zondag 29 december 2013

Dag 275 - Tafelmanieren en etiquette - Commitments

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik ga eten mezelf voor te bereiden en de beslissing te nemen om traag te eten en mijzelf te organiseren alvorens ik begin te eten.

Ik engageer mezelf ertoe om alvorens ik begin te eten te beslissen HOE ik ga eten - zodat ik van het eten een bewuste beslissing maak, ipv geautomatiseerd gedrag.

Ik engageer mezelf ertoe om geduld toe te passen wanneer ik eet - en mezelf opzettelijk te vertragen wanneer ik eet.

Ik engageer mezelf ertoe om de brainwashing omtrent eten in mezelf te stoppen en deze dagelijkse activiteit te gebruiken als een platform om mezelf in te hercreëren - ipv het te gebruiken om mezelf in te verstoppen.

Ik realiseer me en begrijp dat indien ik deze vorm van gedrag kan veranderen, dan kan ik elk patroon in mezelf veranderen.

Ik daag mezelf uit om dit punt in detail aan te pakken en niet meer van mezelf toe te laten om te vervallen in gewoonte als onbewust en automatisch gedrag.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik mezelf zie terugvallen in automatisch gedrag - mezelf te stoppen en in mezelf de zelf-vergeving te spreken en de correctie - ik ben hier één en gelijk met het voedsel dat ik eet, ik zet me recht, ik neem mijn tijd om te kauwen op het eten, etc. - totdat ik de verandering volledig in mezelf geprogrammeerd heb en ik mezelf 100% kan sturen in het punt van eten.

http://lite.desteniiprocess.com

zaterdag 28 december 2013

Dag 274 - Etiquette en tafelmanieren Deel 2

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mezelf een punt toe te laten waarbij ik opgeef en de mind mijn gedrag laat overnemen gebaseerd op de gewoonte, i.p.v. mezelf te sturen in elk moment en ervoor te zorgen dat elke handeling specifiek en doelgericht is.

Dit is eigenlijk een coole manier om te zien hoe ingebouwd de mind is in onze gedragingen in elk moment - omdat ik nu ervaar hoe moeilijk het is dit eenvoudig punt te wijzigen - eenvoudig omdat ik in een moment een steek laat vallen, ik mis een adem, en mijn automatische piloot neemt over.

Dit proces laat me ook toe te zien dat het niet voldoende is om 'te willen' veranderen, maar dat ik ook alle emoties die hieraan gerelateerd zijn uit het verleden, moet zuiveren door middel van zelf-vergeving en ik een nieuw platform in mezelf moet neerzetten van waaruit ik een nieuw fysiek gedragspatroon kan creëren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd onbewust nog steeds de 'fuck you' gedachte toe te laten waarmee ik te kennen geef dat dit punt, dit gedrag mijn macht is over mijn omgeving - want door niet te veranderen, kan ik mijn omgeving frustreren - en dus realiseer ik me dat ik mijn gedragspatroon ontworpen heb vanuit een wraak-motief tegenover mijn omgeving toen ik kind was.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te geloven dat ik door 'fuck you' te zeggen macht uitoefen over mijn wereld - en dat het averechts doen van wat mij gevraagd wordt - mij macht en onafhankelijkheid geeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vrijheid definiëren als het omgekeerde te doen van wat men mij zegt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd macht definiëren in relatie tot anderen, ipv mij te realiseren dat de macht die ik heb bestaat in het veranderen van mezelf en te tonen wat er mogelijk is als leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd onmiddellijk in weerstand te gaan wanneer iemand mij iets opmerkt over hoe ik iets kan aanpakken - en bijna automatisch het omgekeerde te willen doen, om te bewijzen dat ik vrij ben, dat ik een vrije keuze heb en dat ik GEEN SLAAF BEN !!!

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een slaaf te worden van een programma van de mind - waarin ik zelfs niet de vrije keuze heb om in één moment mijn fysiek eetgedrag te wijzigen, en in plaats daarvan is er een proces nodig van ont-wikkeling om te kunnen komen tot het punt waarin ik mezelf kan sturen en ik me niet meer laat beïnvloeden door automatisch opkomende neigingen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd woede gebruikt te hebben en de schuld geven aan anderen als een energie om mijn mind en mijn gedrag mee te versterken en mezelf vast te zetten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat mij kwaad maken op anderen en het omgekeerde doen van wat er voorgesteld of gevraagd wordt, heel gemakkelijk is - maar dat het heel moeilijk is om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn ontwerp.

Ik engageer mezelf ertoe om mezelf te vertragen bij elke maaltijd en dit punt te stappen totdat het feitelijk is veranderd.

Ik engageer mezelf ertoe om alle weerstanden en obstakels in mezelf te verwijderen die mij ervan weerhouden om mezelf voluit te veranderen in mijn eetgedrag en eet patronen.

http://lite.desteniiporcess.com


donderdag 26 december 2013

Dag 273 - Tafelmanieren en etiquette

Ik ben bezig met een punt te veranderen: mijn manier van eten en zitten aan tafel tijdens de maaltijden.

Dit is een eenvoudig punt, maar ik ben niet succesvol geweest tot nu toe in het doorzetten van deze verandering, voornamelijk omwille van emoties in relatie tot dit patroon.


Bij deze:

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd kwaad worden vanbinnen omdat ik denk: waarom moet ik dit veranderen, is er iets verkeerd met mij misschien? ipv mij te realiseren dat het te maken heeft met sociale perceptie en het kunnen aanvaard worden door bepaalde sociale groepen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij erover te frustreren en denken : ik zie het nut hier niet van in.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd kwaad worden omdat het mij herinnert an mijn ouders en hoe er mij gevraondraaglijk en respectloos.
agd werd op een bepaalde manier te zitten en eten en dat vond ik

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd emoties in mij te dragen tav mijn ouders omdat ze wilden dat ik op een bepaalde manier at, waarbij ik 'me voelde als een huisdier' ipv mij te realiseren dat er in het huidige systeem bepaalde sociale voordelen verbonden zijn aan het respecteren van bepaald regels - en ook dat ik mezelf niet zag en de manier waarop ik at.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te hebben gedacht: "Ik kan niet geloven dat ze dit van me vragen, hebben ze dan echt geen enkel respect voor mij !!!!" en hun advies/commentaar 100% persoonlijk te hebben genomen en als een belediging, als een vernedering, ipv gewoon te kijken naar wat ze voorstelden en voor mezelf te zien of ik daar enig voordeel uit kan halen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in de waan te hebben bestaan dat 'ik perfect ben' zoals ik ben - en dat elkeen die commentaar op mij heeft kwade bedoelingen heeft en in essentie boosaardig is en goed om mijn haat op af te vuren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd deze eigenrechtigheid nog steeds in mij te dragen bijvoorbeeld door defensief te zijn en meteen in de verdediging te gaan wanneer iemand mij een suggestie maakt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gereageerd te hebben met woede, haat en wrok, toen men mij suggereerde om anders te eten en te geloven dat men mij 'probeerde te controleren'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet te realiseren dat ik reeds gecontroleerd werd en wordt door de mind bestaande uit gedachten, gevoelens en emoties - en in plaats van de kansen aan te grijpen om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf, verdraai ik de input van anderen door te stellen 'dat zij me proberen te controleren' - terwijl ze me juist nuttige feedback geven die me kan helpen met het doorbreken van mijn mindcontrol.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd paranoia te gebruiken als een manier om steun en assistentie af te blokken - en mezelf vast te zetten in de rails van de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat de mind niet enkel bestaat uit mijn gedachten, maar juist bestaat uit mijn hele fysieke zelf - als de manier waarop ik me gedraag op een onbewust niveau en om onbewuste redenen - en dus moet ik een fysieke correctie gebruiken om dit proces van mindcontrol om te keren en verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen ontwerp.

Ik engageer mezelf ertoe de gewoonte van het eten op een doelbewuste manier te veranderen naar een eet-patroon dat me ondersteunt in mijn proces en dat het me ook makkelijker zal maken mij in gelijk welke sociale kring te bewegen.

Ik realiseer me en begrijp dat de suggestie om mijn eetpatroon te veranderen niets persoonlijks om zich heeft en enkel te maken heeft met efficiëntie en het ondersteunen van mezelf.

Ik ben dankbaar dat ik een kans heb om mij bewust te worden van mijn eetpatroon en eetgewoonten, en deze te veranderen op een zelf-gestuurde en doelbewuste manier naar een patroon dat best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd emoties belangrijker maken dan wat best is voor iedereen inclusief mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf in de staart bijten omwille van emoties en mezelf letterlijk blind te hebben gemaakt voor wie ik ben en hoe ik me gedraag - terwijl er reeds jaren geleden de opportuniteit bestond om mijn programma om te keren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd medelijden hebben met mezelf dat ik dit patroon, moet veranderen - als iets dat me wordt opgelegd en dat ik zelf niet werkelijk wil - dat ik ervaar als 'een inbreuk op mijn vrijheid.'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat mijn manier van eten geconditioneerd was en dus niets met vrijheid te maken heeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf moedwillig definiëren als misbruikt zodat ik minder verantwoordelijk zou moeten zijn dan anderen, zodat ik meer privileges zou kunnen krijgen.

Wordt vervolgd...

http://lite.desteniiprocess.com

woensdag 25 december 2013

Dag 272 - Ordo ab Chao

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand te hebben gehad tegenover het creëren van orde in al mijn documenten, waarbij ik telkens tot de conclusie kwam 'dat het te veel werk' is en 'dat ik er later orde in zal brengen'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn gedachten te geloven wanneer ik tegen mezelf zeg dat ik het later ga doen, wanneer ik al weet dat dit niet waar is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de stap naar het creëren van orde niet te zetten omdat ik geloof dat het 'niet echt nodig is'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te hebben toegegeven aan de emotie van 'waarom ik' en zelfmedelijden te hebben dat ik 'deze ontzettende taak op mij moet nemen'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het advies dat mij gegeven wordt te minimaliseren, en denken dat het op mij niet van toepassing is - omdat ik 'speciaal ben'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een weerstand te hebben tegenover structuur - ipv mij te realiseren dat ik niet gestructureerd kan zijn in één aspect van mijn leven terwijl ik de rest laat slabakken.

Ik realiseer me en begrijp dat om gestructureerd te zijn in één aspect van mijn leven, ik gestructureerd moet zijn in alle aspecten van mijn leven - anders lieg ik tegen mezelf.

Ik realiseer me en begrijp dat het creëren van orde op alle vlakken in mijn leven in mijn voordeel is - en dus engageer ik mezelf ertoe om in alle vlakken van mijn leven orde te creëren zodat ik in alle dimensies van mijzelf gestructureerd wordt.

Ik engageer mezelf ertoe om mezelf te ondersteunen in het creëren van orde en mezelf te pushen voorbij mijn weerstand - en indien nodig mezelf te informeren aangaande welke systemen bestaan om orde te creëren totdat er feitelijk orde is in alle dimensies van mijn leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand te hebben tegenover structuur en orde omdat ik mij realiseer dat als ik gestructureerd en ordelijk wil worden, ik mijn mind moet stoppen en ik daadwerkelijk moet veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand te hebben tegenover structuur en orde omdat ik weet dat om structuur en orde te kunnen organiseren en onderhouden, ik realiteits-gericht moet worden en ik mijn verslaving aan de mind als afwezigheid moet stoppen.

Ik realiseer me en begrijp dat ik door het creëren van structuur en orde - een omgeving creëer die me ondersteunt in mijn proces van het stoppen van de mind, omdat ik mijn focus richt op de fysieke realiteit ipv op mijn gedachten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een zelfvergevingsproces te stappen enkel op papier, maar niet in fysieke werkelijkheid, waarin ik mezelf niet uitdaag om te veranderen in praktisch toepasbare handelingen.

Ik engageer mezelf ertoe mijn fysieke weerstanden te identificeren en er een punt van te maken mijzelf op deze vlakken uit te dagen en op een fysiek niveau te veranderen.

http://lite.desteniiprocess.com

maandag 23 december 2013

Dag 271 - Het Gezag van een Ander

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in angst te staan tegenover het gezag van een ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn dat een ander mij kan verwerpen of mij kan verbannen, en bang te zijn om toegang te verliezen tot een netwerk.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat mijn status als lid van een netwerk mij wordt ontnomen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een idee te hebben gecreëerd over mezelf als een waardig lid van het netwerk.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een geloof over mezelf gecreëerd te hebben dat ik een goed lid ben van de groep en dat ik waarde heb voor de groep.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd proberen mijn presentatie aan te passen zodat ik aanvaard wordt in de groep als een nuttig onderdeel van de groep - maar hierdoor is de focus niet langer op mijn zelf-oprechtheid en mijn proces van zelf-verandering.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn om een idee over mezelf te verliezen - als mijn 'bescherming' in deze realiteit.

Ik engageer mezelf ertoe om te vinden hoe ik een leven kan leiden van integriteit, niet gebaseerd op regeltjes, maar op mijn begrip van wat best is voor iedereen.

http://lite.desteniiprocess.com

woensdag 18 december 2013

Dag 270 - Wat me tegenhoudt

Wat is het punt dat me tegenhoud om te veranderen in bepaalde punten?

Het geloof dat:
Ik denk dat ik nog tijd heb.
Ik zal het later doen.
Het is niet zo belangrijk.
Het zal geen verschil maken.
Wat maakt het uit.
Gemakkelijk opgeven.
Geen motivatie? Alleen wanneer het gemakkelijk is.
Alleen als ik er een beloning voor krijg.
Als ik erdoor wordt opgemerkt – als ik er erkenning voor krijg.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van het bekomen van erkenning mijn einddoel te maken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn proces niet te stappen voor mezelf maar het doen voor het bekomen van erkenning.

Ik realiseer me en begrijp dat als ik ‘mijn process loop voor het bekomen van erkenning’ – dan zal ik noodzakelijk falen en dan maakt het ook niet uit hoe hard ik mijn best doe – want mijn uitgangspunt is reeds gecompromitteerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd snel zijn met het formuleren van in zichten, maar mezelf niet pushen om naar de kern van een programma te gaan in mezelf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken dat ik het streven naar erkenning ‘kan gebruiken’ als motivatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet te motiveren omwille van mezelf en wat best is voor iedereen en mezelf – maar op basis van het bekomen van erkenning.

Ik engageer mezelf ertoe om te vinden hoe ik mezelf kan motiveren – en voor mezelf te verkennien wat het betekent om mezelf te motiveren, zonder afhankelijk te zijn van een externe strimulus zoals het bekomen van erkenning als de ultieme beloning.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn eerste studies te hebben aangevat vanuit de nood aan erkenning – ipv een beslissing te nemen gebaseerd op wat ik wil voor mezelf in de context van deze realiteit – iets dat mij zal ondersteunen en dat mij zal toelaten anderen te ondersteunen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd nood te hebben aan erkenning van mijn ideeën en mijn visie – ipv mij te realiseren dat als ik hier ben – dan heb ik directe toegang tot wat hier is en heb ik geen ideeën en visies nodig.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten brainwashen door het erkenningssyteem dat op school werd toegepast, door de studenten punten te geven – zodat de studenten erkenning zouden willen voor hun punten – ipv dat de studenten voor zichzelf de beslissing maken dat ze de stof willen beheersen en
begrijpen.

Wat gebeurd er als ik deze nood aan erkenning wegneem? Hoe kan ik het wegnemen?

Als ik de nood aan erkenning wegneem – dan realiseer ik me dat ik hier daadwerkelijk ben met mezelf en dat alles wat hier is, hier is omdat ik het heb toegelaten en geaccepteerd.

Als ik de nood aan erkenning wegneem, dan blijft er enkel mezelf over en dan moet ik mezelf als deze realiteit leren kennen – vanbinnen en vanbuiten om haar te veranderen in een realiteit die het waard is om te bestaan.

Dus de focus vernadert van ‘mijzelf’ naar deze realiteit en het systeem en hoe alles werkt – ik moet dus nieuwsgieriger worden en meer interese hebben in deze realiteit om te begrijpen hoe alles werkt –zodat ik er gelijk mee kan staan en het kan veranderen.

Ik engageer mezelf ertoe om deze wereld, deze realiteite te bestuderen en veranderen op een manier die best is voor iedereen.


maandag 16 december 2013

Dag 269 - Zoals een schildpad

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zelf-vergeving te schrijven vanuit het uitgangspunt dat ik mezelf beter wil voelen - dus mijn zelf-vergeving is gebaseerd op 'mij goed voelen' en niet op 'mezelf terdege begrijpen' zodat ik mezelf daadwerkelijk kan veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd 'ermee klaar willen zijn' en niet onvoorwaardelijk te schrijven totdat ik over mezelf tevreden ben en ik zie dat ik nu een punt voldoende heb begrepen om mezelf erin te kunnen veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd voornamelijk stress als een excuus gebruiken om mezelf de tijd niet te geven dit proces van zelf-vergeving met de nodige traagheid en aandacht te lopen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in dit proces te willen 'dat het snel gaat' en 'snel resultaat willen'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik schrijf mezelf en mijn construct niet vast te nemen en helemaal uit elkaar te halen totdat ik een punt volledig begrepen heb - hoe het functioneert en hoe ik het kan veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in het bijzonder het blootleggen van mijn emoties uit de weg te gaan - omdat ik dit ervaar als 'onbeheersbaar' en ik denk dat 'het te veel en te ingewikkeld is' en 'meer is dan mij'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf willen veranderen zonder in detail alle constructen te verwijderen zodat ik maar blijf aanmodderen in dezelfde punten en ik zeg dat ik hoegenaamd mijn best doe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in zekere zin te bouwen op hoop - want ik ga ervan uit dat ik er later klaar voor zal zijn, maar nu nog niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf de kans te ontzeggen mezelf te confronteren in al mijn dimensies - om van daaruit de oplossing te kunnen schrijven en mezelf op efficiënte wijze te veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te vergelijken met anderen ipv dit proces onvoorwaardelijk te stappen voor mezelf - waarin ik wil weten wat mij controleert en ik mezelf wil bevrijden van elke vorm van controle en beperking.

Ik engageer mezelf ertoe om met regelmaat de tijd te maken om in alle traagheid mijn blog te schrijven en te kijken naar hoe ik functioneer en waar ik mezelf wil veranderen.

Ik engageer mezelf ertoe om in dit proces mezelf centraal te stellen ipv hoe ik denk dat anderen mij zien, en voor mezelf te beslissen dat ik mezelf wil veranderen.

http://lite.desteniiprocess.com

vrijdag 13 december 2013

Dag 268 - Het projectiemechanisme

Deze blog is een toevoeging op mijn serie over 'Macht' - ofschoon ik alle dimensies van macht gedaan heb (Angst dimensie, Gedachte dimensie, verbeelding, achterklap, reactie, fysieke), is er mij deze avond een ander perspectief gepresenteerd dat ik nu verder wil uitwerken.

Het mechanisme werkt als volgt: wanneer ik deze 'reactie' heb van angst/woede/paniek tegenover een persoon dan percipieer ik 'in de ogen van de mind' dat de ander 'mij iets aandoet' - zich op een bepaalde wijze tegenover mij gedraagt.

Het punt is nu te onderzoeken hoe ikzelf me op deze wijze tegenover anderen gedraag, aangezien wat we in anderen 'zien' en waar we ons in anderen kwaad over maken steeds een projectie is van wat we niet over onszelf willen zien.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd misbruik te maken van mijn positie om mijn macht neer te zetten over anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ervan genieten om anderen voor mij te laten werken en aan mij te moeten gehoorzamen als een slaaf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anderen tegen iemand opzetten - als een manier om hen te straffen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een ander te verraden en in die zin laf te zijn - ipv op een respectvolle manier te communiceren met de persoon waar hoegenaamd een issue mee is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een ander moedwillig zwart te maken - ipv te respecteren wat best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anderen slechts te zien 'in relatie tot mijzelf' ipv hen te zien 'op zichzelf als wie zij zijn'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gewoontes van superioriteit in de mind te creëren tov de mensen in mijn wereld - waardoor ik mijn interacties beperk of conditioneer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gefrustreerd te zijn omdat ik denk dat ik niet genoeg 'krijg', omdat ik niet genoeg 'gegeven wordt' - ipv mij af te vragen of ik genoeg geef aan anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd 'overleven' als een excuus te gebruiken om niets te geven aan anderen - en vooral te kijken naar hoe ik voordeel kan halen uit een relatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gericht te zijn op mijn eigen overleven, en niet te kijken naar wat best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te denken dat ik niets te geven heb - hetgeen niet waar is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd schaarste als een excuus gebruiken om niet te geven/delen/communiceren.

Ik engageer mezelf ertoe een patroon neer te zetten van geven, delen & communiceren, zodat ik geef wat ik zou willen krijgen.

Ik engageer mezelf ertoe te geven aan anderen als mezelf zoals ikzelf zou willen krijgen.

http://lite.desteniiprocess.com