dinsdag 26 februari 2013

Dag 251 - Controlefreak - Dag 8

Reactie Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv naast F te gaan rijden, veiligheid als een excuus gebruiken en beginnen te roepen dat ze moest stoppen omdat ik iets te zeggen had.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv te ademen en hier te zijn, te grijpen naar controle als de mind en proberen de situatie te manipuleren.

Reactie commitment: Ik engageer mezelf ertoe om te ademen en mezelf te vertragen wanneer de ander de leiding neemt, zodat ik kan ondersteunen ipv te saboteren in inferioriteit.

Ik engageer mezelf ertoe om controle als de mind te stoppen door te ademen en mezelf fysiek te bewegen doorheen de reactie, zodat ik de ander kan ondersteunen en doen wat best is voor iedereen.

Ik engageer mezelf ertoe om met anderen samen te werken in gelijkheid en daar nederig staan en zien wat ik van anderen als mezelf kan leren - ipv mezelf op te werpen in superioriteit en controle.

Ik engageer mezelf ertoe om te tonen dat macht gelegen is in gelijkheid en niet het angstvallig beheersen van anderen.

heb je de smaak te pakken?  http://lite.desteniiprocess.com

zondag 24 februari 2013

Dag 250 - Controlefreak - Deel 7

Achterklap commitment: Ik engageer mezelf ertoe om wanneer ik een vraag heb, deze luidop te stellen ipv tegen mezelf te praten in de mind - zodat we feitelijk vooruit kunnen ipv bijkomende problemen te creëren.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer de emotie in mij opkomt van "ik wordt hier genegeerd", gewoon te ademen en gelijk te staan met de anderen.

Ik engageer mezelf ertoe om onmiddellijk naar de oplossing te gaan ipv mijn gelijk te proberen halen.

Ik engageer mezelf ertoe om mezelf te stoppen in adem en zelf-verantwoordelijkheid te nemen ipv te projecteren op de ander.

Ik engageer mezelf ertoe om de ander te ondersteunen ipv gebreken te zoeken; Indien er praktische bezwaren zijn tov een bepaald gedrag, dan communiceer ik dit op voorhand in gelijkheid.

Ik engageer mezelf ertoe om alle achterklap te stoppen in de realisatie dat gelijk welke vorm van "tegen mezelf praten in gedachten" een vorm van zelf-intoxicatie is.

Ik engageer mezelf tot constructieve communicatie door te ademen en hier te zijn.

Ik engageer mezelf ertoe om in eerste instantie zelf-verantwoordelijkheid te nemen ipv de schuld te zoeken in aderen.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als er achterklap in mij opkomt, gewoon te stoppen  - en indien hier zijn in adem niet volstaat, dan spreek ik onmiddellijk zelfvergeving om te begrijpen wat ik ervaar en hoe ik dit creëer.

Stop je gedachten: http://lite.desteniicpocess.com  

zaterdag 23 februari 2013

Dag 249 - Controlefreak - Deel 6

Achterklap dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de achterklap in en als mij te laten bestaan; "Wat doet ze nu, waarom zegt ze niet waar we naartoe gaan?"

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv naast haar te rijden om op die manier normaal te kunnen communiceren, te beginnen roepen dat ze moet stoppen omdat ik niet ingelicht ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv gelijk te staan door naast haar te gaan rijden en te vragen waar we naartoe gaan, een conflict te starten dmv weerstand en emotie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de achterklap in en als mij te laten bestaan "Dit is zo arrogant !!!"

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd arrogantie op de ander te projecteren ipv zelf-verantwoordelijkheid te nemen  en nederig te zijn in het initiëren van communicatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd jaloers te zijn dat ze naar haar mp3 luisterde op de fiets - omdat ik me daarin inferieur voelde, omdat ik in competitie ben met de ander ipv mezelf te vertrouwen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd achterklap te hebben dat het niet 'veilig' is wat ze doet, ipv mij te realiseren dat ik in eerste instantie jaloers was.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv constructief te communiceren, mezelf vastzetten in achterklap en enkel conflict te starten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd onmiddellijk de schuld te leggen bij de ander en de ander zien als 'egoïstisch' ipv mezelf te vertrouwen en te ademen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd achterklap te hebben "dit is misbruik" en de situatie te dramatiseren ipv onmiddellijk naar een oplossing te gaan.

Ben ik mijn gedachten? http://lite.desteniiprocess.com

vrijdag 22 februari 2013

Dag 248 - Controlefreak - Deel 5

Verbeelding Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij inbeelden dat we helemaal fout reden - en omdat ik niet wist waar de ander precies naartoe reed, meteen tot de conclusie te komen dat ze niet weet wat ze doet en ik dus een excuus heb om hoegenaamd te interveniëren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd op mijn verbeelding af te gaan ipv mezelf te stoppen en adem per adem mee te stappen met de ander.

Verbeelding commitment: Ik engageer mezelf ertoe om wanneer de ander de leidng neemt, onmiddellijk te ondersteunen ipv te beginnen saboteren dmv verbeelding en wantrouwen als superioriteit.

Ik engageer mezelf ertoe om adem per adem mee te stappen met de ander en verbeelding te stoppen door hier te zijn in elk moment in fysieke verantwoordelijkheid.

Wat is zelfvergeving? Wat is de Mind? http://lite.desteniiprocess.com

Dag 247 - Controlefreak - Deel 4

Gedachte commitment: Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als we in een situatie komen waarin F of iemand anders de leiding neemt, te ademen hier ipv een gedachte te volgen die automatisch opkomt.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als we in een situatie komen waarin F of iemand anders de leiding neemt, te ademen hier en te staan in ondersteuning voor de andere, ipv inferioriteit te creëren in de mind.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als we samen in een situatie komen waarin F of iemand anders de leiding neemt, gewoon te ademen en mij fysiek te bewegen uit het patroon van 'in controle willen zijn' als obsessie door tegen mezelf te zeggen "ik ben hier, ik ondersteun."

Ik leef controle door in elk moment datgene te doen wat best is voor iedereen zodat uiteindelijk datgene wat best is voor iedereen tot stand komt als een zekerheid.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer we een situatie tegenkomen en F. of iemand anders neemt de leiding - mezelf hier te plaatsen in adem en één en gelijk te staan aan mijn fysieke lichaam.

Ik engageer mezelf ertoe mezelf te 'omarmen' en mezelf te vertrouwen dat ik als gelijke kan stappen, in momenten waarin een ander de leiding neemt. Ik ben hier voor mezelf en voor de ander als één en gelijk als mezelf.

Hoe uit je mind te stappen: http://lite.desteniirpocess.com

Dag 246 - Controlefreak - deel 3

Gedachte dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen F de leiding nam een beeld te visualiseren van ikzelf die op de achtergrond verdwijnt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat ik in controle moet zijn om niet significantie te zijn en inferieur.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn 'ik' definiëren aan de hand van het in controle zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf afscheiden van controle door het te definiëren als los van mezelf, als superioriteit en dominantie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf programmeren dmv een beeld waardoor ik mezelf afscheid van de situatie ipv één en gelijk te staan aan de ander.

Wat zijn gedachten? wat is zelf-vergeving? http://lite.desteniiprocess.com

zondag 17 februari 2013

Dag 245 - Controlefreak - Deel 2

Angst commitment: Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik in en situatie ben waarin ik "geen controle heb" - te ademen en mezelf te vertragen, en mij te realiseren "ik ben hier - ik kan mezelf niet verliezen."

Ik engageer mezelf ertoe om de ander te ondersteunen in het nemen van verantwoordelijkheid en daarin mij te realiseren dat ik alleen inferieur kan zijn aan mezelf  - en de ander hiermee niets te maken heeft.

Ik engageer mezelf ertoe om de ander te ondersteunen in het nemen van de leiding als een oefening voor mezelf om gelijk te staan en samen te werken.

Ik engageer mezelf ertoe om praktisch te zijn in het bepalen van een route en mij ervan te verzekeren dat ik voorbereid ben, zodat ik in elk moment mezelf kan vertrouwen aangaande de te nemen richting.

Ik engageer mezelf ertoe om mijn excuses in mijzelf te stoppen waarom ik aan de ander begin te twijfelen, en mezelf te vertrouwen hier in adem.

Ik engageer mezelf ertoe om de ander te ondersteunen in zijn/haar initiatief ipv te saboteren dmv twijfel als controle.

Gratis cursus zelf-verdieping: http://lite.desteniiprocess.com

zaterdag 16 februari 2013

Dag 244 - Controlefreak - Deel1

Context: Ik en F. zijn met de fiets op pad en op de terugweg neemt F. het voortouw. Ik merk in mezelf dat ik er niet mee overweg kan dat zij beslist hoe we zullen rijden zonder met mij te consulteren.  Ik kan er niet tegen dat ik geen controle heb over de situatie. Tenslotte vind ik een reden/excuus om halt te roepen omdat we hoegenaamd beter hier even kunnen stoppen (er is een winkel!) - en begin uiteindelijk luid te roepen wanneer de ander niet onmiddellijk doet wat ik zeg.

Angst dimensie:  Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat als ik niet in controle ben 'ik doodga'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het als vanzelfsprekend aanvaarden dat ik controle heb - omdat ik de 'man' ben, ipv mij te realiseren dat dit in feite angst is voor inferioriteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat de ander volledig onafhankelijk beslist welke route we nemen ipv in te zien dat ik hierdoor mezelf niet vertrouw.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn eigen onzekerheid op F. projecteren - ipv verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf zodat ik één en gelijk kan staan met de ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer de ander niet doet wat ik verwacht, onmiddellijk te veronderstellen dat hij/zij fouten maakt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd inflexibel en koppig te zijn in mijn verwachting ipv de ander de tijd te geven om te tonen wat er mogelijk is.

Gratis cursus zelf-introspectie: http://lite.desteniiprocess.com

woensdag 13 februari 2013

Dag 234 - Opwinding zoeken in Conflict - Deel 7

Consequentie Dimensie: Ik realiseer me en begrijp dat als ik misbruik maak van momenten van ongelijkheid en dus van zwakheid - ik hiermee ook het systeem ondersteun dat opzettelijk voordeel zal halen uit ongelijkheid ipv pro-actief alle ongelijkheid te voorkomen.

Ik realiseer me en begrijp dat als ik mezelf toelaat te kiezen voor energie ipv gelijkheid en wat best is voor iedereen - ik hiermee het huidige geldsysteem ondersteun als energie dat de fysieke werkelijkheid vernielt.

Ik engageer mezelf ertoe om te tonen dat wat best is voor iedereen ook werkelijk in het voordeel van iedereen afzonderlijk is en dat elke vorm van angst of weerstand dan ook te maken heeft met disfunctionele programmatie in de mind.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com


dinsdag 12 februari 2013

Dag 233 - Opwinding zoeken in Conflict - Deel 6

Fysieke Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen ik merkte dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen ik merkte dat er geen goede afspraak gemaakt was, mezelf te bewegen in mijn hoofd - ipv mezelf te bewegen in adem met en als mijn hele lichaam.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de situatie benaderen met de mind ipv hier te zijn in adem en mezelf te sturen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn gedrag rechtvaardigen in gedachten, waarom het ok is om mij op de ander af te reageren - ipv mezelf te stoppen in adem.

Fysieke Commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als ik merk dat er ongelijkheid is, mezelf te sturen in de fysieke realiteit om te communiceren ipv te beginnen draaien in de mind.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als er een situatie is van ongelijkheid, een beslissing te nemen in adem ipv gedachten te volgen.

Ik engageer mijzelf ertoe om in momenten van ongelijkheid, mezelf te plaatsen in de schoenen van de ander ipv in gedachten mijn eigen positie te rechtvaardigen.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

Dag 232 - Opwinding zoeken in conflict - Deel 5

Reactie Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd energie in mezelf te creëren door schijnbaar boos weg te stappen, ipv te ademen in de realisatie dat de reactie niet is wie ik werkelijk ben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de situatie te beginnen manipuleren door hoegenaamd boos weg te stappen ipv te ademen hier en te communiceren in eenheid en gelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd liever conflict te creëren dan te communiceren in gelijkheid.

Reactie commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om de verslaving aan energie in mezelf te stoppen door ipv conflict te genereren, mezelf te stoppen in adem en te kijken naar wat er in gezond verstand gedaan kan worden.

Ik engageer mijzelf ertoe om te tonen dat energie alleen maar leidt tot meer ongelijkheid en misbruik en dat enkel communicatie in gelijkheid best voor iedereen is.

Ik engageer mijzelf ertoe te tonen dat reacties destructief zijn en dat enkel ademen hier in zelf-oprechtheid resultaten kan geven die best zijn voor iedereen.

Gratis cursus Zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

zondag 10 februari 2013

Dag 231 - Opwinding zoeken in Conflict - Deel 4


Gedachte Commitment: Ik engageer mezelf ertoe om wanneer we samen zijn en het gaat betrekkelijk goed, mezelf te realiseren dat ik een opportuniteit heb om in deze stabiliteit mijzelf als de mind te confronteren, ipv cyclussen te creëren met blijkbaar emotionele problemen, hetgeen dan zand in mijn ogen is en in die van haar en we eigenlijk niet vooruit komen, omdat ik bang ben om verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf en ik niet wil veranderen in mijn patronen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vast houden aan mijn patronen omdat ik mezelf gedefinieerd heb als deze patronen en zonder mijn patronen ben ik ‘niets’ – dat is nog nooit gezien !  

Ik engageer mijzelf ertoe om deze weerstand bloot te leggen en uit elkaar te halen zodat ik met gemak de verandering kan stappen die ik mezelf voorgeschreven heb ipv steeds terug te vallen in oude patronen omdat het ‘ gemakkelijker’ is.

Ik engageer mijzelf ertoe om mijzelf hier te brengen in elk moment – en wanneer ik in de mind race, mezelf te vertragen en zeggen stop – ik ben hier en mijn uitgangspunt  terug Hier te brengen in de fysieke werkelijkheid.

Ik engageer mijzelf ertoe om de stabiliteit die er is ten volle te benutten ipv die te saboteren zodat we kunnen erken aan een wereld die best is voor iedereen en we onze mind programmatie kunnen blootleggen en aligneren met wat best is voor iedereen.

Ik engageer mijzelf ertoe de ander te respecteren als een en gelijk als mezelf en samen met de ander te stappen in respect en ondersteuning – totdat stabiliteit hier is als onszelf in elk moment van adem. 

Ik engageer mijzelf ertoe om de polariteit van ververling als negatieve energie en opwingding als positieve energie in mijzelf te stoppen, door gewoon te kijken naar de issues die werkelijk hier zijn en waar ik het meeste weerstand heb om naar te kijken, - om die aan te pakken en zo de kortste weg te nemen naar wat best is voor iedereen.

Ik engageer mijzelf ertoe alle nutteloze drama uit mijn leven te bannen en wanneer ik nutteloos drama zie dit meteen te stoppen in mijzelf door te ademen en de situatie te sturen in gezond verstand. 

Ik engageer mijzelf ertoe om in kaart te brengen welke mijn zwakheden zijn waarin ik mezelf niet ten volle geef – en me daarop te focussen, in het uitwerken van praktische scripts zodat ik mezelf uit de mind kan stappen in eenheid en gelijkheid.

Ik engageer mijzelf ertoe door preventief mijn issues in kaart te brengen verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf ipv anderen te laten opdraaien voor de gevolgen van mijn zelf-aanvaarde beperkingen. 

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com zaterdag 9 februari 2013

Dag 230 - Opwinding zoeken in Conflict - Deel 3

Gedachte dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer het goed gaat met F en we samen comfortabel zijn, een gedachte hebben die opkomt waarin ik mezelf zie alleen in een woestijn, en ik mezelf verveel.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de stabiliteit in de relatie misbruiken door conflict te creëren wanneer er geen problemen zijn, als een manier om 'mijn leven interessant te maken'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van TV series en Films te kopiëren dat 'leven' gelijk is aan 'drama' en dat om mijzelf 'levend' te voelen er drama aanwezig moet zijn - en als dit er niet is dan moet dit gecreëerd worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd door middel van drama en conflict energie genereren als een manier om mijn verlangen te bevredigen - ipv mij te realiseren dat de 'verveling' een indicatie is dat ik niet volledig leef in bepaalde aspecten van mijzelf, maar ik mezelf terughoud.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anderen laten opdraaien voor mijn eigen beperkingen, ipv verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf in zelf-oprechtheid.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

woensdag 6 februari 2013

Dag 229 - Opwinding zoeken in Conflict - Deel 2


Angst commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om de ander te provoceren ipv te ondersteunen in het realiseren van zichzelf als leven.

Ik engageer mijzelf ertoe om stap voor stap het patroon in mijzelf te stoppen van andere te provoceren door de stabiliteit die tussen ons bestaat te gebruiken als ondersteuning voor elkaar en elkaar sterker te maken.

Ik engageer mijzelf ertoe om mijn proces te stappen in vol potentieel en alle mogelijke stappen te nemen om mijn proces en dat van anderen te versnellen.

Ik engageer mijzelf ertoe om anderen te assisteren in het bereiken van hun potentieel door te stappen als voorbeeld en hen te ondersteunen als één en gelijk als mezelf.

Gartis cursus Zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

Dag 229 - Opwinding zoeken in conflict - Deel 1


Context: Een patroon is aan het licht gekomen dat als volgt lijkt te werken: wanneer het goed gaat in mijn relatie met F, in die zin dat we samen comfortabel zijn, zal ik plots pogingen beginnen ondernemen om haar te provoceren. F heeft mij hier keer op keer op gewezen, en in het begin ontkende ik dit patroon zelfs bij hoog en laag.

Angst dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat de ander meer zal worden dan mij waardoor ik zal pogen een 'reactie' uit te lokken om de ander te doen vallen in haar stabiliteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij bedreigd voelen door de ander omdat ik bang ben voor wie ze zou kunnen worden - hetgeen aangeeft dat ik bang ben voor wie ik zelf zou kunnen worden als leven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf af te remmen in mijn process ipv één en gelijk te staan aan mijn potentieel en te stappen in absolute verantwoordelijkheid - en ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bijgevolg ook proberen F te vertragen en haar expressie en stabiliteit te saboteren/ondermijnen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet onvoorwaardelijk ondersteunen uit angst voor wie ik zou kunnen worden als leven. En ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anderen niet onvoorwaardelijk te ondersteunen om zichzelf te realiseren als leven - uit angst voor wie ze zouden kunnen worden zonder de mind - uit angst voor wie ik zou kunnen worden zonder de mind.

Wordt vervolgd....

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

zondag 3 februari 2013

Dag 228 "Ik ben niet verantwoordelijk !!!" Deel 11

Consequentie Dimensie: Ik realiseer me en begrijp dat als ik verantwoordelijkheid ontken of wil vermijden, dan kan er ook nooit iets veranderen in de wereld, want verandering komt alleen wanneer verantwoordelijkheid genomen wordt.

Ik realiseer me en begrijp dat als ik verantwoordelijkheid vermijd of ontken, ik mezelf akkoord verklaar met het hele systeem - want ik ben hoegenaamd niet verantwoordelijk, want het is hoegenaamd geen deel van mij.

Ik realiseer me en begrijp dat verantwoordelijkheid het begin van alles is en zonder verantwoordelijkheid kan ik niets tot stand brengen.

Ik engageer mijzelf ertoe om te tonen dat verantwoordelijkheid de sleutel is tot vrijheid - en dat zolang we een probleem hebben met verantwoordelijkheid, we slaven zullen blijven van systemen die we de verantwoordelijkheid over ons leven gegeven hebben en van onze mind.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

vrijdag 1 februari 2013

Dag 227 "Ik ben niet verantwoordelijk !!!" Deel 10

Fysieke dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen F de ruime binnenkwam en mij aansprak op de temperatuur, meteen een alibi op te dissen ipv gewoon één en gelijk te staan met de vraag en te zien waar ik mezelf daarin positioneer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een staat van angst te gaan toen mij de vraag gesteld werd, en de woorden te spreken: "ja maar jij wilde dat de verwarming een graad lager zou staan!" als een statement dat ik niet aansprakelijk ben voor wat ik doe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te aanvaarden dat ik niet verantwoordelijk kan zijn voor iets of iemand - ipv mij te realiseren dat er in alles een element van verantwoordelijkheid ligt - en de vraag dus altijd is: hoe kan ik voor dit of dat op een praktische manier verantwoordelijkheid nemen?

 Fysieke Commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als mij een vraag gesteld wordt aangaande iets waarin ik heb deelgenomen, of wat ik gedaan heb, gewoon te ademen en te kijken naar hoe ik me daarin positioneer en hoe ik daarin verantwoordelijkheid kan nemen.

Ik engageer mijzelf ertoe om één en gelijk te staan met mijn eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid en niet minder van mezelf te aanvaarden dan absolute zelf-verantwoordelijkheid in elk moment.

Ik engageer mijzelf ertoe om het element van verantwoordelijkheid te zien in alles en hoe ik dit praktisch kan realiseren - ipv weerstand te hebben tegenover mezelf en daarin minder te zijn dan mezelf.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

Dag 226 "Ik ben niet Verantwoordelijk !!!" Deel 9


Reactie Commitment: Ik engageer mezelf ertoe om mezelf te vertragen in adem zodat ik de realiteit niet manipuleer dmv projecties en ik de schuld wil plaatsen bij de ander.

Ik engageer mijzelf ertoe om in elke adem hier te zijn en wanneer een probleem ontstaat, onmiddellijk mijn verantwoordelijkheid te zien en daar gelijk mee te staan ipv mezelf te verstoppen achter projecties.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer in mij de drang als woede opkomt om tegen de ander te beginnen spreken op basis van emotie, mezelf te stoppen in adem en mij te realiseren dat dit bezetenheid is en dat ik bezig ben verantwoordelijker van mij af te schuiven door middel van manipulatie

Ik engageer mijzelf ertoe om mezelf te stoppen in adem wanneer er op een fout gewezen wordt omdat ik automatisch zoek naar wie de schuld gegeven kan worden ipv te zoeken naar een oplossing zodat het probleem kan worden OPGELOST.

Ik engageer mijzelf ertoe om fouten te zien voor wat ze zijn: fouten – en deze niet persoonlijk te nemen of hier een spel van te maken – maar gewoon te kijken naar hoe ze gecreëerd zijn en hoe ze kunnen worden voorkomen – dan hebben we een oplossing.

Ik engageer mijzelf ertoe om in geval van fouten te staan als verantwoordelijk ongeacht wie als de oorzaak kan worden aangewezen, on op die manier onmiddellijk naar de oplossing te gaan ipv tijd te verliezen met projecties en energie.   

Ik engageer mijzelf ertoe in geval van problemen als een en gelijk te staan met de ander in de realisatie dat we één en gelijk zijn als leven en daarin onvoorwaardelijk te staan als oplossing voor wat hier is.  

Gratis cursus Zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com