vrijdag 31 augustus 2012

Dag 100 - 100 migranten verdrinken in Australië

IK vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te bestaan als een systeem waarin migranten reizen per boot en verdrinken in de zee om te ontvluchten aan hun land en elders hopen een beter leven te vinden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan als een systeem dat 'migranten' als minderwaardig ziet en als ongedierte, omdat zij niet aan bepaalde legale voorwaarden voldoen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan als een systeem dat verbaasd is wanneer 100 migranten verdrinken om te ontsnappen aan een leven zonder toekomst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd omstandigheden voor mijzelf - als migrant-  creëren waardoor ik wanhopig wordt en mezelf toelaat vanuit wanhoop radicale beslissingen te nemen die ermee eindigen dat ik en anderen verdrinken in de zee.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dit als het systeem normaal te vinden en niet in vraag te stellen waarom 100 migranten zulk een risico zullen nemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een beslissing baseren op hoop

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn vertrouwen plaatsen in een ander om mij te beschermen - in plaats van mij te realiseren dat in het huidige systeem alle handelingen gemotiveerd worden door geld en ik niemand kan vertrouwen.

Ik engageer mijzelf ertoe om aan te tonen dat in elke situatie eerst zelf-vergeving moet worden gesproken alvorens er belangrijke beslissingen worden genomen.

Ik engageer mijzelf ertoe om aan te tonen dat 100 migranten die verdrinken in hun houten vissersboot het resultaat is van een systeem dat geen waarde hecht aan leven en enkel waarde hecht aan geld - omdat levensomstandigheden worden toegelaten die niet voor een menselijk wezen houdbaar zijn en die men alleen kan willen ontvluchten.

Ik engageer mijzelf ertoe om in eerste instantie zelf mij ervan te verzekeren dat mijn plannen betrouwbaar zijn  - zodat ik niet moet vertrouwen op de goede wil van een ander - want een goede wil kan niet bestaan zolang allen moeten bestaan in angst en steeds voor hun eigenbelang moeten kiezen uit angst om op een dag geen geld meer te hebben.

Ik engageer mijzelf ertoe om aan te tonen dat 100 migranten die verdrinken in een gelijkheids-geldsysteem niet meer zal voorkomen aangezien alle levensomstandihgheden op aarde voor iedereen van dezelfde kwaliteit zullen zijn en er geen wanhoop meer zal bestaan aangaande de toekomst.
maandag 27 augustus 2012

Dag 99 - Mijzelf sturen in een nieuwe omgeving

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet beter organiseren en omdat ik mezelf in een nieuwe omgeving bevindt laat ik teveel aan het toeval over en kom ik er niet toe de prioriteiten gedaan te krijgen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij onderwerpen aan de ervaring dat de omstandigheden chaotisch zijn, in plaats van in te zien dat ik deze omstandigheden kan veranderen door beetje bij beetje orde aan te brengen in mijn leefwereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf machteloos voelen en steunen op de ander vooraleer ik beslissingen neem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet zelf initiatief nemen om zaken te regelen en voor mezelf in orde te maken, maar te veel vertrouwen op de ander en hierdoor mijzelf niet de toestemming geven efficiënt te zijn in wat ik doe.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf niet sturen in mijn nieuwe omgeving en deze sturing afhankelijk maken van de ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet te ademen en mezelf te sturen in elke adem, omdat het dan puur een kwestie is van hier te zijn in elk moment en zien wat er gedaan moet worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een patroon creëren wanneer ik thuis ben waarbij ik geen effectieve planning hem en aanmodder met wat ik bezig ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dit opzettelijk doen omdat ik geen zin heb om op te staan en verantwoordelijkheid te nemen in deze wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd uitstellen omdat ik geloof dat ik een moment nodig heb om bij te komen - ipv mij te realiseren dat ik mijzelf in één adem kan ophijsen en verder doen met wat ik bezig was zonder toe te geven aan een persoonlijkheid van "ik ben verward".

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd er ander de schuld geven dat ik mezelf niet kan sturen omdat ik niet met haar kan communiceren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zoeken naar problemen zodat ik blijkbaar moet communiceren, in plaats van in eerste instantie reeds te doen wat ik op mijn eentje kan doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd communicatie misbruiken om aandacht te krijgen.

Ik engageer mijzelf ertoe in mijn nieuwe omgeving, mijn leven efficiënt te ordenen en in elk moment te overwegen wat hier is en van daaruit verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf

Ik engageer mijzelf ertoe om mijn verantwoordelijkheden te nemen en om niet uit te stellen wat gedaan moet worden.

Ik engageer mijzelf ertoe emoties in mijzelf te stoppen en energie en in adem mijzelf te sturen en de focus te bewaren op wat gedaan moet worden.

Ik geef aandacht aan mezelf als alles wat hier is en los de problemen op zodat ik mezelf kan sturen.

zaterdag 25 augustus 2012

Dag 98 - De weg vragen


Context: Zelf vergeving over een patroon waarbij ik de ander als minderwaardig bejegen in het bijzijn van derden. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd proberen de ander te verminderen voor de andere mensen om niet te tonen dat ik de weg niet weet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een moment proberen te doen alsof ik de weg weet, terwijl ik in feite minder weet dan de andere

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te communiceren als ego en niet als gelijke in de situatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een agenda te hebben wanneer ik communiceer met anderen, waarbij ik een bepaald beeld van mezelf wil ophouden, in plaats van los te laten hier in adem en te communiceren als mezelf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd willen tonen dat ik diegene ben die het voor het zeggen heeft en die controle heeft

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd stappen in een competitiedynamiek wanneer we communiceren met derden, waarbij ik wil aantonen dat ik ‘meer’ ben en de ander probeer te verminderen en te ondermijnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd communiceren als een manier om het beeld dat ik van mezelf heb in stand te houden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer we communiceren met derden niet hier te zijn in adem, maar in plaats daarvazn te gaan in automatische patronen als personages

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ploteseling denken dat I een foit gemaakt zal hebben omdat zij een vrouw is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijezelf definieren als ‘de man’ – terwijl ikezelf niet wist wat te vragen of welke weg we moesten nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd I niet ondersteunen maar in plaats daarvan haar minderwaardig behandelen en laten uitschijnen als een iemand die verantwoordelijk is voor de problemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in dat moment I verantwoordelijk maken voor het feit dat we onze weg niet wisten, omdat ikzelf niet alle opties overwogen had en de mogelijkheid dat we niet alle bestemmingen gingen kunnen doen die we gepland hadden, omdat ikzelf inflexibel was en de zaken op mijn manier wilde doen en dat moest ‘gerespecteerd’ worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd nu willen kunnne bewijzen dat mijn weg ‘de juiste’ was – ofschoon ikzelf eerder onzeker was over deze weg

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gedurende de trip bang zijn dat het mij verweten wordt dat ik ‘niet goed voorbereid ben’ of dat we de weg kwijt waren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd besrtaan in angst voor de andere als angst om gezoen te worden als een faling en mislukking

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf manipuleren met angst in plaats van gewoon vernatoordelijkheid te nemen voor de situatie en te kijken naar wat ik niet overwogen heb en hoe ik het de volgende keer beter kan doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteed spanning creëren tussen mij en I omdat ik bang zijn dat als we te laat komen het mijn schuld zal zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd I op deze manier willen straffen als een publieke terechtstelling door haar voor andere mensen op deze manier te behandelen, zodat ze zich 
minderwaardig zou voleen, als compensatie dat ik me eerder minderwaardig voelde omdat ik geloofde dat ik een fout gemaakt had  

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen ik in mezelf een reactie had tegenover de situatie, niet onmiddellijk zelfvergeving te spreken om klaarheid te hebben in mezelf en onmiddellijk mezelf te kunnen sturen vanuit een duidelijk uitgangspunt dat best is voor iedereen

Ik vergeef mezlef dat ik mezelf heb toegelaten en geacceptered dit punt laten aanslepen en dan in plaats van mezlef te vergeven te zoeken naar punten zodat ik er imago gewijs weer bovenop kan geraken door de andere slechte punten te laten scoren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een  dynamiek van competitie creëren omdat ik in mezelf minderwaardigheid en inferioriteit aanvaard heb, in plaats van mij te realiseren dat ik dit in mezelf de oplossing moet vinden en niet door afrekeningen met mijn omgeving

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zefl-vergeving niet ernstig nemen en daardoor ook niet effectief zijn in mijn communicatie met anderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toezien op hoe ik dezelfde patronen blijf herhalen in plaats van hier met zelfvergeving en duidelijke commitments een punt achter te zetten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te geloven in wat ik ervaar en mijn reactie, en deze dus te rechtvaardigen, in plaats van mezelf onmiddellijk te stoppen dmv zelfvergeving en adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf willen distantieren van I in een moment omdat ik aan derden wil tonen dat ik de weg weet niet I niet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in kritische momenten I laten vallen als een baksteen in plaats van haar te ondersteunen en bij te staan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een moment enkel bestaan in mijn obsessie om ‘goed te doen’ – als het vinden van de juiste weg – en dus niet meer gelijk te staan met mijn omgeving en de mensen in mijn realiteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een goed beeld van mij willen repareren in plaats van werkelijk te onderzoeken naar hoe ik dergelijke situaties creëer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van een lage energie en ervaring naar een positieve ervaring en energie te willen gaan door te geloven dat ik iets goeds gedaan heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in onze interacties aanvaarden dat ik plots hoegenaamd iets slechts gedaan heb en dit dan willen compenseren door goed te doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat ik de autoriteit heb om dit patroon in mij te stoppen en ik niet de toestemming nodig heb om te stoppen met hoog en lage energie

Ik laat mezelf toe om te stoppen met goed en slecht polariteit

Ik realiseer me en begrijp dat goe den slecht gevoel beide manipulaties zijn die me vasthouden in een persoonlijkheid die uiteindelijk nooit verantoowrdelijkheid neemt en blijft hopen dat er een magische oplossing komt voor deze realiteit

Ik engageer mijzelf ertoe mijn zelf vergeving onmiddellijk te spreken wanneer het relevant is

Ik engageer mijezelf ertioe wanneer ik dmv adem een punt niet onmiddellijk kan verwijderen, dan over te gaan tot zelfvergeving om mij ervan te verzekeren dat ik geen troep in mijzelf creëer

Ik engageer mijzelf ertoe wanneer ik in een situatie ben met derden – gelijk te staan met I en met de derden – en geen eigen agenda te hebben, maar hier te zijn in adem, en enkel te communiceren op een manier die best is voor iedereen

Ik engageer mijzelf ertoe momenten van communicatie te gebruiken als opportuniteiten om mezelf toe te passen – en mezelf te sturen om uit mijn patronen te stappen van persoonlijkheden

vrijdag 24 augustus 2012

Dag 97 - Beloftes en Communicatie


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zeggen dat ik iets zal doen waarbij ik reeds weet dat ik er weinig zin in heb en dit dan laten aanslapen totdat er uiteindelijk niets van komt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen verantwoordelijkheid nemen voor mijn beloftes

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik een belofte maak in mijzelf twijfel laten bestaan omtrent of dit werkelijk mogelijk zal zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijzelf in het midden laten of ik dit nu werkleijk zal doen of niet – in plaats van over de haalbaarheid te communiceren met de ander zodat we het er ellebei over eens kunnen zijn dat het ofwel belangrijk is dat het gebeurd ofwel niet belangrijk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om geizne te worden als zwak en dus onzekeherheden voor mezlf houden – maar deze hebben betrekking op beslissingen in de realiteit en zo crëer ik problemen

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mijzelf als twijfel te onderdrukken en uit te stellen, in plaats van oprecht te zijn met mezelf en onmiddellijk te communiceren

Ik engageer mij ertoe enkel mij voor datgene in te zetten wat ik weet dat praktisch haalbaar is en best is voor iedereen in de kleinere en in de grotere context

Ik engageer mij ertoe wanneer ik een belofte maak, hiervoor verantwoordelijkheid te nemen, in plaats van deze dood te zwijgen en hopen dat zij wordt vergeten

Ik engageer mijzelf ertoe te doen wat ik zeg ofwel te communiceren waarom het niet mogelijk is

maandag 20 augustus 2012

Dag 96 - Het mannelijke orgasme blootgesteld


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet communiceren mbt hoe een orgasme precies gestimuleert wordt bij mij en bij mannen in het algemeen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de ander in het ongewisse laten mbt hoe een orgasme werkt en hoe ik dit zelf kan beheersen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet te communiceren hierover zodat ik steeds het excuus kan gebruiken dat ik mezelf niet kon stoppen en dat het ‘vanzelf’ gebeurt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de ander gebruiken als mijn slaaf door niet te communiceren in gelijkheid en in plaats daarvan het voordeel willen behouden uit angst voor verlies

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat als iedereen over alle informatie beschikt ik niet meer in staat zal zijn om datgene te krijgen wat ik wil

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat als alle informatie gedeeld is, ik in de kou zal blijven staan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wat best is voor iedereen te schenden door zelf in het voordeel te willen blijven en niet gelijk te willen geven aan iedereen uit angst dat ik niet bediend wordt

Ik engageer mijezelf ertoe helder te communiceren over alle informatie die in een moment relevant is – zodat de andere gelijk kan krijgen van wat er beschikbaar is en zo mee kan beslissen wat het beste is voor iedereen in de situatie

Ik engageer mijezelf ertoe aan te tonen dat openheid en heldere communicatie de sleutel zijn tot gelijkheid en dat zonder deze openheid en heldereheid de mensheid voor altijd in angst zal blijven bestaan voor elkaar

Ik engageer mijezelf ertoe aan te tonen dat ook in de economie en het geldsysteem openheid en helderheid met betrekking tot hoe het systeem feitelijk werkt de sleutel is om allen tezamen tot een overeenkomst te komen dat het huidige systeem niet best is voor iedereen en dat er een nieuw systeem in de plaats gesteld moet worden dat open en helder is zodat iedre voor zichzelf kan beslissen en zien dat wat er voorgesteld wordt feitelijk best is voor iedereen

woensdag 15 augustus 2012

Dag 95 - Snel aan een ander vragen


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik een beslissing moet nemen niet te stoppen en mezelf hier te plaatsen en te zien wat best is voor iedereen, maar in plaats daarvan geen vernatwoordelijkheid nemen en het van een ander laten afhangen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat het nemen van beslissingen een kans is om mezelf uit te drukken en aan mezelf te bewijzen dat ik mezelf kan vertrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacceptered niet inzien dat twijfel en onzekerheid een personnage is en dat wanneer dit opkomt ik onmiddellijk weet dat ik moet stoppen en ademen

Ik engageer mezelf ertoe om in een moment van beslissing mezelf te consulteren in en als adem en daarin mezelf toe te laten te zien wat best voor iedereen is in gezond verstand

Ik engageer mezelf ertoe onzekerheid en twijfel te elimineren als personnages door zelfvergeving, efficient te ademen in elk moment en effectieve communicatie met anderen nadat ik zelf eerst in zelf-verantwoordelijkheid naar een punt heb gekeken. 

woensdag 8 augustus 2012

Dag 94 - Controle deel 2

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer de ander mij vraagt om even te wachten met de beslissing te vragen da ze haar erbuiten houdt omdat ik niet wil overwegen dat ik misschien een fout gemaakt heb en het nog steeds mogelijk is een betere keuze te maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd proberen met autoriteit de ander te beheersen en te intimideren zodat ze mij niet in vraag zou stellen en me blindelings zou vertrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd verwachten dat een ander mij blindelings vertrouwd, hetgeen het resultaat is van het feit dat ik mezelf niet onvoorwaardelijk vertrouw in bepaalde momenten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf afreageren op de ander dmv controle, in plaats van mezelf te vergeven en in te zien dat ik mezelf te kort geschoten ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de ander willen uitsluiten - net zoals ik mijzelf onderdrukt en uitgesloten heb, door niet naar mijn gezond verstand te luisteren - op die manier probeer ik ook de ander te controleren en te onderdrukken en weg te duwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd superioriteit gebruiken tegenover de ander en behandelen als mijn slaaf - omdat ik niet wil dat mijn oneerlijkheid blootgesteld wordt en dat ik iets beter had kunnen doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat er momenten zijn waarin er geen tijd is om naar anderen te luisteren en her-overwegingen te maken 'want nu moet alles snel gaan'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf niet realiseren dat ik diegene ben die de stress creëert en de tijdsdruk - terwijl er in feite wel ruimte is om samen naar de situatie te kijken en werkelijk een optie te kiezen die best is voor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om in de ogen van een derde van standpunt te veranderen , omdat ik mezelf dan als zwak zie in de ogen van die derde

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf in de ogen van een derde willen profileren als zelfstandig en als 'de baas'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een slaaf zijn van mijn ego en inferioriteit - in plaats van gelijk te staan met MEZELF en daarin gelijk te staan met de ANDER - door in staat te zijn in elk moment van standpunt te veranderen indien de informatie verandert zodat we samen een beslissing kunnen nemen die best is voor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd beslissingen nemen gebaseerd op reputatie als een illusie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een illusie eren ipv gelijkheid hier als mezelf en de ander

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd angst eren als het uitgangspunt van reputatie en ego - omdat ik mezelf niet vertrouw en aanvaard wil worden door de ander, in plaats van als een gelijke te communiceren in gezond verstand - dan is er geen angst nodig

Ik engageer mij ertoe wanneer op een laatste moment iets in vraag gesteld wordt - mezelf te stoppen en onvoorwaardelijk te luisteren naar het standpunt van de ander als mezelf

Ik engageer mijzelf ertoe mezelf bloot te leggen en kwetsbaar op te stellen in en als nederigheid als het stappen in gelijkheid met de ander als mezelf - en geen angst toe te laten aangezien ik inzie dat dit ego is en angst 'om mezelf te verliezen'.

Ik engageer mijzelf ertoe te communiceren als een gelijke met de ander als mezelf en steeds een moment te nemen om werkelijk te overwegen wat er gezegd wordt

dinsdag 7 augustus 2012

Dag 93 - Controle deel 1


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een moment te spreken als een autoriteit omdat ik iets gedaan wil krijgen van de andere omdat ik wil impliceren dat ze iets verkeerds doen en dat ze zich schuldig moeten voelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd manipuleren met angst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd naar buiten te komen als iemand die weet wat hij zegt, terwijl ik eigenlijk een verodnerstelling maak en gewoon de andere wil controleren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn omgeving willen contrioleren door angst te gebruiken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelkaten en geaccepteerd A willen controleren omdat ik weet dat ik onoprecht ben en ik niet als een gelijke geparticipeerd heb, dus probeer ik nu terug de bovenhand te nemen door de andere te controleren ipv te communiceren dat ik in een moment enkel mijn eigenbelang overwogen heb en ik niet de hele context overwogen heb – echter door de persoonlijkheid van controle tracht ik te impliceren dat het de andere is die egoistisch is en die alleen maar aan zichzelf denkt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn eigen inconsideratie i de andere projecteren en hen de schuld geven van de situatie of van een risico

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv te communiceren en of zelfvergeving te spreken onmiddellijk in de controle persoonlijkheid gaan waarin ik de andere in zeker zin aanval om zelf buiten schot te blijven en waarbij ik de verantwoordelijkheid voor de situatie geheel bij de ander leg

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd tegen mezelf rechtvaardigen waarom het ok is om iets te doen , waardoor ik achteraf in de controle pers ga tegenover een ander

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opzettelijk een situatoie kiezen die niet best is voor iederene, en achteraf mijn keuze wegcijferen door te focussen op het egoisme van de andere

Ik laat mezelf niet toe en annvaard niet van mezelf om opzettellijk een keuze te maken gebaseerd op eigenbelang wanneer ik kan zien wat de uitkomst zal zijn

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mijn vrije keuze’ uit te oefenen in een moment – in plaats van te stoppen en te kijken naar de hele context en wat het beste is vor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toch willen proberen om mijn oneerlijkheid erdoor te kreijgen en deze door te ander te laten aanvaarden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf bedriegen door ongelijkheid te kiezen
Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mezelf te bedriegen in het maken van een keuze van ongelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd mezelf manifesteren als het karakter van de vader als autoriteit omde ander te intimideren en omdat ze naar mij zouden luisteren en zodat ik mijn zin zou krijgen – omdat ik eerste instantie reeds voor miojn eigenbelang gekozen had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn onoprechtheid een bijklomnde bescherming te creëren uit angst om mijn ongelijkheid op te geven, namelijk het karakter van de vaderfiguur als autoriteit om mijn zin te krijgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de vaderfif-guur als karakter te creeren omdat ik mij in een moment van onzekerheid bevindt – en in plaats van toe te geven dat ik iets niet weet of dat ik twijfel, kies ik voor superioriteit en geef ik de ander bevelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om gelijk te staan met de ander en kwetsbaar en samen vernatwoordelijkheid te nemen in plaats van mezelf af te scheiden  door superioriteit

Ik engageer mij ertoe samen met de ander vernatowordelijkheid te nemen, in momen,ten van onzekerheid – ik stop mezelf en communiceer wat ik zie als probleem – in plaats van de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen

Ik enageer mij ertoe verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen die ik creëer en mezelf niet te verbergen achter de vader-figuur als karakter.

zondag 5 augustus 2012

Dag 92 - Haast en Spoed is Zelden Goed?

Het komt voor in vele verscheidene situaties dat ik weet dat iets op een bepaalde manier gedaan moet worden, maar ik zal toch proberen het op een schijnbaar snellere/gemakkelijkere/kortere manier te doen - hetgeen altijd tot problemen leidt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat er een korte manier is, terwijl ik reeds weet dat dit tot problemen zal leiden terwijl ik het probeer, maar ik wil mezelf doen geloven dat het deze keer zal lukken, alsof ik ga winnen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd door iets niet degelijk te doen een energie te creëren als hoop dat het niet misloopt, waardoor ik onzekerheid in mezelf creëer en ik dan weer een religie moet geven als de overtuiging dat het ok is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd stappen overslaan wanneer ik iets doe

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meer willen zijn dan de stappen van het proces

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat dit bestaat: iets korter doen - in plaats van mij te realiseren dat dit altijd sabotage is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in volle kennis van de mogelijkheid, toch kiezen om stappen over te slaan omdat ik geloof dat ik er deze keer mee weg kom.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd door dit gedrag mezelf proberen te bedriegen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dit karakter creëren omdat ik bang ben dat ik niet op tijd met iets klaar zal geraken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat als ik iets sneller doe ik dan tijd zal winnen, in plaats van mij te realiseren dat ik alleen maar tijd zal verliezen omwille van alle gevolgen die ik mezelf in de weg leg door belangrijke stappen over te slaan in een proces.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven in de noodzaak van haast

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat als ik alles doe in adem, en bij elke adem in vol gewaarzijn mijn handelingen uitvoer, ik dan per definitie alles op de snelst mogelijke manier zal doen zonder fouten te maken - en dat de sleutel hiertoe bestaat in het VERTRAGEN van mezelf in en als adem - in plaats van te proberen sneller te gaan, hetgeen enkel een energie als een karakter creëert in de mind.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meer te preoberen zijn dat wat ik ben hier en de handelingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bepaalde taak

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meer willen zijn dan ik die ademt als een fysiek lichaam en die stap voor stap - hier in elke adem - zijn handelingen uitvoert met precisie en nauwkeurigheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat als ik de tijd neem om iets goed en grondig te doen door mij bijvoorbeeld goed voor te bereiden - ik dan in feite tijd win - en dit is zoals het doen van een investering hetgeen geduld vraagt - en waarvoor geen onmiddellijk resultaat hier nu direct zichtbaar is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven in de mogelijkheid van haast

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de uitspraak "haast en spoed is zelden goed" nooit te hebben bestudeerd, maar in plaats daarvan - net als iedereen - deze frase te hebben aanvaard als kennis en informatie, zonder deze te leven als een expressie van mezelf

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer een moment opkomt waarin ik geloof dat ik een optie heb om iets op een kortere manier te doen, onmiddellijk te stoppen en mij te realiseren dat ik bezig ben mezelf te bedriegen, en in plaats daarvan kijken naar wat de volgende stap is in gezond verstand, zonder een risico of een onzekerheid te creëren - maar juist elke stap uit te voeren met precisie en nauwkeurigheid

Ik engageer mijzelf ertoe door deze applicatie vertrouwen in mijzelf te creëren aangezien ik betrouwbaar wordt in en door mijn precisie en nauwkeurigheid

Ik engageer mijzelf ertoe om aan te tonen dat indien alles met precisie en nauwkeurigheid gedaan wordt - er nooit angst nodig is aangezien er nooit onzekerheid gecreëerd wordt omdat stappen werden overgeslagen, en het dus mogelijk is te bestaan zonder mind/bewustzijn bestaande uit gedachten emoties en gevoelens, aangezien alles wat zich in de mind afspeelt steeds een reactie is van angst veroorzaakt door zelfbedrog

Dag 91 - Ik ben de Elite

Wanneer er eten tussen ons verdeeld moet worden ga ik steeds - automatisch - controleren of we beiden even veel gekregen hebben in ons bord. Dit patroon gaat zo snel dat ik mij er zelf doorgaans niet bewust van ben, tenzij de ander mij erop wijst - omdat het zichtbaar is in de uitdrukking op mijn gezicht en de beweging van mijn ogen. Dit is hoe we onszelf geprogrammeerd hebben, op een fysieke niveau, om een gedraging/persoonlijkheid uit te drukken die volledig geautomatiseerd is en waarvoor we blind geworden zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd volledig automatisch de twee porties vergelijken omdat ik mezelf getraind heb om wantrouwig te zijn en te bestaan in angst dat ik benadeeld zal worden en minder zal krijgen dan de rest - hetgeen op zijn beurt voortkomt uit het geloof dat er niet genoeg is voor iedereen en dat we moeten vechten voor ons bestaan als overleving.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in een patroon waarbij ik verwacht dat ik benadeeld zal worden en zodat ik voor mezelf kan bevestigen dat niemand te vertrouwen is - hetgeen dan mijn excuus wordt om te zeggen dat de mens nooit zal veranderen en op die manier creëer ik mijn excuus dat ik niet moet opstaan in deze realiteit aangezien het geen verschil zal maken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd mij realiseren dat indien ik bedrog en misbruik verwacht - ik ook misbruik en bedrog van mezelf verwacht.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat als ik verwacht wordt te worden bedrogen - dit een indicatie is dat ik in eerste instantie MEZELF niet vertrouw - maar dat ik in plaats daarvan controle nodig heb over mezelf - en op die manier vraag ik erom om gecontroleerd te worden en van buitenaf beheerst te worden, omdat ik mezelf nooit de toelating geef om mezelf te vertrouwen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat datgene wat ik verwacht van mezelf ik ook verwacht van anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet vertrouwen in dat ik iedereen even veel zal geven en dat ik niet zal proberen mezelf meer te geven dan de rest uit angst dat ik niet genoeg zal hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat ik diegene ben die schaarste creëert, door wanneer ik de kans heb mezelf een beetje meer te geven dan de rest, hetgeen ik rechtvaardig door te zeggen dat ik meer nodig heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat indien ik stop met mezelf meer te willen geven - ik ook de angst stop dat ik niet genoeg zal hebben, omdat ik dan mezelf vertrouw dat ik mezelf en anderen als mezelf niet zal bedriegen, en indien ik merk dat ik daadwerkelijk benadeeld wordt, dan kan ik spreken gebaseerd op feitelijke bevinding, en niet omdat ik besta in continue angst om bedrogen te worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wantrouwen aanvaarden als mijn standaard patroon - omdat ik geloof dat niemand te vertrouwen is. Echter, hiermee zeg ik alleen maar dat ik geloof dat ik mezelf onmogelijk kan vertrouwen, dat ik niet bereid ben mezelf vertrouwen te geven, hetgeen ook het risico inhoudt om fouten te maken, hetgeen inhoudt dat ik mogelijks de een wat meer of wat minder geef dan de ander, maar dit kan niet als een reden gebruikt worden om elkaar de oorlog te verklaren en te beweren dat de mensheid voor eeuwig verdoemd is.   

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de minste imperfectie gebruiken als een excuus dat anderen nooit vertrouwd kunnen worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de minste ongelijkheid als imperfectie gebruiken als een reden om voor altijd de schuld te geven aan anderen waarom ik niet wil veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd 'overleven' in het systeem rechtvaardigen door te geloven dat niemand vertrouwd kan worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd in te zien dat het mogelijk is voor elkeen om zichzelf te veranderen door zelf-vergeving en het herschrijven van zichzelf in patronen die gebaseerd zijn op de gelijkheid van Leven - en dat elkeen in staat is in zichzelf het punt te vinden waar ze zichzelf kunnen vertrouwen en we zo collectief het wantrouwen van de mensheid kunnen ophouden als geheel - omdat we tezamen besloten hebben om onszelf te vergeven - en ook om elkaar te vergeven als al de keren dat we elkaar hoegenaamd misbruikt en benadeeld hebben. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd mij realiseren dat alleen in een gelijkheid-geld systeem het mogelijk zal zijn kinderen op te voeden op een manier dat wantrouwen uitgeschakeld kan worden aangezien het dan een bewezen realiteit zal zijn dat er genoeg is voor iedereen en dat er nooit een reden kan zijn waarom men meer dan een ander zou willen - aangezien er steeds voor iedereen meer dan genoeg voorhanden zal zijn.

Ik engageer mijzelf ertoe om in mijzelf het patroon te stoppen waarin ik verwacht dat ik benadeeld wordt, als het wantrouwen in mezelf en ik engageer mijzelf ertoe wanneer ik zelf verantwoordelijk ben voor het verdelen van voedsel dit te doen op de best mogelijke manier en mij te plaatsen in de schoenen van alle andere deelnemers.

Ik engageer mij ertoe voor mezelf te bewijzen dat gelijkheid mogelijk is en dat het mogelijk is mezelf en anderen als mezelf te vertrouwen.

Ik engageer mij ertoe te tonen dat het mogelijk is de menselijke natuur te veranderen in een natuur die in elk moment het beste voor iedereen op het oog heeft en dat de menselijke natuur nooit als een excuus gebruikt kan worden waarom geen betere wereld mogelijk is waarin iedereen voorzien is van alles wat ze nodig hebben en waar nooit nog iemand uitgesloten hoeft te worden van wat de aarde te bieden heeft.

Onderzoek een Gelijkheids-geldsysteem als de toekomst van de mensheid: http://equalmoney.org 
vrijdag 3 augustus 2012

Dag 90 - Ik geef mijzelf duidelijkheid


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen ik vandaag thuiskwam mijzelf laten zinken in ee negatief gevoel omdat een aantal zaken mij onduidelijk zijn in wat ik moest doen en hoe dit aan te pakken – en in plaats van hierover te communiceren gaf ik toe aan een negatief gevoel omdat ik niet wist hoe iets precies aan te pakken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bestaan in en als het “ik heb er geen zin in personnage” – omdat ik geen onmiddellijk klaargemaakte houvast heb in hoe ik een punt kan praktisch benaderen of leven – en dus ga ik in weerstand omdat ik geen klaargemaakte aanpak heb, in plaats van mij te realiseren dat ik een manier moet vinden om deze zaken aan te pakken en ik dit vervolgens in de praktijk moet toepassen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd iets zien als negatief omdat ik niet zeker weet hoe ik het moet doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd projecties maken ind e mind over hoe ik iets kan aanpakken in plaats van het te bespreken zodat ik realiteits-gebaseerde feedback krijg

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd onduidelijkheid meedragen in mezelf in plaats van onmiddellijk naar de oplossing te gaan: dwz de onduidelijkheid opklaren voor mezelf

Ik engageer mij ertoe wanneer iets mij niet uidelijk is mbt tot een volgende te zetten stap, mijzelf te informeren en het proces reeds in voorbereiding te stappen en zien hoe het in praktische realiteit gelopen kan worden

Ik engageer mij ertoe wanneer ik nog niet weet hoe ik iets kan doen eerst in onzekerheid gaan, ipv onmiddellijk een oplossing klaar te maken voor mezelf zodat ik voortkan en ik mezelf kan sturen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn zelf-sturing opgeven in een moment en alles aan de andere overlaten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en gelovzn dat ik reeds genoeg vernatowordelijkheden heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niets te zeggen omdat ik bang ben om belachelijk over te komen, maar in werkelijkheid ben ik over veel zaken niet duidelijk

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf hulpeloos verklaren en het nemen van bveslissingen en het hebben van een plan aan de andere overlaten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf zien als machteloos ipv mij realiserezn dat ik in staat ben eerst zelf verantwoordelijkheid te nemen van een punt ipv onmiddellijk naar de andere te lopen omdat ik het geduld niet heb om met mezelf samen te zitten en op papier iets uit te werken

Ik engageer mij ertoe met mijzelf een duidelijke overeenkomst te maken en hierin van mezelf duidelijkheid te eisen en praktische gerichtheid

Ik engageer mezelf ertoe gelijk te staan in het organiseren van alles wat er te doen is en wanneer iets me niet duidelijk is hierover duidelijk te communiceren zodat alles doorgesproken kan worden tot in der duidelijkheid

Ik engageer mijzelf ertoe eerst met mezelf een script te maken als basis voor verdere discussie in plaats van het onmiddellijk aan een ander over te laten, omdat ik op deze manier kansen grijp om vernatwoordelijkheid te nemen en initiatief 

woensdag 1 augustus 2012

Dag 89 - Transacties zonder ego

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij machtig voelen en in controle omdat ik kan beslissen over het leven van een ander

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in plaats van hier te zijn met en bij alles wat overwogen en besproken moest worden, te denken wow ik ben zo cool, en hierdoor belangrijke punten in de overeenkomst te vergeten

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij laten meevoeren door een positief gevoel en denken dat ik geluk heb, in plaats van hier te zijn in adem en te blijven in de realiteit van het moment

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd naïef te zijn en goedgelovig omdat het mij goed uitkomt in plaats van mij te realiseren dat als ik niet alles check in detail ik later in de problemen kom

Ik engageer mij ertoe bij transacties in alle aspecten op mijn strepen te staan en over elk aspect onmiddellijk duidelijkheid te eisen hetgeen ook voorbereiding en consideratie met zich meebrengt en ook dat ik klaar moet zijn om in elk moment los te kunnen laten omdat de informatie niet gegeven kan worden of ontoereikend is

Ik engageer mij ertoe geen schaamte te hebben in het blootleggen van alle veronderstellingen in een transactie  en duidelijk te maken wat ik wil totdat datgene waartoe we ons akkoord verklaren werkelijk is wat we willen en best is voor iedereen