maandag 4 juni 2012

Dag 45 - Opkomen voor mezelf


Deze zelfvergeving heb ik geschreven voordat ik naar buiten gegaan ben om de mensen die lawaai maakten te vragen om hiermee op te houden - daarna heb ik verder geschreven. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een excuus gebruiken dat het moeilijk is om mezelmf te sturen owmille van fysiek ongemak – ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om toe te geven aan een schijnbaar ongemak dat 9 kansen op 10 aan de mind zelf te wijten is en aan een gebrek aan zelf-oprechtheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet ondersteunen in wat ik zou willen voor mezelf maar in plaats daarvan toelaten dat er lawaai gemaakt wordt buiten en ik me niet kan focussen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om te spreken omdat het mesnen zijn die ‘mij graag hebben ‘ – dit is een onaanvaardbaar excuus – ik stop met het vergoelijken van misbruik en ik stuur mijzelf om een einde te stellen aan misbruik

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij laten leiden door ideeën van fatsoen en wat sociaal gezien aanvaardbaar is – in plaats van mij te realiseren dat sociaal gezien misbruik de NORM is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd aarzelen in mijn beslissing om te handelen want “wat als het te vroeg is” 
 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vasthouden aan erkenning in de straat

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn macht/ruimte weggeven door ‘permissief’ te zijn – in plaats van mij te realiseren dat ik me dan akkoord verklaar met hun logica

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf inhouden ten koste van mijzelf – in plaats van onmiddellijk in te grijpen en duidelijk te stellen wat niet aanvaardbaar is. 

Ik engageer mij ertoe wanneer een situatie voor mij ondraaglijk is – onmiddellijk in te grijpen en geen moment te laten voorbij gaan waardoor ik mezelf verzwak

Ik engageer mij ertoe wanneer ik irritatie voel opkomen – eerst te stoppen en te ademenen en gwoon met gezond verstand naar de situatie kijken en een beslissing te nemen die best is voor iedereen 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer iemand een antwoord geeft dat onoprecht is – dit aan mij te laten voorbij gaan in plaats van te antwoorden met gezond verstand en mij in de schoenen te plaatsen van de andere zodat ik kan anwtoorden in eenvoud en tonen hoe ze onoprecht zijn en manipuleren – en niet toe te laten en accepteren dat er bedrog wordt geuit zonder dit onmiddellijk bloot te leggen – Gelijkheid is de nieuwe Wet

Ik engageer mij ertoe op te komen voor mezelf en anderen als mezelf en te spreken wanneer er gemanipuleerd wordt uit eigenbelang en dit meteen bloot te leggen  

1 opmerking: