zondag 21 februari 2016

Dag 325 - Ik spreek goed Nederlands

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een idee over mezelf te hebben gecreëerd als ‘ik spreek zeer goed Nederlands.’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf tevreden te stellen met mijn kennis van het Nederlands.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd kwaad worden wanneer F zegt dat mijn Nederlands niet zo goed is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij erover te schamen dat mijn Nederlands niet zo goed is.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te schamen omdat ik een woord niet weet.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat mijn Nederlands perfect is.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf definiëren als iemand die zeer goed Nederlands spreekt en mezelf als zodanig definiëren en mijn waarde eraan vasthangen.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te verbergen achter woede en trots en te denken dat de ander het recht niet heeft om dit van me af te nemen omdat wanneer ik dit niet heb er niets van me overblijft.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd competitief te zijn in taal en taal beter te willen kunnen beheersen dan anderen.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te hebben gedefinieerd als superieur omdat ik denk dat ik beter Nederlands spreek dan de meeste anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd verantwoorden en rechtvaardigen wanneer ik een woord niet begrijp of wanneer ik twijfel aan de betekenis van een woord.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet willen toegeven dat ik nog veel te leren heb ivm de Nederlandse taal.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te hebben verborgen achter de overtuiging dat ik heel goed Nederlands kan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn voor alles wat met de structuur van een taal te maken heeft omdat ik geloof dat ik daar niet goed in ben en dat het te veel werk is om dit te leren.

Ik realiseer me en begrijp dat ik nog veel te leren heb en dat ik het leren van het Nederlands met F als een kans kan aangrijpen om ook mijn Nederlands te verbeteren en dat dit een goede investering is in mijn en in onze toekomst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd woest worden wanneer iemand zegt dat mijn Nederlands niet zo goed is.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf helemaal te definiëren aan de hand van de Nederlandse taal.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de taal te hebben verbonden aan mijn intellect en het slimmer willen zijn dan iedereen.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd erkenning te willen voor mijn kennis van het Nederlands ipv mezelf te investeren in het verbeteren van mijn taalkennis.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd erkenning te hebben gewild voor mijn skills ipv mij de vraag te stellen hoe ik mijn skills kan investeren en hoe ik mijn skills nog kan verbeteren omwille van mezelf.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd arrogant te zijn geweest in mijn skills en deze te hebben misbruikt om mij superieur te voelen.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik deze skills niet verdien en zeker geen betere skills en dus nooit moeite te hebben gestoken in het absoluut perfectioneren van mijn skills.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn skills te hebben vergeleken met die van anderen en te hebben besloten dat ‘het genoeg is’ en dus mezelf niet verder te hebben geïnvesteerd in het nog verder ontwikkelen van mezelf en mijn skills.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn geweest om me te verdiepen in de regels van de Nederlandse taal omdat ik bang was dat ik niet de beste zou zijn.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn geweest voor alles waar ik niet goed in ben en telkens mijn aandacht en focus te hebben gelegd op het verder oefenen van dat waar ik goed in ben.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de moeilijkheden en datgene waarmee ik niet comfortabel ben te ontwijken en enkel verder te werken op datgene wat ik reeds kan.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn geweest om werkelijk iets nieuws te leren omdat ik dan vanaf nul moet beginnen en ik geen aanspraak kan maken op het reeds beheersen van deze of gene skill.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn geweest voor nederigheid en het gelijk staan aan anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een groep niet hebben kunnen benaderen tenzij ik reeds op voorhand wist dat ik mezelf kon differentiëren als superieur door een of andere skill.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te hebben verborgen achter mijn skills zodat ik nooit werkelijk moet tonen ‘wie ik ben’ en het ‘wie ik ben’ irrelevant wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn skills te hebben gebruikt als ego-huls zodat ik nooit werkelijk met een ander moet communiceren over wie ik ben hier.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat wie en wat ik ben niet goed genoeg is en dus mezelf te hebben verstopt achter het hebben van ‘ongelooflijke skills’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf als wie ik ben te hebben gedefinieerd als slecht en waardeloos en dus mezelf te hebben verstopt achter een aantal skills die ik presenteer aan de wereld en waarmee ik mezelf verkoop.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf reeds te hebben verworpen als zijnde niet goed genoeg en als een loser, en mezelf nu enkel nog te willen presenteren achter mijn skills.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen geduld te hebben met mezelf wanneer het erop aankwam een nieuwe skill te leren en onmiddellijk op te geven en te denken dat ik het nooit zo goed ging kunnen als de anderen.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd enkel interesse hebben in een skill wanneer ik daarmee beter kan zijn dan iedereen.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd skills enkel waarderen vanuit het oogpunt van competitie en ‘wie de beste is’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd puurheid te hebben gezocht in een skill zoals tekenen of schrijven.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd puurheid te hebben willen creëren in een skill ipv puurheid te vinden in mezelf en te erkennen in mezelf.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te zien als minder dan puurheid omdat ik er niet in slaagde even veel talent aan de dag te leggen als anderen.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om louter een en gelijk te zijn aan anderen die een nieuwe skill willen leren en niets te hebben waarmee ik meer kan zijn dan hen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn om iets nieuws te leren en me te verstoppen achter wat ik reeds kan.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen geduld te hebben met mezelf en te willen dat iets onmiddellijk perfect is en mezelf niet de tijd te geven om iets te leren en dus ook de nodige fouten te maken gedurende een leerproces.

Ik push mezelf om verder te gaan dan het juist tevreden zijn met mezelf en het verbergen voor mezelf van mijn tekorten, maar ik zoek mijn tekorten juist op en neem de tijd om deze tekorten te verhelpen en om te zetten in sterktes.

Zijn er zaken in jezelf die je wilt veranderen, maar je weet niet hoe? Schrijf je gratis in voor de zelf-help cursus zelf-vergeving (ook in NL) en leer hoe je emotionele problemen en schadelijke gedragspatronen in jezelf kan stoppen zodat je opnieuw met zelf-respect in de wereld kan staan: http://lite.desteniiprocess.com Je krijgt ook gratis online ondersteuning van mensen die reeds jaren met succes zelf-vergeving in hun leven hebben toegepast.