dinsdag 31 juli 2012

Dag 88 - Engagementen moeten met anderen gecommuniceerd worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet willen engageren door wanneer ik iets wil of wanneer ik iets afspreek mezelf niet verbaal te engageren, maar slechts in gedachten en daardoor voor mezelf een achterpoort creëren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om me expliciet ergens toe te engageren met een ander - omdat ik bang ben om mijn woord niet te zullen kunnen houden of omdat ik op het laatste moment toch nog altijd mijn eigen zin wil kunnen doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet rechtuit zijn met mezelf door mezelf niet expliciet met een ander tot een afspraak te willen engageren en alles in het midden te laten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn gedachten vertrouwen als de mind in plaats van mezelf te vertrouwen als een afspraak in de fysieke realiteit

Ik engageer mij ertoe mijn engagementen uit te spreken en bekend te maken, zodat ik verantwoordelijk gesteld kan worden

Ik engageer mij ertoe risico's te durven nemen wanneer de mogelijkheid van een punt niet 100% zeker is, om mij er toch voor te engageren om er alles aan te doen opdat het gebeurt.

Ik engageer mij ertoe rechtuit te zijn met mezelf door rechtuit te zijn met anderen in de afspraken die ik aanga  zodat ik duidelijkheid heb in mijn innerlijk en in mijn uiterlijke wereld.

maandag 30 juli 2012

Dag 87 - Het is je eigen schuld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd aan te dringen dat B een fout gemaakt had, zelf wanneer ze kon aantonen dat de fout lag bij C lag - en ik bleef aandringen dat ze verantwoordelijk was

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de kant kiezen van het systeem

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken dat ik zulk een fout niet zou gemaakt hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken dat het arrogant is om te denken dat de andere de communicatie zou verstaan en dus ligt de fout

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ervan uitgaan dat B onoprecht is en dit heeft veroorzaakt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd B niet te vertrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat ze ergens op een bepaalde manier gesaboteerd heeft en daardoor is het misgelopen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de kant kiezen van het systeem want dat is het veiligst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de kant kiezen van C omdat ik geloof dat het systeem geen fouten maakt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat vrouwen dom zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat je vrouwen niet kan vertrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ervan uitgaan dat vrouwen fouten maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat je een vrouw geen verantwoordelijkheid mag geven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gelijk willen hebben dat er niet genoeg info was

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geobsedeerd zijn door mijn eigen standpunt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat wat ik zie de waarheid is en niet overwegen dat ik beïnvloed zou kunnen zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet willen inzien dat er mogelijks iets inzit in wat B zegt, en in plaats daarvan haar afbreken en volhouden dat het haar eigen schuld is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd haar de schuld willen geven als een vorm van controle

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd haar schuldig willen doen voelen door haar te laten geloven dat de zaken door haar eigen toedoen zijn misgelopen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een veronderstelling te maken dat ze iets niet ziet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de veronderstelling te maken dat alles wat er gebeurd altijd je eigen fout is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de kant kiezen van het systeem om B te bekritiseren en haar te laten voelen alsof ze gefaald

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet te realiseren dat ik probeer de fout te vinden in plaats van te ondersteunen met zelf-vergeving

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de schuldige te zoeken in plaats van mij te realiseren dat mensen stomme fouten maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken dat ik dit niet zou voorgehad hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd arrogant zijn in mijn positie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd eigenrechtig zijn

Ik engageer mijzelf ertoe wanneer ik met een fout geconfronteerd wordt mij te realiseren dat er meerdere manieren zijn waarop er verantwoordelijkheid genomen kan worden

Ik engageer mijzelf ertoe B te ondersteunen in plaats van haar af te breken

Ik engageer mij ertoe geen assumpties te maken mbt een situatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een situatie interpreteren als straf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd willen dat de andere zich schuldig voelt omdat de situatie niet is uitgedraaid zoals gepland

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd willen dat ze mij gelijk geeft

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd erkenning willen voor mijn inzicht

Ik engageer mij ertoe te stoppen met het zoeken naar schuld

Ik engageer mij ertoe te stoppen gebeurtenissen te interpreteren als goed of slecht

Ik engageer mij ertoe naar de oplossing te gaan in plaats van te kijken naar wie zijn schuld het is

zondag 29 juli 2012

Dag 86 - Aandringen totdat alles duidelijk is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik de kans had mezelf niet uit te drukken aangaande onduidelijkheden in de communicatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik het 'veilig' moet spelen en met alles akkoord moet gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd iets niet verder in vraag stellen omdat ik ervan uitga dat het wel in orde zal zijn

Ik laat mezelf niet langer toe en aanvaard niet meer van mezelf om akkoord te gaan met de minste onduidelijkheid

Ik engageer mij ertoe wanneer ik in de positie ben om onmiddellijk een situatie op te klaren - dit onmiddellijk te doen en onmiddellijk volledige verantwoordelijkheid te nemen

Ik engageer mijzelf ertoe door te vragen totdat alles duidelijk is en ontegensprekelijk is

zaterdag 28 juli 2012

Dag 85 - Traag zijn en Tijd verliezen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd excuses gebruiken waarom ik de vaat niet sneller kan doen en dan zeggen dat ik niet genoeg tijd heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten nen geaccepteerd mijn beperkingen te verdedigen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf beperken en opzettelijk argumenteren waarom ik niet kan veranderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een dubbele standaard te hebben, in dat ik wil veranderen, maar anderzijds vasthoudt aan mijn beperkingen zodat ik niet meer verantwoordelijkheid zou moeten nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inezien dat ik zelf mijn beperkingen reëel maak door ernaar te handelen

Ik realiseer me en begrijp dat ik mezelf en hoe ik besta op elk vlak in vraag kan stellen en dat ik mezelf kan verbeteren op alle vlakken

Ik neem dus ook geen kritiek persoonlijk in hoe ik besta en gebruik het als een opportuniteit om efficienter te worden

Ik engageer mezelf in het verbtereren van de toepassing van mezelf in het praktisch handelen zoals het doen van de vaat – zodat ik werkelijk kan zeggen dat ik hier ben in elk moment en dat ik in elk moment mezelf stuur en niet afdwaal in de mind

Ik engageer mezelf tot het pushen van mezelf todat ik elke praktische handeling kan uitvoeren in de fysieke werkelijkheid zonder één gedachte te hebben en hier te zijn en mezelf te sturen in elke adem

vrijdag 27 juli 2012

Dag 84 - Compromitteren met anderen


Iemand stelde mij een geschreven vraag waarvan ik duidelijk kon zien dat er manipulatie aan de hand was, maar in plaats van dit op een manier te beantwoorden die best is voor iedereen gaf ik toe aan onderhands manipuleren en mijn handen van de zaak wassen 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet volledig uitdrukken en mezelf wegcijferen uit de situatie om geen volledige verantwoordelijkheid te moeten nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ook te manipuleren in mijn communicatie in plaats van gewoon rechtuit te zijn en naar de oplossing te gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het excuus van een ander aanvaarden waarom hij/zij zich iets niet herinnerd in plaats van aan te dringen dat het zijn haar vernatwoordelijkheid is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten manipuleren en mezelf te vreden stellen met een leugen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meespelen met de manipulatie in plaats van duidelijekr te dijn en geen ruimte te laten voor een excuus

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet vertrouwen in het schrijven van de email omdat ik dacht ja maar wat als ik me vergis en ik kan dit niet zeggen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf verlagen tot manipulatie en geroddel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet gelijk staan aan de andere deelnemers als mezelf maar in plaats daarvan mezelf opstellen als infezrieur en dat het mijn zaken niet zijn

Ik engageer mijzelf tot het duidelijk communiceren met mijn omgeving en precies te zeggen waar het op staat

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd feedback geven op de manipulatie in plaats van gewoon hier te staan stabiel en niet “de wenselijke respons” te geven

Ik engageer mij ertoe mijzelf te eren in wat ik zie en geen manipulatie te ondersteunen

Ik engageer mij ertoe mijzelf te vertrouwen in momenten van communicatie en niet op een bepaalde manier reageren omdat het de meest wenselijke respons is als het aanvaarden van een excuus

Ik engageer mij ertoe trouw te blijven aan gezond verstand en mezelf niet te compromitteren 

woensdag 18 juli 2012

Dag 83 - Fysiek trainen


Ik kijk nu naar een punt dat te maken heeft met fysiek bewegen en mijn weerstand hieromtrent. Ik heb mij gerealiseerd dat mijn weerstand tegenover fysiek bewegen zoals sport of andere consistente lichaamsbeweging te maken heeft met een aantal herinneringen die ik heb. Eén daarvan is van toen ik in de lagere school moest lopen rond de speelplaats in de turnles en ik telkens steken kreeg in mijn zij. Ik ervoer dit als een bijzodner pijnlijk iets en ik had het gevoel dat ik niet sneller kon lopen omdat het zo’n pijn deed. Ik eindigde altijd laatste van de groep en kreeg een afkeer van langdurige fysieke beweging. Hier ontwikkelde ik het geloof dat ik het niet kan en dat het nutteloos is en dat het ‘eigen aan mijn lichaam is’ – dus ik geef mijn lichaam de schuld. Een ander punt dat vasthangt aan mijn weerstand tegen consitente lichaamsbeweging is dat ik geloof dat als ik sport, het dan altijd ego is – en op straat zal ik ook altijd oordelen over mannen die een atletisch lichaam hebben, maar ik zal tegelijkertijd ook jaloers zijn. Dus ik plaats een perceptie als een oordeel (als superioriteit) in de weg van mezelf om ervoor te zorgen dat ik mezelf niet consistent zou toeleggen op lichaamsbeweging. Dit is vooral duidelijk omdat ik weet dat wanneer ik ofwel gelopen of getraind heb ik me daarna fysiek veel beter en sterker voel en ik me ook veel zelf-zekerder voel in mijn lichaam. Maar als het erop aankomt hier een consistent patroon van te maken, dan geef ik vroeg of laat altijd op, met het geloof dat het minder belangrijk is dan de rest en dat sport uiteindelijk toch een mindfuck is – maar dit is natuurlijk een excuus, want ik doe niet datgene wat mijn lichaam ondersteunt.

Zelf-vergeving hierover komt in mijn volgende post.     

zondag 15 juli 2012

Dag 82 - Document vertalen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij machteloos te voelen tegenover mijn fysieke ervaring – mij te voelen alsof ik helemaal vastzit en ik me helemaal niet kan focussen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen focus te creëren in mijn leven door mij te focussen op een bepaald doel en dit erdoor te duwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wachten op focus in plaats van mij te resliseren dat ik mij moet focussen op een punt om het gedaan te krijgen – en dat focus ontstaat door het onafhoudend verder werken op een punt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een situatioe creëren waarin ik ‘niet genoeg focus heb’ – alsof dit een conditie van mijn lichaam is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de schuld geven aan mijn lichaam als een element dat mij ‘vertraagt’ – in plaats van in zelfoprechtheid te klijken naar wat ik onderdruk en niet wil zien over mezelf als de oorzaak van de fysieke verkramptheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacepteerd mezelf fysieke verkrampen door niet te luisteren naar de mensen in mijn omgeving en steeds met één been naar mijn volgend doel op weg te zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf verkrampen door opzettelijk eten te eten dat mij niet ondersteund of een combinatie die ik eet uit lust en wat mij zou smaken in plaats van te kijken naar wat mijn lichaam het meeste zal ondersteunen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij afvragen of ik wel de juiste keuze gemaakt heb in plaats van mij te realiseren dat ik werkelijk mijzelf moet toeleggen, dat ik werkelijk mijn dag moet plannen, en ik werkelijk moet verder doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat er altijd tijd overblijft en daarom op mijn gemak werken – in plaats van mij te realiseren dat ik bepaalde zaken verwaarloos door ze te laten liggen en niet onder handen te nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te beweren dat ik geef omN terwijl ik het nalaat het document voor haar te vertalen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een aspect dat van cruciaal bepaling is te negeren en te zien als minder belangrijk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf wijsmaken dat iets onbelangrijk is omdat ik geen zin heb om het te doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat het niet mogelijk is dit doc effectief te vertalen en dat het te veel werk is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepterd reeds te hebben opgegeven omdat ik moeilijkheden ervaren had de laatste keer en ik niet verder kon

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een weerstand creëren tav het verder werken aan die tekst omdat ik mijzelf machteloos voelde omdat ik geen antwoord had op een bepaald probleem – en in plaats van te zoeken naar oplossingen heb ik opgegeven

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om te wachten met een project onder handen te nemen waarvan ik weet dat het belangrijk is en gedaan moet worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf illusies maken en te bestaan in hoop

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te bestaan in ee lala relatieteit in plaats van mij het dringende aspect te realiseren van alles wat ik doen moet, en enkel en alleen omdat ik tijd heb zal ik trager werken alsof ik op vakantie ben, in plaats van mijzelf te duwen om zoveel mogelijk te doen zodat ik ook de andere dingen kan doen die belangrijk zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd hebzuchtig zijn met tijd en eerste en vooral mijn eigen tijd nemen – en daarna pas tijd willen geven aan anderen

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf te bestaan in een illussie van stabiliteit zolang ik mijn dingen maar binnen mijn tijd gedaan kriujg – in plaats van mij te realiseren dat ik ook meer kan doen indien 
ik mezelf meer zou toeleggen op ademene hier in elk moment en mezelf sturen in elke moment

Ik engageer mij ertoe mijn dag effectief te plannen en mijzelf te organiseren zodat ik alles wat ik doen moet en meer gedaan krijg

Ik engageer mij ertoe tijd te maken voor het vertalen van dit document ongeacht wat ik nog allemaal wil doen, omdat ik begrijp dat het niet aanvaardbaar is dit te laten liggen 

Dag 81 - Manipuleren tijdens Sex


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen we sex hadden mezelf niet uit te drukken als het vernagen naar sex – uit angst dat de andere nee zou zeggen of geshokeerd zou zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het excuus gebruiken dat we niet genoeg tijd hebben als een reden om mezelf niet uit te drukken en de vraag niet te stellen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet duidelijk afstemmen wat we precies gaan doen en daardoor enkel bestaan in hoop omdat ik niet eens gecommuniceerd heb wat ik graag zou hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd oordelen over mijn verlangen als misplaatst omdat ik de andere moet bevredigen en de andere moet tevreden zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd  denken en geloven dat als ik het vraag de andere misschien neen zal zeggen, dus ik wacht beter want misschien krijg ik dan uiteindelijk toch mijn zin

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om de kans te verliezen een orgasme te ervaren en dit ‘opsparen’ zodat ik het op het juiste moment kan ‘opgebruiken’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te manipuleren in plaats van te communiceren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dat tijdens sex geen communicatie kan 
bestaan en alles gemanipuleerd wordt aangeizen sex gaat over ieder zijn goesting krijgt als eigenbelang

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd sex zien als een act waarbij elkeen probeert zijn eigen profijt eruit te halen – als touwtrekken – in plaats van mij te reasliseren dat door effectieve communicatie elkeen gelijk profiteert en gelijk krijgt

Ik engageer mij ertoe in elke context mijn verlangen te spreken zodat wat ik wil mee in overweging kan genomen worden in wat het beste is voor iedereen

Ik engageer mij ertoe mijzelf te waarderen en te respecteren door wat ik wil mee op tafel te laggen zodat ik mee in overweging genomen wordt van wat het beste is voor iedereen. 

Ik engageer mij ertoe verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf als onderdeel van het geheel door mezelf uit te drukken en duidelijk te maken wat ik graag zou willen.  

Dag 80 - Mijn eigen ideeën uitwerken


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan als het personnage dat alles in de mind doet in plaats van het in de fysieke werkelijkheid te brengen hier

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd besxtaan als het personnage dat geen beslissingen neemt maar eerst alles ‘bekijkit’ en ‘uitspeelt’ in de mind en uiteindelijk niets doet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan als het personnage dat twijfelt – in plaats van in te zien dat ik zelf die twijfel creëer door nooit zelf het initiatief van het creëren/handelen in de werekelijkheid te nemen

Ik vergeef mezelf dazt ik mezelf heb toegelaten en gecacepteerd id mind aan projecten werken – dit is onzin – ik breng mijn projecten onmiddelijk in fysieke werkelijkhied – en ik neem initiatief om mijn prjecten te verwezenlijken

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om te wachten met het doen van mijn projecten omdat ik mezelf definier als de prater die niets doet en als diegene met goeie ideeen zonder er iets mee te doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd nooit zelf het initiatief te nemen om iets te doen met mijn ideeeen maar altijd te wachten op de goedkeuring of de toestemming van een andere om eraan te beginnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet geven om mezelf en mezelf niet respecteren door mijn eigen ideeën uitvoering te geven in de werkelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd alleen maar doen wat mij wordt oppgedragen omdat ik het dan kan vertrouwen en nooit zelf initiatoef van creatie/handelen nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeteerd jaloers zijn op diegenen die hun ideeën uitwerken en creatief zijn in plaats van mijzelf toestemming geven om mijn eigen ideeën uit te werken en dus een en gelijk te staan met mezelf

Ik engageer mij ertoe om mijn ideeën wanneer ik er tevreden over ben onmiddellijk uit te werken op papier zodat ik onmiddellijk iets concreet heb om aan te beginnen – in plaats van het in de mind te ‘poberen’ hetgeen onmogelijk is en enkel leid tot ego

Ik engageer mij ertoe om mezelf te waarderen door mijn eigen ideeën uit te werken in de fysieke realiteit in plaats van ze slechts te ‘verzamelen’ als gedachten hetgeen leidt dot uitstel en inactie  

Ik engageer mij ertoe zelf te staan als de toestemming om mijn erigen ideeën uit te werken

Ik engageer mij ertoe mezelf te respecteren door mijn ideeën uit te testen in de fysieke realiteit 

zaterdag 14 juli 2012

Dag 79 - Veronderstellingen beïnvloeden de uitkomst


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn communicatie met de verhuurder te saboteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ervan uit te gaan dat het appartement reeds verhuurd is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn communicatie ervan uitgaan dat het een verloren zaak is, dit is onaanvaardbaar

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om de uitkomst te beinvloeden door veronderstellingen te maken

Ik realiseer me en begrijpdat als ik veronderstellingen maak ik de toekomst zelf waar maak die ik veronderstel en ik dus mezelf uitsluit van elke mogelijkheid om werkelijk te vinden wat ik zoek en zo mijn wereld te veranderen

Ik engageer mij ertoe om wanneer ik communiceer geen enkele veronderstelling te maken en alle mogelijkheden open te houden zodat ik de uitkomst niet beïnvloed en beperk

Dag 78 - Tijd en zelf-sabotage


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben tov het zoeken naar een appartement

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben omdat ik denk dat er veel tijd in kruipt en ik andere dingen te doen heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zo snel mogelijk iets willen vinden zodat het gedaan is in plaats van in elke satp van het proces te kijken naar hoe ik dat het beste kan doen en hoe ik kan garanderen dat het beste resultaat bereikt wordt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd verwachtingen te hebben ivm een mogelijk appartement

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb topegelaten en geaccepteerd de zoektocht naar een appartement meer te maken dan wat het is als een fysieke act van te zoeken naar een nieuwe woonst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dit event gebruiken als een reden om vernatwoordelijkheid af te staan en te zeggen dat ik geen tijd heb voor andere dinbgen in plaats van mij te realiseren dat ik voorturend momenten voorbij laat gaan waarin ik mezelf niet effectief stuur en ik dus in mijn dag veel meer kan doen dan wat ik mezelf toelaat

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet realiseren dat ik opzettelijk mezelf saboteer door niet meer te doen elke dag door gewoon hier te zijn in elke adem, maar in plaats daartvan maak ik het extreem moeilijk door voorturend door gedachten gepreoccupeerd te zijn en emoties te genereren die helemaam zinloos zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf in mijn dagelijkse toepassing saboteren door opzettelijk minder te doen dan ik werkelijk zou kunnen indien ik hier ben in elk moment – omdat om een of andere reden niet wil zien dat dit mùogelijk is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn eigen potentieel te saboteren omdat iniden ik zou zien wat ik werkelijk kan ik geen ankel exxuus meer zou hebben en ik dan definiteief zou moeten vernaderen en dat zou het einde betekenen van alle excuses

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en gecacepteerd bang zijn om mijn mind te verliezen door hier te zijn in elke adem en zo manieren vinden om time-loops te creeren omdat ik blijkbaar ‘een lang proces te lopen heb’ – in plaats van mij te realiseren dat ik dit zelf creëer

Ik realiseer mij en begrijp dat om mijzelf effectief te sturen ik mijn mind moet sqtoppen en in de toewijding aan mijn activiteit in elk moment en door het stoppen van alle gedachten in adem zal ik alles gedaan krijgen, wat nodig is en heb ik geen mind nodig als angst en emoties  

Ik engageer mij ertoe in mijn dag zo te stappen dat ik in elk moment hier ben – in elke adem – waarbij elke adem een bewuste beslissing is hier en een statement van wie ik ben – en zo mijn activiteten en vernatwoordelijkheden te volbrengen op een zo efficient mogelijke manier die mij voldoening geeft

Ik engageer mij ertoe wanneer een moment van moeilijjheid okomt waar ik blijkbaar niet in staat ben mijn gedachten te stoppen een radicale fysieke actie te ondernemen – door weg te stappen of iets anders te doen – zonder emotie – en mezelf terug te brengen hier in en als de stabiliteit van adem

Ik enaggeer mij ertoe wanneer een punt mij daadwerkelijk zwaar valt hierop onmiddellijk zelfvergeving toe te passen en indiej dit niet lukt – dit op te schrijven zodat ik er bij de eerste kans onmiddellijk op kan terugkomen

Ik engageer mij ertoe zwakheid niet meer te aanvaarden als mijn natuur – en in elk moment mezelf terug hier te brengen in en als zelf-gestuurd gewaarzijn in het fysieke lichaam  

Ik engageer mij ertoe mezelf te bewijzen dat weerstand in feite niets is en eenvoudig gestopt kan worden door onmiddellijk mezelf toe te leggen in wat ik doe – en dat ik deze beslissing in één adem kan nemen – en dat ik dit herhaal totdat ik vrij ben van weerstand en ik mezelf zonder problemen kan toeleggen op gelijk wat met specificiteit en toewijding  

vrijdag 13 juli 2012

Dag 77 - Moeheid als weerstand


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd in te zien dat de vermoeidheid een patroon is van weerstand tegen het schrijven van mijn dagelijkse blog in plaats van mezelf toe te leggen in adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd de gedachten in mijn hoofd geloven dat ik me te zwaar voel en dat ik elk moment in slaap kan vallen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb topegelaten en geaccepteerd mezelf opzettelijk slaperig maken door in een bepaalde positie te zitten aan mijn bureau in plaats van in zelf-oprechtheid mezelf te sturen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelmf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf volledig te creëren in en als weerstand

Ik engageer mezelf om de emotie te stoppen door niet te lusiteren naar de gedachte – door hier te zijn in elke adem – en van daaruit mezelf te sturen vertrekkende van wat hier is, dan ben ik altijd zeker dat mijn vertrekpunt het beste voor iedereen is in plaats van mezelf te bedriegen in de mind als rechtvaardiging

Ik engageer mezelf om manieren te vinden om mezelf te bewegen doorheen en uit de fysieke zwaarte – door te lopen, rond te stappen en te springen, en zo mezelf terug hier te brengen hier – en niet van mezelf te aanvaarden dart ik toegeef aan een zwaarte als weerstand als de weerstand van het systeem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd in te zien dat de weerstand tegen verandering eigeen aan het systeem ook in mij bestaat alqs de weerstand om te veranderen in mijn praktisch en dagelijks leven in elke adem

Ik engageer mezelf met het stoppen van alle excuses waarom ik minder van mezelf aanvaard dan wie ik zou kunnen zijn – in plaats van werkelijk elk moment aan te grijpen als een opportuniteit om te bewijzen wie ik ben

Ik engageer mijzelf ertioe wanneer zulk een ervaring van zwaarte enw eerstand op komt luidop te zeggen: ik aanvaard dit niet, dit is niet wie ik ben - en mezelf te bewegen in en als adem uit en doorheen de fysieke weerstand   

dinsdag 10 juli 2012

Dag 76 - Het Systeem als het uiterlijke Excuus


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn relaties te kiezen op geld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn relaties de voorrang geven aan geld – in plaats van mezelf te vertrouwen dat ik in staat zal zijn genoeg geld te voorzien

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij er zorgen over maken dat er niet genoeg geld zal zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf op deze manier onderwerpen aan het yssteem en het eens zijn met het systeem -  in plaats van een en gelijk te staan met het systeem en mij realiseren dat het systeem ik is als wat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te worden als mijn uiterlijke creatie – en dit te gebruiken als excuus om mijn keuzes te rechtvaardigen

Ik realiseer mij en begrijp dat om mezelf te veranderen ik mijn vertrekpunt en mijn keuzes moet veranderen, maar ook mijn uiterlijke creatie als het systeem dat ik gemaakt heb om mijn onoprechtheid in te solidifieren

Ik engageer mij ertoe om keuzes te maken in de context va Leven en wat beste is voor iedereen, en niet in de context va angst als overleven in het systeem – om op die manier stap voor stap mezelf te veranderen als mijn vertrekpunt en de keuzes die ik maak in het systeem, en zo de principes van een nieuw systeem voor te bereiden gebaseerd op eenheid en gelijkheid   

maandag 9 juli 2012

Dag 75 - Stoppen met mezelf af te leiden


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik met een taak of een realiteot geconfronteerd wordt, waartege ik weerstand heb, bij de eerste de beste gelegenheid in mijn geest een film beginnen afspelen als herinneringen om mijzelf af te leiden, omdat ik geen vernatwoordelijkheid wil nemen voor deze realiteot, voor deze taak.

Ik laat mezelf niet toe en anvaard niet van mezelf om een mind te creëren om mijzelf te entertainen als vergetelheid terwijl de wereld als de fysieke realiteiot aan mij voorbij gaat en ik mijn macht en vernatoordelijkheid afsta.

Ik laat mezelf niet tioe en accepteer niet van mezelf om irrelevant te worden en apathisch en en door het asfspelen van een film in de mind

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn mening/opinie mbt de situatie geloven en waarde willen geven – ipv in te zien dat het allemaal op weerstand gebaseerd is en de weigering om onvoorwaardelijk voor mijn realiteit verantwoordelijkheid te nemen.

Ik laat mezelf niet langer toe om mezelf te saboteren en irrelevant te maken door te participeren in opzettelijk gefabriceerde dromen en illusies om mezelf bezig te houden en mezelf irrelevant te maken – in plaats daarvan ben ik hier in elk moment in de fysieke realiteit en maak ik mezelf relevant in de fysieke realiteit. 

Ik enaggeer mij ertoe om wanneer ik met zulke weerstand geconfronteerd wordt te stoppen, te ademen en te zeggen – ik ben hier – en mezelf uitsluitend te focussen op het ademhalen en het vertragen van mezlf door hier te zijn in en als elke adem.


zondag 8 juli 2012

Dag 74 - Een verkeerde Keuze


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat het huis eigenlijk nog ok is en dat we hier kunnen blijven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd enken en geloven dat het overdreven is

Ik vergeef mezelf dat§ ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat ikzelf deze keuze gemaakt heb voor dit huis en ik niet wil inzien dat het een slechts keuze was

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zoeken naar excuses waarom alles ok is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in alle situiaties zoeken naar eeen externe factor waar ik de schuld aan kan geven – en deze factor dan het probleem maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd N het probleem maken in plaats van één en gelijk te staan met hem en in te zien dat ik het probleem gecreëerd heb en ik dus ook nu verantwoordelijkheid moet nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd N het probleem maken zodat ik zelf geen gezichtsverliez zou lijden bij mijn ‘anderen’, vrienden, ouders, collages

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een situatie te creëren die helemaal problematisch is en uiteeindelijk niet leefbaar

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd emotioneel worden met N

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet toegeven dat ik geen ervaring heb met het vinden van een goede bewoonbare plek

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in de situatie denken ja maar dat gaat niet voor N – en dan hem de schuld geven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd doen alsof ik geef om N als een manier om te verstoppen dat ik lui was en niet wilde nakijken wat de praktische leefomstandigheden zouden zijn en niet toegeven dat ik daar zelf niet zou willen wonen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet ersntig en zelf-oprecht zijn in het zoeken naar een huis en er bijna niet in geloven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de zoektocht naar een appartement te saboteren door het niet ersntig te nemen en in te zien dat ik er praktisch ga moeten leven en winkelen etc

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de oorsprong van het probleem zoeken buiten mijzelf in plaats van de oorsprong in mijzelf te leggen  zaodat ik ook de oplossing kan worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd mezelf te willen beschermen en verdedigen in plaats van in te zien dat wie ik ben als het personnage dat dit huis gekozen heeft , niet aanvaardbaar is en niet geldig is als leven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd N’s commentaar persoonlijk te nemen in plaats van in te zien dat als ik reageer ik mezelf met het personnage en de keuze identificeer en ik niet ben veranderd

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mijn beperkingen te verdedigen en beschermen in plaats van in te zien dat dit het moment is om vernatwoordelijkheid te nemen voor mezelf en te veranderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd me verdrietig voelen omdat de andere niet meer “vriednelijk” is tegen mij

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken ‘niemand houd van mij’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in en als het personnage: “niemand houdt van mij” – als een manier om mijn omgeving te manipuleren en aandacht te krijgen – in plaats van onmiddellijk verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf en te beslissen wie ik wil zijn en wat ik niet meer toelaat van mezelf

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf wanneer ik feedback krijg van mijn omgeving daartegenover een ‘negatieve’ ervaring te hebben – in plaats van onmiddellijk verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf omdat wie ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te worden eenvoudig niet aanvaardbaar is

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om de energie en de reactie te ‘geloven’ in plaats van mij te realiseren dat dit het afweerprogramma van de mind is – om te volharden in hetzelfde patroon en niet te veranderen – als de angst om te veranderen als de angst voor het onbekende

Ik egageer mij er toe om wanneer ik in vraag gesteld wordt in mijn motieven en in mijn vertrekpunt, onmiddellijk mijzelf hier te brengen in adem, en alle mogelijke reacties te stoppen hier – en één en gelijk te staan aan wat de ander zegt en het perspectief dat de ander mij geeft, in plaats van onmiddeellijk in weerstand te gaan als de paniek van de mind

Ik engageer mij ertoe wanneer ik uitgedaagd wordt in mijn programma, en ik met een reactie te maken heb, onmiddellijk zelf-vergeving te doen en meteen een correctief statementr te maken over wie ik wil zijn en wat ik van mezelf niet langer toelaat

Ik engageer mij ertoe meedogenloos te zijn met mezelf, net zoals de andere meedogenloos is met mij, in het afbreken en vergeven van de mind als het ego en één en gelijk te staan met wie ik werkelijk ben als leven 

vrijdag 6 juli 2012

Dag 73 - Verantwoordelijkheid en Verandering


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacceptyeerd heb weerstand hebben tegen het proper maken van het huis en ervoor zorgen dat we geen invasie hebben – omdat ik zie dat hier veel tijd in kruipt en in plaats van gezond verstand te gebruiken en ervoor zorgen dat we dit binnen een redelijke termijn gedaan krijgen, beginnen te pannikeren dat ik mijn andere zaken niet gedaan krijg waarvan ik denk dat ze veel belangrijker zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben om toe te geven dat er een probleem is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken dat het niet mijn probleem is 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen werk willen steken in een praktische oplossing omdat ik gewoon wil dat het opgelost is zodat ik terug mijn werk kan gaan doen, zonder de inspanning gedaan te hebben om het probleem te begrijpen en een oplossing te vinden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen gezond verstand gebruiken en inzien dat we met een plaag te maken hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf willen vertellen dat de ander het zich gewoon allemaal inbeeld zodat ik niets zou moeten doen en ik geen vernatwoordelijkheid moet nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opgeven wanneer we kijken naar een oplossing voor het porbleem omdat ik onmiddellijk  geloof dat het te groot is in plaats van in te zien dat het praktisch mogelijk is stap voor stap naar een oplossing toe te werken zelfs als lukt het niet in één keer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd een absolute weerstand te hebben tegen het met geduld aankijken tegen problemen in de fysieke realiteit want ik wil er geen minuut aan spenderen en ik geloof dat ik veel belangrijkere dingen te doen heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd geen interesse hebben in meazelf als mijn fysieke omgeving zodat ik problemen kan aanpakken wanneer ze zich voordoen – op een effectieve manier

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd oordelen over wat er te doen staat omdat ik het nog nooit eerder gedaan heb en daarom zal ik zelfs beweren dat er helemaal geen probleem is

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer zich een probleem voordoet en dit door de ander aangegeven wordt – dit onmiddezllijk te onderzoeken want ik ben mij ervan bewust dat ik weerstand heb dus zal ik onmiddellijk vernatowordelijkheid nemen in de fysieke realiteit

Ik engageer mij ertoe wanneer een probleem opkomt in het huis dat de ander aangeeft, de ander hierin ersntig te nemen en gelijk te staan in het zoeken naar een oplossing die het best is voor iedereen.

Ik engageer mij ertoe te stoppen met het bedenken ven excuses waarom een situatie aanvaardbaar is – wanneer alles erop wijst dat er een probleem is

Ik heb de moed en de zelf-oprechtheid om dit te erkennen en van daaruit laat ik mezelf toe naar werkelijke oplossingen te zoeken, zonder mezelf te berperken omdat ik bang ben voor verandering

woensdag 4 juli 2012

Dag 72 - Vasthouden aan Symbolen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd misbruik aanvaarden en verdedigen omdat ik de keuze gemaakt heb en die moet gerespecteerd worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vasthouden aan dit huis omdat ik het gekozen heb of omwille van het symbool – van rijkdom en onafhankelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd emotioneel reageren aangaande het huis en commentaar aangaande het huis persoonlijk nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij binden aa dit huis en mij ermee identificeren als mijn waarde en status en doen alsof ik een goede keuze gemaakt heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepterd mezelf beperkern omdat ik geloof dat we iets goeds hebben ipv in te zien dat ik mezelf volledig bedrogen heb in de keuze van dit huis

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd tevreden zijn met de middelmaat en slechte kwaliteit en daarmee ook de gezondheid van mijn companen in gevaar brengen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf compromitteren en in het geheim geloven en hopen dat het niet zal werken om iets anders te vinden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd saboteren zodat we de plaats niet zouden krijgen

Ik vergeef mezelf dat ik meelf heb toegelaten en geaccepteerd niet willen verhuizen omdat ik denk dat het veel werk is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd verhuizen zien als een verlies en het ‘verliezen’ van iets ‘waardevols’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb tioegelaten en geaccepteerd mijn waarde definieren ahv het huis

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben om de feitelijke stand van zaken te erkennen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd koppig zijn en vasthouden aan de keuze en in essentie bang zijn voor verandering

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd mezelf niet onvoorwaardelijk inzetten om de situatie feitelijk te verbeteren en in te zien wat ik allemaal moet doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet zoeken naar wat het beste maar in plaats daarvan mijn ego beschermen in eigengerechtigheid – dit is onaanvaardbaar

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om een keuze te rechtvaardigen uit ego – in plaats van onvoorwaardelijk te kijken en te zien dat iets niet best voor iedereen is en dat er verandering nodig is

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf mijn visie te laten compromitteren omwille van ego en maatschappelijke symbolen, hetgeen geen enkele praktische waarde heeft -  in plaats van wat ons feitelijk zou ondersteunnen in de fysieke realiteit

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezlef om minder te aanvaarden dan wat best is voor iedereen

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf te berusten in hoop, maar in plaats daarvan onderzoek ik alle mogelijkheden praktisch en in openheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat als ik het huis verlaat ik dan verlies in de ogen van het systeem – waardoor ik te kennen geef dat ik niet in eerste instantie mezelf ondersteun maar het beeld dat ik denk dat anderen van mij hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet onvoorwaardelijk leven voor mezelf in en als de fysieke realiteit maar eerder het beeld dat ik denk dat anderen van mij hebben – en dit willen hooghouden – in plaats van wat best is voor iedereen in de fysieke realiteit hoog te houden en na te streven in elk moment

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd heb mezelf definieren als ‘de man met het huis’ en ‘de man die een huis vond’ – in plaats van gewoon hier te zijn als adem in elk moment en geen verbintenissen te hebben met niets of niemand 


Ik engageer mij ertoe en stel mij ten doen te streven naar het vinden van de best mogelijke oplossing totdat we in feite in een situatie zijn die best is voor iedereen en waarin iedereen optimaal kan functioneren

dinsdag 3 juli 2012

Dag 71 - Mij informeren


Vandaag ben ik me gaan informeren bij een dienst maar zij konden me nauwelijks voorthelpen en hierdoor was het merendeel van de avond voorbij gegaan. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vertrouwen leggen in een instantie buiten en los van mezelf die mijn problemen zal oplossen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd hopen op een snelle oplossing of een snel antwoord

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat ik mezelf tijd had kunnen sparen door me vooraf voldoende te informeren en ervoor te zorgen dat ik de juiste persoon zal raadplegen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in de fysieke realiteiot veronderstellingen maken in plaats van elk punt na te kijken en na te checken zodat ik zo weinig mogelijk verassingen heb en er zo min mogelijk aan het toeval wordt overgelaten

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om te vertrouwen in een magische oplossing die komt van buiten mezelf – ik heb reeds genoeg gezien om te begrijpen dat ik alleen stap in dit process en dat er geen oplossingen komen tenzij ik deze zelf initieer of voortbreng

Ik engageer mij ertoe zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de oplossingen die ik wil in mijn leven en in mijn realiteit – ik realiseer me hierbij dat dit niet betekent dat ik altijd alles alleen moet doen, maar ik moet er wel voor zorgen dat elk punt in gang gezet wordt en dan moet ik het overzien totdat het volledig is afgerond en tot een goed einde gebracht wordt. 


maandag 2 juli 2012

Dag 70 - Zelf-manipulatie


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in en als manipulatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat er geen andere manier is om met elkaar om te gaan dan te manipuleren in deze context

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd iets doen om een bepaald gehoopt effect te hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd handelingen baseren op hoop in plaats van gewoon efficient te communiceren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een resultaat verzinnen in de min d en dan proberen dat te bereiken door een zekere handeling te stellen – dit is waanzin en zelf-bedrog

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn handelingen afwegen op hun v erhoopte resulatten ipv te ademen en hier te zien in gezond verstand

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet vertrouwen als leven – maar in plaats daarvan op een systeem vertrouwen in het geloof dat; ik geen belangrijke zaken aan het leven kan overlaten, maar daarvoor moet ik de mind gebruiken als manipulatie zodat ik kan OVERLEVEN, hetgeen zelfbedrog is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf invalideren als leven door opzettelijk terug te grijpen naar de mind als gedachten ‘om mij te vertellen wat ik moet doen’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een handeling baseren op een gedachte als manipulatie – ik realiseer mij en begrijp dat als ik een handeling baseer op een gedachte – mijn gedragzelf-manipulatie zal zijn en het resultaat zich altijd tegen mij zal keren

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mijn zelf-sturing als leven over te dragen aan een systeem als angst waarin alle beslissingen voorgeprogrammeerd zijn volgens eigenbelang

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet vertrouwen in elk moment en wanneer ik twijfel aan mezelf- onmiddellijk stoppen en ademen en praktische handelingen te stellen, maar niet te beginnen denken in de mind, want dat is het begin van het einde.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om oplossingen te BEDENKEN

Ik schrijf mijn oplossingen neer op papier om te zien of ze best zijn voor iedereen en om voor mijzelf uit te leggen hoe ik het moet lopen

Ik engageer mij ertoe mijzelf te ondersteunen in de fysieke realiteit door te schrijven en te ademen en mezelf niet toe te laten feedback te zoeken in de mind – omdat ik me realiseer en begrijpdat in dit stadium alles wat in mij opkomt als gedachten voorgeprogrammleerd is volkgens eigenbelang is en onbetrouwbaar

Ik engageer mij ertoe mezelf praktisch te ondersteunen wanneer er twijfel in mij opkomt of wanneer ik aarzel, door te schrijven en in mijzelf te identificeren waar de aarzeling vandaan komt en hoe ik mezelf saboteer – en dan onmiddellijk mezelf te corrigeren in de fysieke realiteit 

Dag 69 - Inferioriteit gebruiken


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd proberen te winnen in plaats van een en gelijk te interageren met de anderen in mijn omgeving, zoder beter of de beste te willen zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd denken ja maar ik moet competitief zijn om de positie te kunnen behouden!

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd mezelf definieren in en als competitie en waarom ik mezelf moet vergelijken vanuit het vertrekpunt van jaloezie, hetgeen inferioriteit is en weerstand om te vernaderen in datgene wat ik grag zou willen zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik beperkt ben en van daaruit denken en geloven dat ik moet ‘compenseren’ – omdat ik geloof ben dat ik ‘minder’ ben dan een ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en gerealiseerd in te zien dat ik een en gelijk ben met alles en iedereen die hier is – en dat het onmogelijk is om mezelf te vergelijken met een ander als mezelf en dat ik mezelf telkens met mezelf vergelijk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd iets persoonlijk te nemen in deze realiteit in plaats van mij te realiseren dat alle feedback altijd van mezelf komt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat ik bezig ben te concureren met andere delen als mezelf – en dat ik daardoor mezelf negeer als eenheid en gelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij nooit af te vragen wat het moet zijn om in elk moment iedereen als mezelf te zien en hen te ontmoeten als gelijke

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en gerealiseerd dat indien ik inferioriteit ervaar, ik dan in feite inferieur ben aan mezelf – dwz aan wie ik werkelijk zou kunnen zijn

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om toe te geven aan inferioriteit en van daaruit aan jaloezie – in plaat van in te zien dat deze ervaring een indicatie is van waar ik sta in mijn process en waar ik nog niet volledig GELIJK STA MET MEZELF

Ik engageer mij ertoe wanneer een ervaring opkomt van inferioriteit dit onmiddellijk te erkennen voor wat het is en voor mijzelf te identificeren wat het precies is waarin ik nog niet gelijk sta met mezelf

Ik engageer mij ertoe alle punten die opkomen in mijzelf te corrigeren en te lopen tot ik een en gelijk sta als leven als wie ik werkelijk zou kunnen zijn in elk moment  

zondag 1 juli 2012

Dag 68 - Enkel voor mezelf Plannen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacepteerd ervan uitgaan dat de ander iets niet wilt enkel en alleen omdat ik het allemaal graag voor mezelf zou willen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn verbeelding projecteren hoe ik het ga eten en waarmee ik het ga klaarmaken en vandaaruit ervan uitgaan dat de andere er niets van moet hebben en ik het allemaal zal kunnen opeten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de mind volgen in het projecteren van een uitkomst – in plaats van te ademen en heir met de andere te kijken naar hoe we dit voor ons beide kunnen klaar maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet willen delen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn verlangen om iets te hebben of te kunnen ervaren – de andere volledig negeren en over de andere heen  lopen alsof die niet bestaat

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd handelen en plannen alsof enkjel ik in overweging genomen moet worden en de ander niet meenemen in mijnn bereknening van wat ezr gedaan moet worden om een uitkomst te hebben die ons allebei ondersteund

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te opereren als een programma dat in elk moment slechts zijn eigen voordeel berekend en daarbij de ander volledig vergeet

Ik vergeef mlezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat er te wienig is voor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd alstijd eerst mijn eigen toekomst willen veilig stellen en zien dat mijn toekomst optimaal is – voordat ik zal kijken naar de noden van anderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan als competitoie waarin ik geloof dat ik absoluut als eerste mijn bestaan moet vielig stellen en dat het elkeen voor zichzelf is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd eigenbelang en overleven aanvaarden als de normale manier om zijn toekomst te plannen – waarin er helemaal geen plaats is voor de andere.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd plannen make gebaseerd op angst dat ik niet ondersteund zal zijn en dat ik zoveel mogelijk moet nemen om mijn bestaan veilig te stellen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd wanneer zich keuzes aandienen te kijken hoe we ons kunnen organiseren op een manier die best is voor ons allebei in plaats van onmiddellijk mijn voordeel te projecteren en dan geloven dat ik moest worstelen met de ander om mijn deel gedaan te krijgen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn doelen projecteren en definieren als afgescheiden van wat anderen doen en plannen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezel fheb toegelaten en geaccepteerd bnag zijn dat ik niet overwogen zal worden en dat men mij zal vergeten en daarom als default altijd MEZELF EERST PLAATSEN

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat wanneer ik doe wat het beste is voor ons beide – ik dan ook automatisch doe wat het beste is voor mij en er dan altijd een manier gevonden kan worden die voor ons allebei werkt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat indien ik mezelf eerst wil bedienen ik het hele systeem valideer waarin schaarste aanvaard wordt als geloof en de helft van de mensheid leeft in armoede, omdat een minderheid uit angst om niets te hebben, veel meer neemt dan ze recht op hebben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat ‘eigenbelang’ niet in mijn eigen belang is – maar dat ik mezelf altijd uitsluit door enkel te kiezen voor mijn veiligheid en mijn toekomst in afscheiding van de rest.

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mezelf blindelings eerst te plaatsen – in plaats van de groep en wat best is voor iedereen als de groep genaamd Leven eerst te plaatsen.

Ik engageer mij ertoe in mijn planning te plannen als Leven en vanuit wat het beste is voor mezelf als allen als één en gelijk als Leven.

Ik engageer mij ertoe wanneer ik in een situatie kom waarbij ik schijnbaar ‘snel’ moet kiezen – om mezelf te stoppen en te ademen en te kijken naar de totale context en naar alle deelnemers en een oplossing te zoeken die best is voor iedereen

Ik engageer mij ertoe hier te zijn in elke adem en in elke adem mezelf te pushen om hier te zijn in en als het inzicht van wat best is voor iedereen in de gegeven context - en daarin inzien dat het antwoord en wat het best is voor iedereen altijd hier is