dinsdag 7 augustus 2012

Dag 93 - Controle deel 1


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een moment te spreken als een autoriteit omdat ik iets gedaan wil krijgen van de andere omdat ik wil impliceren dat ze iets verkeerds doen en dat ze zich schuldig moeten voelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd manipuleren met angst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd naar buiten te komen als iemand die weet wat hij zegt, terwijl ik eigenlijk een verodnerstelling maak en gewoon de andere wil controleren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn omgeving willen contrioleren door angst te gebruiken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelkaten en geaccepteerd A willen controleren omdat ik weet dat ik onoprecht ben en ik niet als een gelijke geparticipeerd heb, dus probeer ik nu terug de bovenhand te nemen door de andere te controleren ipv te communiceren dat ik in een moment enkel mijn eigenbelang overwogen heb en ik niet de hele context overwogen heb – echter door de persoonlijkheid van controle tracht ik te impliceren dat het de andere is die egoistisch is en die alleen maar aan zichzelf denkt

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn eigen inconsideratie i de andere projecteren en hen de schuld geven van de situatie of van een risico

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv te communiceren en of zelfvergeving te spreken onmiddellijk in de controle persoonlijkheid gaan waarin ik de andere in zeker zin aanval om zelf buiten schot te blijven en waarbij ik de verantwoordelijkheid voor de situatie geheel bij de ander leg

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd tegen mezelf rechtvaardigen waarom het ok is om iets te doen , waardoor ik achteraf in de controle pers ga tegenover een ander

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opzettelijk een situatoie kiezen die niet best is voor iederene, en achteraf mijn keuze wegcijferen door te focussen op het egoisme van de andere

Ik laat mezelf niet toe en annvaard niet van mezelf om opzettellijk een keuze te maken gebaseerd op eigenbelang wanneer ik kan zien wat de uitkomst zal zijn

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mijn vrije keuze’ uit te oefenen in een moment – in plaats van te stoppen en te kijken naar de hele context en wat het beste is vor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toch willen proberen om mijn oneerlijkheid erdoor te kreijgen en deze door te ander te laten aanvaarden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf bedriegen door ongelijkheid te kiezen
Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mezelf te bedriegen in het maken van een keuze van ongelijkheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd mezelf manifesteren als het karakter van de vader als autoriteit omde ander te intimideren en omdat ze naar mij zouden luisteren en zodat ik mijn zin zou krijgen – omdat ik eerste instantie reeds voor miojn eigenbelang gekozen had

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn onoprechtheid een bijklomnde bescherming te creëren uit angst om mijn ongelijkheid op te geven, namelijk het karakter van de vaderfiguur als autoriteit om mijn zin te krijgen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de vaderfif-guur als karakter te creeren omdat ik mij in een moment van onzekerheid bevindt – en in plaats van toe te geven dat ik iets niet weet of dat ik twijfel, kies ik voor superioriteit en geef ik de ander bevelen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om gelijk te staan met de ander en kwetsbaar en samen vernatwoordelijkheid te nemen in plaats van mezelf af te scheiden  door superioriteit

Ik engageer mij ertoe samen met de ander vernatowordelijkheid te nemen, in momen,ten van onzekerheid – ik stop mezelf en communiceer wat ik zie als probleem – in plaats van de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen

Ik enageer mij ertoe verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen die ik creëer en mezelf niet te verbergen achter de vader-figuur als karakter.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten