zaterdag 25 augustus 2012

Dag 98 - De weg vragen


Context: Zelf vergeving over een patroon waarbij ik de ander als minderwaardig bejegen in het bijzijn van derden. 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd proberen de ander te verminderen voor de andere mensen om niet te tonen dat ik de weg niet weet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een moment proberen te doen alsof ik de weg weet, terwijl ik in feite minder weet dan de andere

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te communiceren als ego en niet als gelijke in de situatie

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een agenda te hebben wanneer ik communiceer met anderen, waarbij ik een bepaald beeld van mezelf wil ophouden, in plaats van los te laten hier in adem en te communiceren als mezelf

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd willen tonen dat ik diegene ben die het voor het zeggen heeft en die controle heeft

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd stappen in een competitiedynamiek wanneer we communiceren met derden, waarbij ik wil aantonen dat ik ‘meer’ ben en de ander probeer te verminderen en te ondermijnen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd communiceren als een manier om het beeld dat ik van mezelf heb in stand te houden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer we communiceren met derden niet hier te zijn in adem, maar in plaats daarvazn te gaan in automatische patronen als personages

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ploteseling denken dat I een foit gemaakt zal hebben omdat zij een vrouw is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijezelf definieren als ‘de man’ – terwijl ikezelf niet wist wat te vragen of welke weg we moesten nemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd I niet ondersteunen maar in plaats daarvan haar minderwaardig behandelen en laten uitschijnen als een iemand die verantwoordelijk is voor de problemen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in dat moment I verantwoordelijk maken voor het feit dat we onze weg niet wisten, omdat ikzelf niet alle opties overwogen had en de mogelijkheid dat we niet alle bestemmingen gingen kunnen doen die we gepland hadden, omdat ikzelf inflexibel was en de zaken op mijn manier wilde doen en dat moest ‘gerespecteerd’ worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd nu willen kunnne bewijzen dat mijn weg ‘de juiste’ was – ofschoon ikzelf eerder onzeker was over deze weg

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gedurende de trip bang zijn dat het mij verweten wordt dat ik ‘niet goed voorbereid ben’ of dat we de weg kwijt waren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd besrtaan in angst voor de andere als angst om gezoen te worden als een faling en mislukking

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf manipuleren met angst in plaats van gewoon vernatoordelijkheid te nemen voor de situatie en te kijken naar wat ik niet overwogen heb en hoe ik het de volgende keer beter kan doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteed spanning creëren tussen mij en I omdat ik bang zijn dat als we te laat komen het mijn schuld zal zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd I op deze manier willen straffen als een publieke terechtstelling door haar voor andere mensen op deze manier te behandelen, zodat ze zich 
minderwaardig zou voleen, als compensatie dat ik me eerder minderwaardig voelde omdat ik geloofde dat ik een fout gemaakt had  

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen ik in mezelf een reactie had tegenover de situatie, niet onmiddellijk zelfvergeving te spreken om klaarheid te hebben in mezelf en onmiddellijk mezelf te kunnen sturen vanuit een duidelijk uitgangspunt dat best is voor iedereen

Ik vergeef mezlef dat ik mezelf heb toegelaten en geacceptered dit punt laten aanslepen en dan in plaats van mezlef te vergeven te zoeken naar punten zodat ik er imago gewijs weer bovenop kan geraken door de andere slechte punten te laten scoren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een  dynamiek van competitie creëren omdat ik in mezelf minderwaardigheid en inferioriteit aanvaard heb, in plaats van mij te realiseren dat ik dit in mezelf de oplossing moet vinden en niet door afrekeningen met mijn omgeving

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zefl-vergeving niet ernstig nemen en daardoor ook niet effectief zijn in mijn communicatie met anderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toezien op hoe ik dezelfde patronen blijf herhalen in plaats van hier met zelfvergeving en duidelijke commitments een punt achter te zetten

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te geloven in wat ik ervaar en mijn reactie, en deze dus te rechtvaardigen, in plaats van mezelf onmiddellijk te stoppen dmv zelfvergeving en adem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf willen distantieren van I in een moment omdat ik aan derden wil tonen dat ik de weg weet niet I niet

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in kritische momenten I laten vallen als een baksteen in plaats van haar te ondersteunen en bij te staan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een moment enkel bestaan in mijn obsessie om ‘goed te doen’ – als het vinden van de juiste weg – en dus niet meer gelijk te staan met mijn omgeving en de mensen in mijn realiteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een goed beeld van mij willen repareren in plaats van werkelijk te onderzoeken naar hoe ik dergelijke situaties creëer

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van een lage energie en ervaring naar een positieve ervaring en energie te willen gaan door te geloven dat ik iets goeds gedaan heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in onze interacties aanvaarden dat ik plots hoegenaamd iets slechts gedaan heb en dit dan willen compenseren door goed te doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat ik de autoriteit heb om dit patroon in mij te stoppen en ik niet de toestemming nodig heb om te stoppen met hoog en lage energie

Ik laat mezelf toe om te stoppen met goed en slecht polariteit

Ik realiseer me en begrijp dat goe den slecht gevoel beide manipulaties zijn die me vasthouden in een persoonlijkheid die uiteindelijk nooit verantoowrdelijkheid neemt en blijft hopen dat er een magische oplossing komt voor deze realiteit

Ik engageer mijzelf ertoe mijn zelf vergeving onmiddellijk te spreken wanneer het relevant is

Ik engageer mijezelf ertioe wanneer ik dmv adem een punt niet onmiddellijk kan verwijderen, dan over te gaan tot zelfvergeving om mij ervan te verzekeren dat ik geen troep in mijzelf creëer

Ik engageer mijzelf ertoe wanneer ik in een situatie ben met derden – gelijk te staan met I en met de derden – en geen eigen agenda te hebben, maar hier te zijn in adem, en enkel te communiceren op een manier die best is voor iedereen

Ik engageer mijzelf ertoe momenten van communicatie te gebruiken als opportuniteiten om mezelf toe te passen – en mezelf te sturen om uit mijn patronen te stappen van persoonlijkheden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten