donderdag 31 mei 2012

Dag 42 - Consumentisme en Vrije Keuze


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd een positief gevoel hebben wanneer we eten gaan kopen in de BP.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd liefde definieren als concumentisme

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een positief gevoel hebben wanneer we eten gaan kopen bij BP omdat ik denk dat het goed is en omdat ik uitkijk naar het hebben van lekker voedsel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik langer ga leven omdat ik ‘gezond eet’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een positief gevoel hebben omwille van de kleur van de groenten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd een positief gevoel hebben omdat we soms gratis snacks krijgen 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten programmeren omdat er soms gratis teasers gegeven worden – en ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd alles wat gratis is als positief te ervaren – waardoor ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd gebrainwashed te worden door een positief gevoel assosciatie waarvan ik niet eens meer weet vanwaar ze komt

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mij te laten beheersen door associaties gecreëerd door patronen van hehaling waarbij iets gratis wordt gegeven

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mijzelf te conditioneren op een bepaalde manier te reageren omdat iets gratis wordt aangeboden

 Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat gratis alleen bestaat als een manier om meer winst te genereren en dat als dusdanig niet gratis is 

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om te vallen in de val dat iets gratis is 

Ik engageer mij ertoe te stoppen en te ademen wanneer een positief gevoel opkomt – en in plaats van een beslissing te nemen gebaseerd op een positief gevoel eerst na te gaan wat we nodig hebben – en in gezond verstand een beslissing te nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf laten conditionneren omdat BP dingen gratis aanbied en ik soms in de winkel honger had dus ervaarde ik dat als positief en zo heb ik mezelf geprogrammeerd deze winkel te zien als ‘een leuke plaats om te winkelen’

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf keuzes te maken gebaseerd op gevoelens – ik engageer mij ertie enkel keuzes te maken gebaseerd op gezond verstand en wat het beste is vooriedereen

Ik engageer mij ertie bij te dragen aan een nieuw economisch systeem waarbij mensen niet langer gemanipuleerd worden in het gebruiken van bepaalde produkten maar waarbij de keuzes gemaakt kunnen worden gebaseerd op gezond verstand en wat het beste is voor iedereen

Ik engageer mij ertoe het bedrog en de manipulatie van het huidge systeem bloot te leggen en aan te tonen dat vrije keuze in het huidige systeem een illusie is aangezien iedereen geconditioneerd is zijn positieve gevoelens te volgen en keuzes te maken gebaseerd op een positoef gevoel

Dag 41 - Twijfel als zelfbedrog


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd gedachten spendeen aangaande mijn studies

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd een regeling die ik gekozen heb in twijfel te 
trekken, puur omdat ik geloof dat ik alles in twijfel moet trekken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd bang zijn dat ik mezelf bedrieg in plaats van mezelf te vetrouwen in gezond verstand

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd twijfel in mezelf genereren door een gedachte te geloven in plaats van mezelf te vertrouwen hier – dit is onaanvaardbaar

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om een gedachte te volgen wanneer ik reeds een beslissing genomen heb en in realiseer me en begrijp dat als ik mijn gedachten volg/geloof er altijd een ‘reden’ zal opkomen waarom ik zou twijfelen aan mezelf- in plaats van mezelf te vetrouwen hier in en als adem 

Ik engageer mij ertoe mijzelf te vertrowuen hier in elk moment – en waneer een gedachte opkomt eengaande een reeds genomen beslissing, mezelf te stoppen, te ademen en mezelf terug hier te brengen in en als mijn hele lichaam 

Ik vertrouw mezelf in gezond verstand om te doen wat het beste is voor iedereen

woensdag 30 mei 2012

Dag 40 - Demoon Droom


Ik had een droom waarbij ik rond de tafel kroop in een huis waar het heel donker was alsof ik een inbreker was. Op een gegeven moment heeft ‘mijn vader’ mij ontdekt en probeert hij me te vinden. Ik kruip op mijn handen en kniëen rond de tafel waardoor ik veel trager ge dan ik zou willen en uiteindelijk slaagt hij erin me te zien. In de droom is de andere figuur heel donker als een demoon en de hele scène is gekarakteriseerd door angst. Toen ik deze droom deze ochtend met iemand besprak, wees men mij erop dat ikzelf de demoon ben en dat de angst die ik ervaarde mogelijk wijst op mijn angst om onder ogen te komen waar ik programm’s heb overgenomen die ik normaal aan de ‘vader’ toewijs. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mezelf afscheiden van mezelf als de demoon die ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om te confronteren wie ik werkelijk ben geworden en daarin mezelf ‘bergen’ in een illusie ervaring van mezelf als ontkenning en hoop

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in ontkenning en hoop te betsaat tov mijn mind – in plaats van elk punt dat opkomt te noteren en mijzelf te pushen om dit te vergeven 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer we met de console speelden mij ergeren aan de andere en denken dat ze ‘mij in de weg staan’ waardoor ik op het eidne zei dat ik dit spel beter alleen kan spelen 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd denkenj en geloven dat het spel te moeilijk is in plaats van mij te realiseren dat als we goede afspraken maken, we het spel kunnen uitspelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd in het spelen van het spel energetiosch worden en handelen vanuit angst om te sterven in plaats van hier te zijn als adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de baas willen zijn in het spel en het spel willen winnen in plaats van in eerste instantie fysiek te participeren met de andere

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd controle willen in het spel en totaal niet communiceren omdat ik geloof dat ik niet moet communiceren en dat ik het recht heb om nu controle te nemen in het spel omdat ik de man ben en dus weet ik wat het beste is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mezelf definieren als ik ben de man en dus weet ik wat het beste is

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mijzelf te plaatsen als superieur als de mind – in plaats van een en gelijk te staan aan de fysieke realiteit en samen te werken als gelijken

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om meer te willen zijn dat wij twee die samenwerken om het spel uit te spelen

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om controle te willen over de uitkomst van het spel en daarin wat bealngrijk is uit het oog te verliezen, namelijk hier zijn en ademen en samenwerken in de fysieke realiteit

Ik angageer mij ertoe mijzelf te vertragen hier en als adem en wanneer een punt opkomt waarbij ik sneller wil gaan dan de ander – te stoppen en te ademen, en mezelf hier te brengen als mijn fysiek lichaam en mij te realiseren dat ik niet meer ben dan de fysieke realiteit hier en dat ik moet samenwerken om een resultaat te produceren dat best is voor iedereen

dinsdag 29 mei 2012

Dag 39 - In de Lift staan


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf ene bepaalde houding aannamen omdat de persoon met wie ik in de lift sta groter/sterker is dan mij

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mijzelf vergelijken met de persoon in de lift en mezelf definieren ahv een kostuum dat ik draag in plaats van een en gelijk te staan met de ander als mezelf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mezelf definieren ahv mijn positie in het bedrijf en aan de hand daarvaan mezelf definieren als meer dan anderen met wie ik me vergelijk of inferieur voel

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mezdlf te willen definieren als meer dan en superieur – en ik zie en begrijp dat van zodra ik dat doe ik mij afscheid van mezelf als mijn fysieke lichaam in en als de mind – in plaats van gelijk te staan aan en als mijn fysieke lichaam

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacceopteerd wanneer ik in de lifgt sta met de ander mezelf te definieren als bewustzijn – in plaats van hier te zijn als adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf definieren als een symbool: een blanke man in een pak

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mezelf definieren als een huidskleur als blank als de ‘normale huidskleur’ als archetypisch and alle andere huidskleuren zien als ‘anders’ 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf plotseling definieren aan de hand van mijn huidskleur omdat er een zwarte man bij mij in de lift staat en ik mezelf in polariteit met hem definieer - waardoor ik bewijs dat ik niet mezelf waardeer en de ander als mezelf maar enkel de huidskleuren 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd betekenis geven aan huidskleur en in het bijzonder aan de 'blanke' en de 'zwarte' huidskleur als de geschiedenis die zich heeft afgespeeld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf nooit heb toegelaten en geaccepteerd mij realiseren dat ik ook zwart geweest had kunnen zijn, en dat ik in voorbije levens allicht zwart geweest ben - waardoor de huidskleur irrelevant wordt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd blank zien als een superieure huidskleur omdat ik mezelf heb laten brainwashen door prenten uit boeken van hoe de eerste mensen eruitzagen (adam en eva)

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf een bepaalde houding willen aannemen in de lift – in plaats van gewoon hier te staan als mezelf als fysieke lichaam zonder definities
Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om in de lift te stappen en te staan als persoonlijkheid waarin ik mezelf een houding aanmeet - in plaats van gewoon hier te zijn als adem

Ik engageer mij ertoe een en gelijk te staan met mezelf in de lift en dus ook met anderen als mezelf zonder pretentie – ik engageer mij ertoe wanneer ik energie ik mij voel op te komen te stoppen, te ademen – en mezelf een en gelijk te plaatsen met mezelf en daardoor ook met alle anderen als mezelf

maandag 28 mei 2012

Dag 38 - Angstpraat en Zelfvertrouwen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten de hele dag in angst te bestaan en ongemak omdat ik bang ben dat ik op het einde van de dag ‘opnieuw teleurgesteld zal zijn’ in wat ik die dag gedaan heb – en dat ik niet gedaan heb wat ik gepland had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd mezelf definieren overeenkomstig wat ik doe – in plaats van mezelf te vertrouwen hier in elke adem als mezelf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd angst aanvaarden als wie ik ben en niet in vraag stellen dat ik bezig ben mezelf te saboteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd zelf gedachten hier brengen die in mij angst genereren in plaats van gewoon te stoppen en finaal de beslissing te nemen om mij zelf te vertrowuen hier in elk moment

Ik laat mezelf niet toe en accepepteer niet van mezelf om twijfel mijn meester te laten zijn

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om in een moment een gedachte te volgen - ik stop met 'ja maar misschien...'

Ik stuur mijzelf hier in elk moment

Ik heb gezien in gezond verstand: dat indien ik mij focus op tijd en tijdsverlies, ik sabotage creëer in mijn 
wereld omdat ik niet hier ben een en gelijk met wat ik aan het doen ben, maar vooruit probeer te lopen in de tijd, waardoor ik struikel in het hier, en daardoor manifesteer dat er werkelijk tijd verloren gaat omdat ik een punt helemaal opnieuw moet doen – dit is onaanvaardbaar.

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om te bestaan in en als inferioriteit ten aanzien van de mind

Ik laat mezelf nket toe en aanvaard niet van mezelf om mijzelf te terrorizeren met angst – als een vorm van verslaving – omdat ik niet wil loslaten – in plaats van mijzelf te vertrouwen en te zeggen: neen, ik aanvaard dit niet, ik adem hier en vertrouw mijzelf 

IK engageer mij ertoe wanneer een gedachte opkomt die mij zegt: wordt het geen tijd om terug even bang te worden? Te ademen en te zeggen – ik aanvaard dit niet – ik vertrouw mijzelf