zondag 30 september 2012

Dag 120 - Ik Negeer je Deel 2

Zie Deel 1 van deze blog

Verbeelding dimensie: ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf inbeelden dat ik terugkeer naar wat ik aan het doen was en hierin mij goed voel en tevreden, als een knusse plek waar ik liever nooit was weggeweest

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in plaats van hier te zijn met en als wat er gezegd wordt, mij in te beelden dat ik iets anders doe waar ik me beter bij voel, dan te moeten antwoorden en verantwoordelijkheid nemen voor communicatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf manipuleren met verbeelding als een illusie waarmee ik mezelf afleid van wat hier is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de situatie als negatief ervaren en dan een positief alternatief projecteren in de mind

Verbeelding commitment: ik engageer mijzelf ertoe om wanneer een moment opkomt waarin ik weerstand heb om te communiceren omdat ik iets anders wil doen, te ademen, mezelf te stoppen en een beslissing te nemen met betrekking tot wat ik wil doen - en indien ik niet genoeg informatie heb om een beslissing te nemen die best is voor iedereen dan initieer ik communicatie.

Achterklap dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer iemand mij aanspreekt wanneer ik ergens mee bezig ben, te denken: waarom kan ze mij niet met rust laten? ze doet dit opzettelijk, ze wilt mij ervan weerhouden mijn ding te doen!

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat wat de persoon tegen mij zegt eenvoudig niet belangrijk is en dus maakt het niet uit als ik erop antwoord of niet.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat wat ik doe belangrijker is dan wat de andere persoon van mij vraagt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet gelijk staan met de ander in dat moment en kijken naar wat er gezegd wordt zonder hierbij een eigen belang te hebben of een voorkeur - behalve datgene wat duidelijk best is voor iedereen.

Achterklap Commitment: Ik engageer mijzelf ertoe wanneer een situatie opkomt waarin ik aangesproken wordt terwijl ik 'iets anders' aan het doen ben - in eerste instantie te ademen en respons te geven in gelijkheid in plaats van een oordeel te hebben over de ander gebaseerd op veronderstellingen en verborgen motieven te zoeken in waarom de ander mij nu aanspreekt.

Ik engageer mijzelf ertoe te luisteren ipv onmiddellijk mijn achterklap als interne conversaties te volgen, zodat ik kan meespreken op basis van wat er werkelijk gezegd wordt ipv mezelf een rad voor ogen te draaien mbt tot wat er nu gaande is.

Reactie dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd reageren met woede vanbinnen omdat ik denk dat het niet fair is dat ik onderbroken wordt en wil dat men mij eens laat werken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand voelen in mijzelf om te luisteren naar wat er gezegd wordt - omdat als ik niet luister het misschien vanzelf weggaat.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat als ik geen verantwoordelijkheid neem het dan misschien verdwijnt en dan moet ik geen verantwoordelijkheid nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd hopen dat ik niets moet doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn reactie onderdrukken door verder te doen alsof er niets gezegd werd, in plaats van mezelf te stoppen en de reactie niet toe te laten.

Reactie commitment: ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik een reactie voel opkomen, te ademen, mezelf hier te brengen en niet toe te laten dat ik bezeten wordt van een emotie waardoor ik handel als een robot.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik met een emotie reageer - onmiddellijk te stoppen in adem, mijzelf hier te brengen, gelijk te staan met de ander als mezelf en te luisteren naar wat er gezegd wordt.

(Wordt vervolgd)

zaterdag 29 september 2012

Dag 119 - Het breken van een patroon

Patroon: wanneer ik de afwas doe is er telkens een moment waarbij ik mijn focus verlies met als gevolg dat ik lang doe over het doen van de afwas - terwijl het een karwei van 10 minuten zou moeten zijn. Wat er gebeurd is dat ik ten eerste onvoorbereid begin aan de afwas, en dus stappen oversla die ik ter voorbereiding zou kunnen doen en ook dat ik niet kijk naar de totaliteit van wat er allemaal gedaan moet worden om van de ene staat (een vuile keuken) naar een andere (een propere keuken) te komen, waardoor ik op het einde vaak voor verrassingen kom te staan aangaande dingen die plotseling 'ook nog gedaan moeten worden' - maar die ik had kunnen voorzien indien ik voor te beginnen een moment genomen had om te overzien wat het precies is dat ik allemaal zal moeten doen om van A naar b te gaan.

Ik weet dat ik in staat ben sneller en efficiënter te werken - zonder daarom angst als motivator te gebruiken  - in momenten wanneer ik inzie dat er geen tijd te verliezen is omdat er nog iets belangrijks gedaan moet worden na de afwas. Ik heb dan geen problemen om op een gefocuste manier te werken en de job snel te klaren. Het is dus een kwestie van wilskracht.

Ik ben diegene die beslist wat hij doet met zijn adem. Stuur ik mijzelf in de fysieke werkelijkheid of misbruik ik de activiteit van het afwas doen als een manier om mijn gedachten als verbeelding de vrije loop te laten?

Dit patroon sleept nu reeds maanden aan en zal er vaak mee eindigen dat ik plots besef wat ik aan het doen ben, vervolgens snel snel begin te werken, ik hierdoor zaken over het hoofd zie, ik geïrriteerd geraak en vervolgens met een gevoel van onpasselijkheid aan mijn volgende activiteit begin.

(wordt vervolgd)

Dag 118 - Ik Negeer je

Patroon: het gebeurt vaak dat wanneer M tegen me spreekt, of ze mij een vraag stelt, ik plotseling niet meer reageer op wat ze zegt en ik verder doe met wat ik bezig was of opnieuw ergens aan begin, zonder te beseffen dat ik haar plotseling begin te negeren, omdat 'mijn aandacht is bij wat ik aan het doen ben'.

Angst dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat ik onderbroken wordt en daarom er altijd voor zorgen dat ik zo snel mogelijk kan terugkeren naar wat ik aan het doen was - zelf als dit betekent dat ik de ander begin te negeren - zonder op enigerlei wijze te communiceren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat ik gecontroleerd wordt omdat de andere persoon nu van mij aandacht vraagt en ik nu 'gebezigd wordt' door deze andere persoon - en ik ontnomen wordt van wat ik aan het doen was

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet luisteren gebruiken als een manier om mijn weerstand te uiten en een onderwerp te vermijden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf manifesteren als een weerstand om te reageren op wat er gezegd wordt en dus geen verantwoordelijkheid te nemen voor communicatie maar in plaats daarvan alles in het midden laten en gewoon mijn weerstand volgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om verantwoordelijkheid te nemen omdat ik de ander niet wil bruuskeren door te zeggen dat ik nu niet kan/wil communiceren, dus zeg ik niets en laat alle verantwoordelijkheid over aan de ander om een beslissing te nemen met betrekking tot de situatie

Commitment: Ik engageer mijzelf ertoe de mechanismen van dit patroon bloot te leggen en mijzelf te bewegen, adem per adem, om dit patroon te stoppen en mijzelf te schrijven in een patroon van gelijke communicatie en gelijke verantwoordelijkheid

Gedachte Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik met M communiceer ik plotseling mijzelf zie als een kind die door zijn moeder wordt aangesproken, en van daaruit een weerstand creëer om verder te gaan met de discussie en onmiddellijk in mezelf blokkeer en mezelf afwend van het gesprek om 'ergens anders aandacht aan te geven'. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een gedachte de uitkomst van mijn communicatie laten bepalen, in plaats van dat ikzelf een bewuste keuze maak aangaande waar ik met mijn communicatie naartoe wil.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een gedachte aanvaarden als werkelijkheid in plaats van de mechanismen van mindcontrol te herkennen en mezelf te sturen in adem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten sturen door een gedachte als herinnering als het verleden, in plaats van mezelf te sturen in het hier van dit moment. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te programmeren met weerstand dmv een herinnering van toen ik kind was omdat ik niet wilde dat iemand in mijn wereld zou interfereren en zomaar beslag zou komen leggen op mij en mijn bezigheid omdat wat zij van mij willen belangrijker is dan wat ik aan het doen ben en ik had hierover niets te zeggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd nog in woede te bestaan tegenover de moeder als kind en dit af te reageren op de persoon waar ik vandaag mee communiceer als 'verzet'. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat ik (als kind) wel de mogelijkheid had om te communiceren in gelijkheid maar dat dit nooit in mij opgekomen is omdat ik altijd de superioriteit en autoriteit als gegeven aanvaard heb, in plaats van in te zien dat ik wel een keuze heb en dat ik dus 'de macht heb' om mijn standpunt uit te drukken, in plaats van emotioneel te reageren.

Commitment: ik engageer mijzelf ertoe om te oefenen mijzelf te vertragen in adem, zodat ik mijzelf gewaar kan worden van deze gedachte-herinneringen die op automatische wijze opkomen om mijn gedrag te sturen en een persoonlijkheid te activeren, in plaats van dat ik mezelf stuur in vol gewaarzijn van wie ik ben in adem zodat ikzelf de beslisser ben van wie ik ben in plaats van dat een automatische gedachte-activatie in mijn plaats beslist.


donderdag 27 september 2012

Dag 117 - Mijn knusse cocon

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd minder efficiënt zijn in mijn participatie 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd rechtvaardigen dat ik minder participeer omdat ik nu in een relatie ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat omdat ik in een relatie ben ik nu verder gevorderd ben in mijn proces

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf een comfort zone creëren en liefst daarbinnen willen blijven en mijzelf niet fundamenteel uitdagen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de relatie niet gebruiken om mijn angst te confronteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de relatie zien als een gegeven en de andere persoon als gewoon iemand die mij ondersteund

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet creatief zijn in de relatie maar in plaats daarvan conservatief zijn en willen vasthouden aan patronen en deze kunnen herhalen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn relatie enkel mezelf overwegen en niet  iedereen gelijk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf definiëren in afscheiding van het geheel in en door de relatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de relatie gebruiken om mij af te scheiden van het geheeld en mijn eigen kleine cocon te creëren waarin ik het lekker knus heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ervan uitgaan dat er altijd iemand zal zijn om mij te dragen en dit mogelijk te maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd enkel 'bouwen aan mijn geluk' en hierin de rest buiten spel te zetten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te trappen in de val van consumentisme en enkel een koper worden die geld uitgeeft om zichzelf in stand te houden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een gelukkige relatie willen creëren zonder een oplossing te vinden voor de rest van de wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken ja maar we zijn nog niet klaar, later ga ik beter kunnen participeren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn participatie uitstellen omdat ik hoegenaamd te veel werk heb en het niet van mij verwacht kan worden dat ik al deze dingen doe

Ik engageer mijezelf ertoe, in wat ik doe mezelf volledig te geven in de realisatie dat als ik mezelf niet beweeg, als ik hetn niet doe, het niet zal gebeuren en het globale process enkel langer zal duren en dan is dit per mijn eigen instructie en toestemming

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn excuses hoogtij laten vieren waarin ik het systeem zelf als het beste excuus gebruik waarom ik het systeem niet kan veranderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de begrenzingen van het systeem als excuus gebruiken om op te geven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd inzien dat het relaties dienen om zich in te verstoppen en op te geven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf versteoppen in de relatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf erin verstoppen omdat ik geen verantwoordelijkheid wil nemen voor mijn wereld als datgene wat ik gecreëerd heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij verstoppen in de relatie zodat ik geen initiatief moet nemen 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij verstoppen in de relatie zodat ik niet meer verantwoordelijk ben, maar nu is de relatie verantwoordelijk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vernatwoordelijkheid afstaan aan de relatie - in plaats van als één en gelijk in de relatie te staan als zelf-vernatwoordelijk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een relatie zien als een uitweg uit zelf-verantwoordelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toegeven aan dit verlangen als het verlangen van de mensheid, maar wat in films als romantiek wordt omschreven en als het ultieme streefdoel en een teken van success

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een denkbeeldige maatstaf van success hanteren terwijl de rest van de wereld dagelijks achteruit gaat in lijden en misbruik

Ik engageer mijzelf ertoe om success te meten aan het totale resultaat en niet enkel aan een positieve ervaring in de geest 

Ik engageer mijzelf ertoe een relatie te stappen die iedereen gelijk eert in deze wereld en die in dienst staat van wat het beste is voor iedereen

woensdag 26 september 2012

Dag 116 - Anderen betrekken in mijn angst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn over hoe 'mijn relatie' gezien wordt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd willen controleren hoe mijn relatie gezien wordt door anderen, uit angst dat men 'een verkeerd beeld' heeft over mij

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn angst geloven en en denken dat ik 'iets moet doen'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zo ver gaan dat ik anderen vraag hun communicatie te beperken zodat ik kan controleren hoe de informatie reist

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat de relatie gezien wordt als een 'afleiding' of een 'compromis' of een 'vorm van sabotage'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat de relatie gezien wordt als instabiel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet vertrouwen in de relatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in plaats van mezelf te onderzoeken, proberen mijn omgeving te manipuleren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv te kijken naar wat er in mij omgaat meer en meer kijken naar hoe ik informatie kan beheersen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn motivatie niet in vraag stellen wanneer ik kan zien dat ik niet 100% helder ben in mijn uitgangspunt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anderen mee betrekken in mijn angst in plaats van verantwoordelijkheid te nemen voor mijzelf dmv zelfvergeving en zelf-correctieve actie.

Ik engageer mijzelf ertoe mijn angst te stoppen en te tonen dat ik geen angst nodig heb om te kunnen leven.

Ik engageer mijzelf ertoe om vooraleer te handelen altijd eerst mijzelf te onderzoeken en te zien of mijn uitgangspunt zuiver is en best voor iedereen

maandag 24 september 2012

Dag 115 - Meetings

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in momenten niet ademen toen ik in de meeting was en te spreken vanuit energie en niet vanuit gelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd plotseling de nood hebben om de meeting te sturen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten meeslepen in een opwinding omdat we in meeting zijn en ik wil tonen hoeveel ik begrijp en hoe intelligent ik ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd waarde hechten aan de presentatie van een meeting

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten meevoeren in de opwinding van het gesprek

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf identificeren met de 'setting' van de meeting omdat ik 'voldoe aan de afbeelding' en het idee van 'succes'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet een en gelijk hier plaatsen in elk moment van de meeting en te spreken vanuit gelijkheid en niet vanuit energie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een positief gevoel te hebben bij de meeting en hierdoor de polariteit van positief en negatief in mij laten bestaan

Ik engageer mijzelf ertoe wanneer ik in een groep mensen ben en er moet gesproken worden een adem te nemen alvorens te spreken zodat ik zeker ben dat ik spreek in eenheid en gelijkheid met mijn lichaam en niet als programma

Ik engageer mijzelf ertoe om te participeren als gelijke in groep interacties en niet vooruit te willen lopen of meer te willen zijn dan de anderen

Ik engageer mijzelf ertoe alle beweging en reacties in mijzelf te stoppen zodat wanneer ik spreek, ik kan spreken vanuit absolute helderheid en klaarheid 

zondag 23 september 2012

Dag 114 - Aandacht geven en krijgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd 'een behoefte hebben' om aandacht te krijgen die niet praktisch is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gefocust zijn 'op mijn eigen proces' en daarin niet zien dat ik een ander verwaarloos

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd 'mijn proces' zien als los van het geheel, in plaats van mezelf beschikbaar te stellen voor anderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet geven en verwachten te krijgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in en als een karakter dat in de mind is wanneer hij bij een ander is waardoor hij niet in staat is effectief te interageren en/of communiceren en de ander zelfs negeert

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meegaan met de ander als een spook en niet als een gelijke die hier is en die ZICHZELF WILT om hier te zijn en mee verantwoordelijkheid te nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf in een schermzone plaatsen waarin ik nog net kan reageren op wat de ander zegt, maar ik in werkelijkheid elders ben in de mind

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd steeds in de mind 'op zoek te zijn' naar iets

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in de mind zoeken naar manieren waarop ik kan winnen en hoe ik waarde kan bekomen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf geen duidelijke doelstellingen geven die ik kan bereiken in de fysieke realiteit en omdat ik geen duidelijk programma heb laat ik mezelf toe om 'weg te varen' in de mind als een vorm van apathie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet kijken naar mijn verlangens in zelf-vergeving en kijken naar of mijn verlangens praktisch zijn en of dat ik deze moet schrappen uit het bestaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij steeds door dezelfde punten als verlangens laten afleiden in plaats van mijn voet op de grond te zetten in de beslissing om hier te zijn in elke adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat hier zijn betekent dat ik hier ben MET de anderen die ook hier zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geven aan anderen in elk moment wat ik ook zou willen krijgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet werkelijk in de schoenen staan van de ander en wat ik als de ander zou willen krijgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te ademen vanuit het standpunt van angst en zelf-preservatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te ademen met 'een focus op het stoppen van mijn gedachten' hetgeen het omgekeerd effect heeft

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ademen uit separatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet ademen als gelijke met alles wat hier is in plaats van in mijzelf te worstelen met de mind

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het moeilijk voor mezelf maken in plaats van mij realiseren dat ik gelijk kan lopen aan wat hier is door in elk moment gelijk te staan en te participeren in wat er rondom mij gebeurd op een zelf-gestuurde manier

Ik engageer mijzelf ertoe niet te ademen uit angst maar uit prakticaliteit zodat ik een efficiente deelenemer kan zijn in  de fysieke realiteit als mezelf

Ik engageer mijzelf ertoe hier te zijn als aandacht voor alles wat hier is door wanneer ik iets opmerk hiervoor onmiddellijk verantwoordelijkheid te nemen ipv het te laten aanslepen - anders maak ik het statement dat mijn aandacht in feite overbodig is want ik doe er niets mee

Ik engageer mijzelf ertoe op te letten wanneer achterklap begint in de mind omdat ik dan weet dat ik bezig ben mezelf om de tuin te leiden aangaande wat mij te doen staat en waar ik mezelf moet sturen

Dag 113 - Een praktische aanpak bij Zelf-verandering

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf aanvaarden als een patroon van inspanning en ontspanning, waarbij ik een inspanning doe om een punt te veranderen en dan weer na een week 'mezelf ontspan' hetgeen betekent dat ik weer toegeef aan mijn weerstanden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf enkel te focussen op 1 enkel punt en hierin enkel resultaatgericht zijn, in plaats van mij te realiseren dat het gaat over wie ik ben en dat ik daarin nog vele andere punten te lopen heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gelovend at als ik een beslissing genomen en heb en even mijn best doe, dit zal moeten volstaan in plaats van mij te realiseren dat elk punt inspanning vergt over een langere periode en dat verandering slechts reëel is wanneer ze permanent is doorgevoerd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet praktisch zijn in het corrigeren van mezelf en het lopen van een correctie en mezelf niet ondersteunen met het crëeren van en praktisch plan dat ik kan implementeren om mezelf hiermee te ondersteunen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben om een punt in detail en op een fysiek niveau te corrigeren en te lopen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik mijn mind nodig heb in het dagdagelijks leven

Ik ondersteun mezelf vanaf het eerste moment dat ik wakker wordt om hier te zijn en onmiddellijk wakker te zijn en klaar om het alarm af te zetten en mijn dag te beginnnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij zorgen maken mbt hoeveel uren ik slaap in plaats ervoor te zorgen dat ik steeds genoeg uren slaap door hier te zijn in elke adem doorheen mijn dag en ik niet 'laat moet werken' omdat ik mijn zaken niet gedaan krijg

Ik engageer mijzelf ertoe om te kijken naar alle punten waarin ik in zelf-oprecheid kan zien dat ik niet ben veranderd of ben teruggevallen in oude patronen en mijzelf een nieuw commitment te maken tezamen met een praktisch plan van hoe ik mijezelf in dat punt wil veranderen op een praktische manier


vrijdag 21 september 2012

Dag 112 - In slaap vallen bij het kijken van Films

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het programma in mezelf aanvaarden dat ik nu eenmaal in slaap val wanneer ik al liggend naar films kijk en daar is niets aan te doen! Waardoor het niet mogelijk is om samen naar een film te kijken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in dat moment aanvaarden dat de mind 'sterker' is dan mij en dat ik machteloos sta tov de mind

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat wanneer ik neerlig ik moe zal worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf programmeren om te slapen wanneer ik neerlig en naar een film kijk, tenzij ik in pijn verkeer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf programmeren om pijn nodig te hebben om wakker te blijven en mezelf te motiveren om naar iets te kijken - in plaats van mij te realiseren dat ik mezelf kan bewegen om wakker te blijven door een beslissing te nemen om wakker te blijven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen verantwoordelijkheid nemen voor het punt van wakker blijven en geloven dat dit enkel mogelijk is 'als ik in pijn verkeer' en ik dus mijn verantwoordelijkheid heb afgestaan en mezelf een slaaf gemaakt heb van pijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dit patroon creëren van in slaap vallen als een manier om onze activiteit tezamen te saboteren en aan te geven dat het mij niet interesseert

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd te realiseren dat ik door dit punt te stappen meester wordt over mezelf en mijn slaappatroon en ik niet langer slaaf blijf van een syteem waarover ik geen controle heb

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer deze vermoeidheid opkomt en ik plotseling moet slapen terwijl ik 5 minuten geleden klaarwakker was, te ademen en te zeggen : ik aanvaard dit niet, dit is niet wie ik ben, ik stuur mijzelf in het kijken naar deze film en neem de beslissing om wakker te blijven

Ik engageer mijzelf ertoe dit punt te lopen in elk moment totdat ik mijzelf kan sturen zowel in het wakker blijven als in het slapengaan

donderdag 20 september 2012

Dag 111 - Rond de tafel zitten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn om mee te staan als gelijke in het gesprek

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om te overdrijven en de ander te bruuskeren en daarom voorzichtig zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vriendelijk proberen zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen golven willen maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om fouten te maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet hier te zijn maar proberend e situatie te beschermen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf inhouden om te spreken

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet participeren als gelijke in het gesprek omdat ik denk dat het niet mijn domein is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat we moeten buitenkomen met resultaten en dat het niet volstaat om 'daar te zijn ' en 'mijn best te hebben gedaan'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de kans niet grijpen om te pushen voor alle mogelijke oplossingen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat als ik geen initiatief neemt er potentieel niets zal veranderen

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik in een situatie ben waarin ik een verschil kan maken door te spreken, mijn mond open te doen en bij te dragen in het gesprek

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer de zaken uitzichtloos lijken, mezelf te pushen om nieuwe openingen te vinden om verder te kunnen gaan

Ik engageer mijzelf ertoe om in de schoenen van J te staan alsof het mijn eigen leven betrof en te pushen tot er concrete resultaten zijn

woensdag 19 september 2012

Dag 110 - Home Alone

Vandaag vertelde ik over de film Home Alone en gaf ik de grove verhaallijn van de film weer, en terwijl ik het verhaal deed van de film merkte ik dat ik emotioneel werd over dit verhaal. Ik realiseerde mij dat dit een van de films was die ik als kind het vaakst had gezien en dat ik mezelf zeker en vast op die manier geprogrammeerd heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd emotioneel worden bij het vertellen dat het kind in de film het alleen moet opnemen tegen dieven en dat hij op het einde gered word door de sneeuwruimer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten opgewonden geraken als kind over deze film en de valkuilen die het personage uitzet als een manier om de dieven te martelen in hun poging in het huis in te breken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij amuseren met het kijken naar marteling als een vorm van entertainment

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij identificeren met het kind en in momenten waarop ik zelf eens alleen thuis was bij het minste geluid in het huis grijpen naar een mes 'om mijzelf en het huis te verdedigen' en dus een product te zijn geworden van brainwashing

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat het motief van deze film gebaseerd is op angst en het rechtvaardigen van geweld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat deze film een verdraaide realiteit weergeeft waar twee 'schurken' uit boosaardigheid kiezen een rijke buurt te beroven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf laten beïnvloeden door de patronen uitgezet in deze film, die erop neerkomen dat slechte mensen goede mensen proberen kwaad te doen, zonder te kijken naar de context van brainwashing die hieraan ten grondslag ligt - en gemaskerd wordt als een strijd van het goede tegen het kwade - maar in werkelijkheid de rechtvaardiging is van misbruik en ongelijkheid in de wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in en als de polariteit van goed tegen kwaad

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de polariteit tussen goed en kwaad creëren als een manier om verantwoordelijkheid voor het lijden in deze realiteit af te schuiven op een andere partij

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een held willen zijn zoals in de film

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd trappen in de val van het kind dat gelooft dat het zijn leven op het spel moet zetten om het huis te beschermen in plaats van weg te gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat het kind bezig is zichzelf op te offeren voor de familie die hem in eerste instantie vergeten is en zonder hem vertrokken is - in plaats van te doen wat het beste is voor hem en het huis te verlaten of de politie te bellen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat het schijnbare ongeluk van overvallen te worden in een rijke buurt eigenlijk niets is in vergelijking met het misbruik dat op systematische wijze dagelijks ondergaan wordt door de meerderheid van de mensheid omdat een minderheid weigert een systeem te creëren waarin elkeen gelijk is en als gelijke wordt behandeld

Ik engageer mijzelf ertoe aan te tonen dat films in het huidige systeem enkel bestaan om het huidige systeem verder te zetten en alle bestaande relaties van ongelijkheid verder te zetten koste wat kost

Ik engageer mijzelf ertoe om om aan te tonen dat alle films in het huidige systeem gebaseerd zijn op de angst om geen geld te hebben en dit gebruiken als middel om geld te verdienen

Ik engageer mijzelf ertoe te tonen dat in een gelijkheid-geldsysteem dergelijke films niet meer nodig zijn omdat niemand nog bang moet zijn om geen geld te hebben aangezien elkeen van aan de geboorte tot aan de dood op gelijke wijze ondersteund wordt

dinsdag 18 september 2012

Dag 109 - Verrassing in een Moment


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf aangevallen voellen door mijn collega omdat ze kritiek begon te geven op wat ik had toegelaten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken dat ze “tegen mij is” omdat ze kritiek op mij geeft waar iedereen bij is

Ik vegreef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken dat ze mij “verraad” terwijl ik “toch altijd correct met haar ben”

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd verwachten van anderen dat ze mij respecteren hetgeen betekent dat ze zich niet tegen mij mogen uitspreken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd iets willen “terugdoen”

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd kwaad zijn en willen aantonen dat ze zich vergist

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat het onrechtvaardig is dat ze deze opmerking maakt en meteen in gedachten rechtvardigen waarom ik zo moet handelen en niet anders kan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in eerste instantie emotioneel reageren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd willen aantonen dat ze zich vergist en dat ik in werkelijkheid een “goede persoon ben”

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te trappen in de val van de reactie in plaats van te ademen hier

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet ademen en vertragen zodat ik een deftig antwoord kan geven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd spijt hebben dat ik geantwoord heb ik woede

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in eerste instantie bezorgd zijn over wat medecollega’s zullen denken in plaats van hier te zijn in adem en in gezond verstand de situatie te sturen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de situatie ernstig nemen als een persoonlijke aanval op mij en dat ik mijn overleven moet verzekern en hiertoe zal ik liegen indien het nodig is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij laten provoceren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat de situatie gebaseerd is op provocatie en dat indien ik reageer ik val in de valkuil van provocatie – in plaats van hier te blijven in en als adem en mezelf te sturen in gezond verstand

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd antagonistisch te reageren in plaats van te spreken in nederigheid 

Ik engageer mijzelf ertoe wanneer ik in een professionele context kritiek krijg dit niet persoonlijk te nemen en eerst te ademen alvorens ik antwoord

Ik engageer mijzelf ertoe om te ademen doorheen mijn reacties en hier te staan en gelijk te staan aan de ander in plaats van te proberen te winnen of de ander in diskrediet te brengen

Ik engageer mijzelf ertoe mijzelf te vertragen in adem in mijn communicatie met anderen zodat ik in elk moment op alles voorbereid ben en gelijk welke situatie kan sturen in gelijkheid

maandag 17 september 2012

Dag 108 - Efficiëntie in Studeren


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te weten hoe ik moet studeren en hoe ik mezelf kan ondersteunen met beter te studeren maar dit niet doen omdat ik in bepaalde momenten tegen mezelf zeg dat ik te moe ben of dat het te moeilijk is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf ehb toegelaten en geaccepteerd toegeven aan de weerstand om te studeren door mij in te beelden dat ik naar een film kijk later die avond

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn tijd niet op de meeste ffectieve manier gebruiken maar in plaats daarvan even toegeven aan de ervaring van ach ik verdien het om even te rusten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een houding zitten die niet het meest comfortabel is om te studeren en op die manier tijd verliezen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijezelf in een positie zetten waardoor ik mezelf zal laten afleiden in plats van op een manier te zitten die mij helpt om mij beter te focussen op het lezen/leren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat wanneer ik een beperkte hoeveelheid tijd heb om iets te doen ik mij niet kan veroorloven om zaken te proberen waarvan ik alreeds weet dat ze mij allicht tijd gaan doen verliezen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn leven niet elke dag te leven in de realisatie dat mijn tijd beperkt is en ik me niet kan veroorloven fouten te maken of telkens opnieuw hetzelfde punt te herhalen 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd op deze manier iedereen met wie ik dit bestaan deel doen wachten - omdat ik hoegenaamd meer tijd nodig heb terwijl ik in feite reeds weet hoe ik iets had moeten aanpakken om dit op een efficiënte manier aan te pakken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een moment enkel mijn eigen pret/plezier/gevoel overwegen in plaats van te staan in eenheid en gelijkheid met allen/alles en daarin verantwoordelijkheid nemen en te handelen op een manier die best is voor iedereen 

Ik engageer mijezelf ertoe om bij een gesteld doel, onmiddellijk de voorwaarden te creëren om dit doel zo snel mogelijk te bereiken en niet rond te pot te draaien

Ik engageer mijezelf ertoe om onmiddellijk naar de efficiente oplossing te gaan ipv te ‘poberen’ het op de luie manier te doen en zo tijd te verliezen

Ik engageer mijzelf ertoe mijn doelstellingen ernstig te nemen en onmiddellijk alles aan te pakken op een manier die ontegensprekelijk het best is om de zaken tijdig gedaan te krijgen

Ik engageer mijezelf ertoe te ademen zodat ik in elk moment kan zien wanneer ik de neiging heb mezelf te willen bedriegen en zo kan voorkomen dat ik een inefficiente aanpak kies gebaseerd op persoonlijkheid in plaats van wat ik weet het beste is voor iedereen

Ik engageer mijzelf ertoe geen risico’s te nemen en wanneer een efficiente aanpak gekend is mij aan deze aanpak te houden in plaats van toe te geven aan een verlangen hetgeen in feite weerstand is  

zondag 16 september 2012

Dag 107 - Een Avond uitgaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan als het "ik ben trots op mijn job" karakter.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij schuldig voelen omdat ik niet gezegd had welke job ik doe terwijl de anderen dat wel hadden gezegd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang te zijn dat ik mijn kans mis om te zeggen welke job ik doe en alreeds projecteren hoe vreemd het zal zijn als ik de volgende keer met deze informatie over de brug moet komen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het gesprek willen manipuleren zodat ik kan zeggen welke job ik doe

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vervolgens trots te zijn op mijn job en willen aangeven dat ik een waardevolle job heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf definiëren ahv mijn job door te willen aantonen dat mijn job mij interessant maakt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf willen plaatsen als superieur door te spreken over mijn job en willen impliceren dat ik meer ban dan de anderen owv de job die ik heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd erkenning willen omwille van de job die ik doe en opzettelijk niet spreken over de aspecten waar ik mij over schaam

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat als ik begin te praten over mijn job ik me dan beter zal voelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij inferieur te voelen omdat ik nog niet gezegd had welk werk ik deed en niet willen dat we uiteen gaan zonder dat dit duidelijk gemaakt is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat ik niet gedefinieerd ben door anderen op een manier die veilig is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anticiperen dat mensen respect zullen hebben voor mij indien ik een zekere presentatie van mezelf geef en hierin begin op te scheppen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan als het karakter dat opschept over iets wat hij doet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd e focus willen zijn van het gesprek en aandacht willen als erkenning

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet erkennen als leven als gelijk aan de anderen, maar in plaats daarvan mezelf profileren en definiëren in separatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd tegen mezelf praten en zeggen dat ik een manier moet vinden om deze info eruit te krijgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de mind gebruiken en angst om mezelf te motiveren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet hier te zijn geweest in een moment waarop ik de info op een normale manier had kunnen delen zonder te moeten navigeren en manipuleren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te onderdrukken omdat ik niet hier sta een en gelijk aan de gelegenheid om te spreken en hierdoor een kans mis om deel te nemen aan wat er gebeurd en mee te bewegen met het geheel als een en gelijk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in aarzeling in mezelf mbt de info die wel en niet gedeeld kan worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te consulteren met mijn backchat ipv gewoon mezelf te vertrouwen in gezond verstand

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij bedrukt te voelen in het bijzijn van de anderen en mij opgelaten voelen dat ik er even tussenuit kan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd participeren als energie in plaats van te ademen en mijzelf ervan verzekeren dat ik spreek als mezelf en niet een of ander programma

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in survival mode gaan omdat ik interageer met anderen

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik met anderen omga mijzelf te vertragen en hier te zijn in elke adem

Ik engageer mijzelf ertoe om enkel te spreken nadat ik ingeademd heb en een moment genomen heb om te kijken naar de situatie en mijzelf daarin

Ik engageer mijzelf om mijzelf uit te drukken als gelijke en niet te komen vanuit het uitgangspunt om punten te scoren bij de anderen of een specifieke feedback te krijgen

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik met anderen ben te communiceren met passie en voluit te participeren en niet mezelf afscheiden in backchat dat ik mezelf verveel en dat ik niet weet wat zeggen

zaterdag 15 september 2012

Dag 106 - Zelf-vergeving Herstarten


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd emotioneel worden 

IK vergeef mezerlf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij machteloos voelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te denken "ja maar ik heb ECHT GEEN TIJD om zelf-vergeving te doen"

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf willen vernatwoorden waarom ik bepaalde zaken niet gelezen heb om mezelf te assisteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een weerstand te hebben tegenover het hanteren van een methode tav mijn zelf-vergeving omdat ik denk dat mijn proces and mijn zelf-vergeving anders is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd om mij ‘verworpen’ te voelen door de ander

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf begraven in zelf-medelijden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zelf-medelijden gebruiken als een manier om tegen mezelf te zeggen dat mijn leven te moelijk is en het niet van mij verwacht kan worden dat ik mijn process loop in hezetlfde detail als de anderen doen omdat ik geen tijd heb om zelfv-vergeving te schrijven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het ‘belangrijker’ vinden dat ik elke dag een blog schrijf’ – hetgeen ik sowieso al niet gedaan heb – dan dat mijn zelf-vergeving efficient is en to the point en dat ik de oorzaak van mijn patronen vind en kan stoppen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de schuld willen geven aan mijn omgeving en zelfs aan de andere en dat ik daardoor mezelf niet kon toepassen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf excuseren en mijn eigen weg gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het goede gevoel volgen totdat er weer een probleem ontstaat en dan zelf-vergeving doen om opnieuw het goede gevoel te willen bereiken – hetgeen bedrog is en geen zelf-oprechtheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet elke dag zien als een nieuw begin waarin ik mezelf ertoe engageer mijezelf te veranderen in een vorm van leven die best is voor iedereen – en hiermee nooit te stoppen totdat ik kan zien dat wie ik ben kan staan en werkelijk best is voor iedereen op alle manieren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben om de karakter zelf vergeving onder de knie te keijgen omdat ik denk dat het te ingewikkeld is en teveel tijd in beslag neemt en ik andere diengen die ‘ook belangrijk zijn ‘ niet zal kunnen doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dit punt laten aanslepen en zo een slachtoffer worden van mijn eigen beslissing als weerstand en uitstel – in plaats van meteen in het punt te springen en onvoorwaardelijk mezelf erin opvoeden zodat ik het zelf kan doen en toepassen

Ik engageer mijzelf ertoe om terug elke dag mijn zelf-vergeving te schrijven omdat ik weet dat dit mij ondersteund en in mijn eigen voordeel is

Ik engageer mijzelf ertoe om mijn zelf-vergeving ernstig te nemen en mijzelf niet toe te laten om snel snel zelfvergving te schrijven die in werkelijkheid nergens toe bijdraagt 

donderdag 13 september 2012

Dag 105 - Voorwaarden voor Duidelijke communicatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik in de trein zat mezelf beginnen opvreten met backchat

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd aandacht geven aan gedachten waardoor ik niet deed wat ik verondersteld was te doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer er back chat in mij opkwam dit laten doorgaan en tegelijkertijd proberen verder doen met wat ik bezig was

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet onmiddellijk stoppen en verantwoordelijkheid nemen voor wat ondertussen reeds een dagelijks back chat patroon geworden was omdat ik er dagelijks op terugkom

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van de andere in mijn communicatie perfectie verwachten terwijl ikzelf risico's neem in mijn communicatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd fouten zoeken in wat de andere zegt om tegen hen te kunnen gebruiken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer er onduidelijkheden zijn dit niet op te klaren door alle nodige vragen te stellen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd communiceren zonder eerst duidelijk te maken hoe er gecommuniceerd moet worden en wat ik verwacht van communicatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd participeren in onduidelijke communicatie waar niet alles op tafel ligt in plaats van eerst te eisen dat alle informatie op tafel ligt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik mezelf moet beschermen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van een ander accepteren wat ik niet van mezelf zou accepteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd omdat ik iets niet begrijp over te gaan tot controle

Ik engageer mijzelf ertoe om in alle gevallen duidelijke communicatie te creëren en geen veronderstellingen te maken

Ik engageer mijzelf ertoe om enkel te antwoorden indien ik zeker weet dat ik alle nodige informatie heb en ik de boodschap niet verkeerd verstaan heb en dat zolang het risico bestaat dat ik de boodschap verkeerd versta, dan moet er eerst nog meer verduidelijkt worden mbt datgene waarover gecommuniceerd wordt.

dinsdag 11 september 2012

Dag 104 - Vooroordelen bij contacten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een oordeel hebben over de persoon die ik moet contacteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de persoon onmiddellijk te veroordelen als een vorm van sabotage om ervoor te zorgen dat er niets uit de communicatie kan voortkomen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ego in de weg laten komen en niet gelijk staan aan deze persoon die ik moet contacteren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd superioriteit gebruiken om de boel te saboteren

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelatenn en geaccepeterd altijd erst veronderstellen dat de ander een fout gemaakt heeft

IK vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd over iemand oordelen als dom, in plaats van de tijd te nemen om te zien waarop deze persoon precies heeft geantwoord

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet onvoorwaardelijk mijn best doen in het zien van mogelijkheden met de mensen die ik contacteer maar in plaats daarvan oordelen over de situatie en de situatie beperken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd onbewust een beperkte situatie willen creëren zodat ik een excuus heb waarom het moeilijk is om mij te sturen en verantwoordelijkheid te nemen in mijn wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij  niet inzetten om de optimale situatie tot stand te brengen maar in plaats daarvan mijn programmering laten tussenkomen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet de mogelijkheden zien

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf beperken

Ik engageer mijzelf ertoe om mijzelf te vertragen in deze zoektocht en om te gaan met de werkelijke feedback die ik krijg in plaats van deze negatief te maken in mijn veronderstellingen

Ik engageer mijzelf ertoe te duwen totdat er een feitelijk resultaat is

Ik engageer mijzelf ertoe hierin elkeen het voordeel van de twijfel te geven en geen conclusies te trekken alvorens er werkelijk gecommuniceerd werd.

Ik engageer mijzelf ertoe in de schoenen van de ander te staan en in de naam van de ander te handelen op een manier die best is voor de ander en dat het best mogelijke resultaat garandeert.

Ik engageer mijzelf ertoe te duwen in de realisatie dat er feitelijk nu een mogelijkheid is die we kunnen benutten om de situatie te veranderen ipv mijn verwachtingen te baseren op het verleden.


zaterdag 8 september 2012

Dag 103 - Treuzelen is eigenbelang


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik alleen moest winkelen – te doen alsof ik hier niet toe in staat ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf gedragen als hulpeloos wanneer het aankomt op winkelen in een winkel waar ik nog nooit gewinkeld heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet stoppen en kijken naar hoe ik dit efficient kan doen en daarbij mijn lijst gebruiken om op een efficiente manier door de winkel te gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd angst als mijn uitgangspunt gebruiken om ‘snel’ te winkelen en daardoor onpraktisch te werk te gaan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te handelen op een manier die volledig onpraktisch is en die ook anderen tijd doet verliezen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat indien ik iets op een halfbakken manier doe/aanpak ook anderen daarvan de gevolgen dragen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de andere in en positie van hulpeloosheid brengen waarin ze niets kunnen doen buiten wachten totdat ik klaar ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet gelijk staan met de andere(n) en handelen uit eigenbelang door alle tijd van de wereld te nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet handelen op een manier die best is voor iedereen, namelijk door te handelen in consideratie van iedereen zijn tijd

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet te kijken naar wat ik ga doen en hoe ik het ga doen alvorens te beginnen – maar in plaats daarvan er halsoverkop aan beginnen

Ik engageer mijzelf ertoe om bij alles wat ik doe eerst een moment te nemen in adem en echt te kijken naar wat ik ga doen en wat ik daarvoor nodig heb

woensdag 5 september 2012

Dag 102 - Structurele verandering

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet zien dat ik niet alles deed wat in mijn macht lag om een situatie te verbeteren die structureel fout liep

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zelf niet vragen hoe ik beter kan helpen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken dat 'ik veranderd ben' want nu heb ik iets gedaan wat ik gewoonlijk niet zou doen, in plaats van mij te realiseren dat deze inspanningen niet volstonden om de situatie structureel te verbeteren hetgeen mij ook duidelijk was

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf bedotten met een gevoel van trots dat ik 'iets gedaan heb' - in plaats van mij te realiseren dat verantwoordelijkheid impliceert dat ik zelf de eindverantwoordelijke ben van het eindresultaat dat ik produceer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de realiteit niet willen zien

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in cycli waarbij ik een tijdje inspanning doe en dan weer achterover leun om een tijd lang niets te doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te geloven dat ik mijn best doe

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in hoop - en hoop betekent dat ik de verantwoordelijkheid overlaat aan iets of iemand buiten mijzelf en niet zelf verzeker dat ik alles doe wat in mijn macht ligt om een bepaald resultaat te bekomen - ik ben de creator

Ik engageer mijzelf ertoe in elk moment de nodige inspanning te leveren en mezelf te pushen om een oplossing te vinden op deze situatie - totdat er een oplossing is die voor iedereen bevredigend is

Ik engageer mijzelf ertoe niet te stoppen totdat de situatie structureel verandert is en we beiden vooruit kunnen


maandag 3 september 2012

Dag 101 - Mij afreageren op vrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf afreageren op een collega op het werk omdat deze iets zegt wat mij niet bevalt - en dus toon ik haar dat ik haar verwerp door ergens anders te gaan zitten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd iemand verdoemen gebaseerd op wat deze tegen mij zegt en deze persoon niet kunnen vergeven omdat ze mij in het bijzijn van anderen commentaar heeft gegeven en ik dit persoonlijk heb genomen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te reageren met irritatie- in plaats van mij te realiseren dat het feit dat ik niet kon antwoorden aangeeft da ik niet klaar/helder was in mezelf en geen verantwoordelijkheid wist te nemen voor de situatie

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te reageren als een persoonlijkheid in bitterheid - in plaats van te communiceren op een manier die best is voor iedereen en als gelijke

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd op de collega te projecteren dat ze mij probeert omlaag te halen en ik wil alleen maar mensen in mijn buurt hebben die mij ophemelen en omdat ik van het punt van voedsel een ego punt gemaakt heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bezeten worden en mijn emotie in stand willen houden als superioriteit tegenover anderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf zien als superieur tegenover anderen gebaseerd op het voedsel dat ze eten en het voedsel dat ik eet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd handelen naar een reactie en deze reactie aanvaarden als mezelf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en  geaccepteerd denken dat ik het juiste doe want ik 'voel me beter'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet in vraag stellen en handelen uit angst van een kans te missen om te ontsnappen uit een situatie waarin ik me slecht voel

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de andere de schuld geven voor mijn reactie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd superioriteit gebruiken om anderen zich minderwaardig te laten voelen en inferieur - als een manier om anderen op te leggen wat ik ook mezelf aandoe in de context van andere relaties, waar ik nu eens 'de baas' wil zijn en een punt van 'macht' wil ervaren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anderen in mijn wereld misbruiken als een manier om te compenseren dat ik me machteloos en inferieur voel - in plaats van mij te realiseren dat ik gelijk moet staan aan mezelf en mijn eigen expressie en mezelf uitdrukken in elk moment

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf afreageren op vrouwen - omdat ik denk dat zij zwakker zijn en me niets kunnen doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in en als een wrokkige persoonlijkheid die wraak zoekt - in plaats van mij te realiseren dat ik mijn conflicten buiten mijzelf in de wereld probeer op te lossen in plaats van in mijzelf verantwoordelijkheid te nemen voor wat ik ervaar

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dit actie-patroon in mijzelf installeren waarbij ik mijzelf compromitteer in angst met bepaalde personen en mijn inferioriteitspatroon wil compenseren door dominant te zijn tegenover vrouwen

Ik engageer mijzelf ertoe om dit patroon in mijzelf te stoppen en het patroon van machteloosheid-inferioriteit in mijzelf op te lossen waarbij ik mijn woede tegenover mijzelf afreageer op anderen die ik percipieer als zwakker en geen bedreiging voor mij

Ik engageer mijzelf ertoe de angst in mij te stoppen om in elk moment hier te zijn en dit patroon meedogenloos  uit elkaar te halen totdat ik met elke persoon, met elk wezen gelijk kan omgaan als mezelf zonder emotie of reactie.

Ik engageer mij ertoe superioriteit en inferioriteit te stoppen omdat ik mij realiseer dat ik alleen superieur of inferieur geweest ban aan mezelf en datgene van/in mijzelf dat ik verwerp of veroordeel of waarvoor ik bang ben zoals directheid en onmiddellijke communicatie.

Ik engageer mijzelf ertoe aan te tonen dat superioriteit en inferioriteit ondersteund wordt door het huidige geldsysteem en van zodra iedereen gelijk geld krijgt van de geboorte tot aan de dood het duidelijk zal zijn dat deze karaktertrekken eigenlijk psychotische waanbeelden zijn.