd neem om te communiceren, we tijd winnnen in plaats van te verliezen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer we Avatar spelen, mijzelf laten meeslepen door een gevoel van ongeduld en nu meteen willen winnen en voortgaan in het spel en hoegenaamd niet begrijpen waarom we dit spel nu aan het spelen zijn als het allmeaal zo traag moet gaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer we spelen – denken: ik hoop dat we niet te lang spelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet hier zijn in het moment als adem wanneer wij dit spel spelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacceprteerd impulsief spelen zonder te communiceren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd spelen om te winnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn ervaring van het spel afhankelijk maken van of we winnen of niet

Ik engageer mij ertoe te wachten op de andere en mijzelf niet te laten vangen door ongeduld hetgeen 
sabotage is van de mind – dit is onaanvaardbaar – ik push mezelf om te staan en te ademen hier en mijzelf te sturen in elk moment

Ik engageer mij ertoe om dit spel enkel nog te gebruiken als een manier om mijzelf te testen in mijn communicatie skills en mijn capaciteit om in een team samen te werken - op die manier behoud ik mijn focus en doe ik wat het beste is voor iedereen

Dag 51 - Zelf-Discipline en Weerstand


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik werk, te beginnen oordelen over wat ik aan het doen ben als saai en beginnen nadenken over wat ik allemaal nog moet doen buiten mijn werk wat blijkbaar ook belangrijk is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat er iets belangrijkler is wanneer ik op mijn werk ben dan hier te stappen in gezond verstand in elke adem en mijzelf toe te leggen op het behalen van mijn objectieven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf verwarren met dingen die blijkbaar belangrijker zijn dat wat ik hier en nu aan het doen ben  -in plaats van mij te realiseren dat dit reeds sabotage is
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik werk mij af te vragen of ik niet iets vergeten ben – en dan beginnen denken over zaken die niet hier zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toegeven aan de weerstand en zoeken naar een reden waarom ik zoveel weerstand ervaar in plaats van mij in te zien dat ik hierdoor moet stappen en mezelf moet sturen in adem en zelf-discipline

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben tegenover zelfdiscipline – waarin ik voor een tijd gedisciplineerd zal werken maar na een tijd terug val in oudere patronen omdat mijn energie opgebrand is en ik dus niet mezelf bewogen heb maar mijn beweging gebaseerd heb op energie en bronnen buiten mijzelf om mij te motiveren zoals geld en angst

Ik laat mezelf niet toe om mezelf te laten bewegen door een bron buiten mezelf – dat is geen leven, maar een systeem

Ik engageer mij ertoe mijn eigen motivatie te zijn en wanneer ik weerstand voel mij te realiseren dat dit de mind is – en dat als ik hieraan toegeef ik het hele systeem als deze realisteit aanvaard en het statement maak dat de mind sterker is dan mij – dit is onaanvaardbaar

Ik engageer mezelf om wanneer de pijn en de vermoeidheid opkomen mij te duwen en te focussen en niet toelaten van mezelf om in slaap te vallen, in de realisatie dat dit een truc is van mijn onbewuste om in hetzelfde petroon te blijven als persoonlijkheid en niet te veranderen

Ik engageer mij ertoe mijzelf te pushen om te veranderen voorbij mijn weerstand en te ontdekken wie ik werkelijk ben als leven en niet als een systeem gebaseerd op energie en excuses 

vrijdag 8 juni 2012

Dag 50 - Macht weggeven aan de Mind


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf vastzetten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb tioegelaten en geaccepteerd in en als mlezelf vastlopen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf vastrijden in en als de mind als een obsessie als gedachtenpatroon

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat er een groot peobleem is in mezelf en dat ik moet vidnen waar het over gaat

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepterd mijn aandachtw eggeven aan obsessie en daardoor geen aandacht hebben voor mijn praktische realiuteiot en GEZOND VERTSTAND

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn focus verliezen en mezelf verliezen in interne angsten en onzekerheden – dit is onaanvaardbaar

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd onzekerheid creëren door mezelf niet consitent toe te passen en mezelf niet consuistent te ondersteunen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn macht weggeven aan de mind

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten mezelf niet sturen in elk moment in de helderheid van wat best voor iedereen is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een dag voorbij laten gaan waarin ik niet tot het uiterste gegaan ben – dit is onaanvaardbaar

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn werk af te maken en dan de boeken toe te doen alsof daarmee mijn vernatwoordelijkehdi erop zit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd lui zijn

Ik evrgeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf geen duideklijke doelen stellen van wat ik wil gedaan hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben tegenover mijn verantwoordelijkehdi met de groep

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet willen meedoen met de groep maar mijn eigen ding willen doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccxepteerd denken en gelovzen dat ik het beter weet en slimmer ben – in plaats van mezelf te realiseren dat ik alleen letterlijk nergens ben en allicht ‘verloren loop’ en dat ik momenteel een groep nodig heb om in eenheid en gelijkheid lee te lopen in collectieve verantwoordelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacepteerd regels creëren waarin ik mezelf opdraag wat zelfverantwoordelijkheid is – in plaats van mij te realiseren dat zelf-vernatwoordelijkheid in elk moment gezien moet worden in gezond verstand en zelf-oprechtheid

Ik vergeef mezemf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf verliezen in de act van de herhaling in plaats van mezelf te blijven sturen met een scherpe focus op wat hier is 

Ik engageer mij ertoe, wanneer een mindfuck eraan komt – mezelf te stoppen en ademen en mij realiseren: mijn macht om mijzelf te sturen is hier – ik stuur mezelf

Ik engageer mijzelf om in elke adem te kijken naar wat hier is en dan in zelfoprechtheid een keuze te maken over wie ik ben en wat ik anvaard en niet aanvaard gebaseerd op wat het beste is voor iedereen.

donderdag 7 juni 2012

Dag 49 - Zelf-Sabotage Onmiddellijk Stoppen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd nkiet efficient te werken omdat ik mezelf toelaat aandacht te geven aan demonen in de mind – in plaats van mezelf te stabiliseren hier in en als adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf dom maken door te geloven in de mind

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet onmiddellijk ondersteunen met het absoluut stoppen van de mindfuck maar in plaats daarvan het laten aanslepen voor uren – dit is onaanvaardbaar

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet doen wat nodig is om mezelf te stoppen – in plaats van hulpeloosheid te claimen en dat ik niet weet wat te doen

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mezelf over te geven aan de mind – ik doe het nodige om mezelf ervan te verzekeren dat ik een punt hier en nu stop en dat ik niet meer achterom moet kijken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dergelijke sabotage mijn werk laten beïnvloeden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en gecacepteerd mezelf saboteren in plaats van mezelf te ondersteunen hier in elke adem door mezelf te vertrouwen hier in elke adem en geen aandacht te geven aan de mind

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mezelf te verzwakken en zo mijn ficus te verliezen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn focus leggen op de mind – in plaats van mezelf te focussen hier op de fysieke realiteit en mezelf te suren hier in en als adem

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mezelf inefficient en nutteloos te maken door te bestaan in en als een relatie metd e mind – in plaats van mezelf te focussen op wat hier gedaan moet worden in en als de fysieke realitet

Ik engageer mij ertoe wanneer een punt van interne twijfel opkomt – mij te focussen op ademhaling en mezelf niet toelaten en accepteren om een sabotage-trip te starten – ik vertrouw mezelf hier in adem en stuur mezelf als mijn fysieke lichaam en zo ben ik hier in elk moment – in elk moment bezig met wat reëel is en stop ik de bezetenheid van de mind

Ik engageer mij ertoe met anderen als mezelf te delen hoe ik mezelf ondersteun in het stoppen van de mind en het geboren laten worden van mezelf als leven – todat alles gelijk is als leven 

Ik engageer mij ertoe mee te helpen aan de creatie van een Gelijkheids-Geldsysteem, zodat elkeen in deze wereld de kans kan krijgen om zijn proces te stappen van zichzelf te doen ontstaan als leven