zondag 27 januari 2013

Dag 225 "Ik ben niet Verantwoordelijk !!!" Deel 8

Reactie Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in één moment mezelf ervan overtuigen dat de ander hiervoor verantwoordelijk is omdat zij deze suggestie gemaakt had en ik het dus op haar kan schuiven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf tegen de ander keren als de schijnbare oorzaak van deze situatie en tegen de ander spreken in agressie en irritatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een moment 'blij' te zijn omdat ik denk dat deze keer ze de fout zelf gemaakt heeft - hetgeen betekent dat ik, telkens wanneer ik ergens op gewezen wordt, dit in feite persoonlijk neem en dit 'op mij neem' als een verzameling van fouten als een vorm van schaamte en inferioriteit, en tegelijk uitkijk naar manieren waarop ik de andere kan terugpakken zodat ik 'mijn revanche' kan nemen - mijn moment van 'glorie'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv de ander te ondersteunen als één en gelijk mijzelf in achterklap voor te bereiden als de 'verrader', die zoekt naar de beste gelegenheid om de ander 'terug te pakken' en 'een fout in het gezicht te kunnen wrijven ' in superioriteit.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd proberen 'te winnen' van de ander dmv superioriteit en inferioriteit - ipv mij te realiseren dat ik tegen mijzelf aan het vechten ben, hetgeen absurd is.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com


vrijdag 25 januari 2013

Dag 224 "Ik ben niet Verantwoordelijk !!!" Deel 7

Achterklap Commitment: Ik engageer mijzelf ertoe mezelf te vertragen in adem hier en mijn achterklap te stoppen wanneer ik op mijn verantwoordelijkheid wordt aangesproken, en één en gelijk te staan met de ander.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik wordt aangesproken op mijn verantwoordelijkheid - ipv te reageren in achterklap als automatische respons, mezelf te stoppen in adem en verantwoordelijkheid te nemen.

Ik engageer mijzelf ertoe om stap voor stap mezelf hier te brengen in de realisatie dat ik enkel één en gelijk kan staan met mezelf indien in elk moment zelf-verantwoordelijkheid neem en het dus absurd is om bang te zijn voor verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Ik engageer mezelf ertoe om stap voor stap het survival- en verdediging-programma te stoppen en mezelf hier te brengen in adem één en gelijk met de werkelijke situatie en als gelijke in de communicatie deel te nemen.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

Dag 223 "Ik ben niet Veranwtoordelijk !!!" Deel 6

Achterklap dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik wordt aangesproken op mijn verantwoordelijkheid, onmiddellijk te denken: "Zie, je hebt het zelf gedaan en nu probeer je mij de schuld te geven!"

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd onmiddellijk in de 'verdediging' te gaan want 'de aanval is de beste verdediging'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd e achterklap in en als mij laten bestaan "ik heb het niet gedaan!"

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de vraag te interpreteren als 'aanval'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te verminderen door te reageren in achterklap ipv mezelf te sturen in adem hier in eenheid en gelijkheid en te handelen en communiceren gebaseerd op de realiteit van wat er gedaan en gezegd wordt ipv mijn interpretatie daarvan.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

donderdag 24 januari 2013

Dag 222 "Ik ben niet Verantwoordelijk !!!" Deel 5

Verbeelding Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een toekomstige situatie projecteren, waarin de kamer koud is geworden en ik kan zeggen: "Kijk, jij wilde het een beetje kouder hebben en nu is het te koud!"

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opzettelijk een situatie doen ontstaan zodat ik de ander op zijn/haar fouten kan wijzen ipv gelijk te staan aan de ander in verantwoordelijkheid en samen datgene tot stand te brengen wat best is voor iedereen.

Verbeelding Commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als ik reeds de gevolgen kan zien van een beslissing - te interveniëren ipv te wachten totdat de gevolgen manifesteren en ik achteraf kan zeggen hoe 'onpraktisch' de ander is.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer een situatie kan worden voorkomen onmiddellijk te handelen ipv in verbeelding te gaan en daarmee het moment te saboteren.

Volgende blog: Achterklap Dimensie.

Gratis online curssus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

zondag 20 januari 2013

Dag 221 "Ik ben niet verantwoordelijk !!!" Deel 4

Gedachte Commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als zulk een situatie van verantwoordelijkheid opkomt, mezelf te vertragen in adem en mezelf te vertrouwen zodat ik kan zien wanneer geprogrammeerde gedachten opkomen, en ik mezelf kan sturen en verantwoordelijkheid kan nemen ipv mezelf door de mind te laten sturen.

Ik engageer mijzelf ertoe om in een situatie waarin ik wordt aangesproken op mijn verantwoordelijkheid  hier te zijn en te ademen en mij realiseren dat de angst gepreprogrammeerd is, zodat ik mezelf kan sturen en doen wat best is voor iedereen.

Ik engageer mijzelf ertoe om het patroon van het Kind te breken waarin verantwoordelijkheid gezien wordt als een bedreiging en als iets om van weg te vluchten, door mij te realiseren dat absolute verantwoordelijkheid juist de oplossing is.

Ik engageer mijzelf ertoe om in momenten van beslissing de geautomatiseerde instructies van de mind in mezelf te stoppen en mezelf een nieuwe gerichte instructie te geven gebaseerd op wat best is voor iedereen.

Ik engageer mijzelf ertoe om te tonen dat er geen enkele situatie bestaat waarin ik geen verantwoordelijkheid kan nemen voor mezelf en waarin ik niet beslis wie ik ben.

Ik engageer mijzelf ertoe om aan te tonen dat het gezin een structuur is die momenteel schadelijk is voor kinderen, maar dat het mogelijk is een gezinsstructuur te creëren gebaseerd op gelijkheid die al haar leden gelijk ondersteund.

Ik engageer mijzelf ertoe aan te tonen dat er niets in deze wereld is dat 'meer is dan mij' waardoor ik hieraan in absolute termen onderworpen zou zijn en ik geen verantwoordelijkheid zou kunnen nemen als mede-creator.

http://lite.desteniiprocess.com

zaterdag 19 januari 2013

Dag 220 - "Ik ben niet Verantwoordelijk !!!" Deel 3

Gedachte Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer iemand mij een vraag stelt aangaande iets waarin ik medeverantwoordelijk ben, de gedachte in mij laten opkomen van mezelf als kind en de ouders die vroegen of ik iets gedaan had, waarop ik met paniek zou reageren en ik mezelf geconditioneerd heb om koste wat kost verantwoordelijkheid van mij af te schuiven zodat ik niet 'gestraft zou worden'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd zelf-verantwoordelijkheid te verbinden met angst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten een gedachte als herinnering vertrouwen ipv mezelf te vertrouwen hier in adem en zodoende mezelf te sturen in gezond verstand.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten een punt uit het verleden mijn handelen hier en nu te laten bepalen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd als kind meteen in inferioriteit gaan en er alles aan doen om verantwoordelijkheid te vermijden als het vermijden van het Oordeel - ipv een en gelijk te staan aan de situatie en te communiceren in gelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat ik geen keuze had in 'wie ik was' als kind toen de ouders mij ergens op aanspraken, omdat ik herinneringen gebruikte als rechtvaardiging om in angst te reageren ipv mezelf te vertrouwen in gezond verstand.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf programmeren om steeds met angst te reageren ipv mij te realiseren dat ik beslis wie ik ben in elk moment en ik dus een beslissing kan nemen om mezelf te veranderen, door mijzelf een nieuwe instructie te geven mbt wie ik wil zijn in een gegeven situatie/moment.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd als kind alle kansen gemist te hebben om als gelijke te communiceren met de ouders omdat ik angst als excuus gebruikt heb om te denken dat ik niets kan doen en ik machteloos was mbt de situatie en de uitkomst.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf programmeren met moraliteit aangaande situaties van 'goed' en 'slecht' ipv mij enkel te houden aan efficiëntie en wat best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd als kind het gezin te hebben gebruikt als een structuur waarbinnen ik mijn eigenbelang kan realiseren als mijn plezier; en niet te overwegen dat ik dit gezin deel met anderen als mezelf en nooit te overwegen hoe het 'gezin' een structuur kan zijn waarin iedereen op gelijke wijze ondersteund wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het gezin aanvaarden als een instelling die boven mij staat ipv mij te realiseren dat het gezin ook het product is van mijn handelingen dus ook mijn verantwoordelijkheid is als mijn creatie - en het dus mogelijk is deze structuur te veranderen naar iet wat best is voor iedereen.

Volgende blogpost: Gedachte Commitment.

Gratis online cursus zelf-perfectie: http.lite.desteniiprocess.com

Dag 219 "Ik ben niet verantwoordelijk !!!" Deel 2

Artwork by Marlen Vargas del Razo
Angst commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als ik aangesproken wordt mbt een situatie waarin ik medeverantwoordelijk ben - om te ademen en hier te zijn en in plaats van in angst te reageren en het persoonlijk te nemen, gelijk te staan aan de andere en aan de situatie.

Ik engageer mijzelf ertoe om de tactiek van 'het persoonlijk nemen' in en als mijzelf te stoppen en momenten zoals deze in kwestie te gebruiken als momenten om mezelf te veranderen en verantwoordelijkheid te nemen.

Ik engageer mijzelf ertoe om opzettelijk situaties op te zoeken waarin ik verantwoordelijkheid moet nemen  zodat ik mezelf kan trainen in zelf-verantwoordelijkheid en ik mijn patroon van de schuld te geven aan anderen kan stoppen.

Ik engageer mijzelf ertoe om anderen te ondersteunen die verantwoordelijkheid nemen in gelijkheid ipv te reageren met wrok en jaloezie - en het te assisteren ipv hen te bekritiseren.

Ik engageer mijzelf ertoe om hier te zijn in adem in elk moment en mezelf te vertragen zodat ik opportuniteiten van verantwoordelijkheid kan aangrijpen ipv te reageren op een geconditioneerde manier.

Gratis cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com


donderdag 17 januari 2013

Dag 218 "Ik ben niet verantwoordelijk !!!" Deel 1

Context: Een issue in verband met de verwarming waarbij ik en een andere persoon beiden overeen gekomen waren dat het momenteel te warm was in de ruimte. Er werd door de ander voorgesteld om de verwarming één temperatuur lager te zetten. Ik ging hiermee akkoord en we zetten de temperatuur één graad lager. Later werd het vervolgens kouder in de ruimte en ik merkte dat het nu weer een beetje te koud aan het worden was. Toen kwam de andere persoon terug en zei: "Nu is het het hier wel te koud!" Waarop ik onmiddellijk zei: "JA MAAR JIJ WILDE dat de verwarming een graad lager zou staan !!!"

Angst Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd toen D mij aanspraak ivm de temperatuur in de ruimte, te vrezen dat ik iets verkeerds gedaan had waardoor ik onmiddellijk de 'schuld' van mij wil afschuiven en bij de ander leggen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de vraag/opmerking persoonlijk te nemen als een tactiek van mij om geen verantwoordelijkheid te moeten nemen. Ik had immers kunnen zeggen, "ja ik heb het hier nu ook koud, laten we de verwarming weer een beetje hoger zetten."

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te trainen en programmeren doorheen mijn leven om koste wat kost verantwoordelijkheid te vermijden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ook het andere eind van de polariteit te voeden door wanneer iemand initiatief neemt, en er loopt iets 'fout', hen onmiddellijk te bekritiseren en deze 'fout' tegen hen te gebruiken waardoor ik het construct/systeem in stand houd dat het beter is om nooit verantwoordelijkheid te nemen.

Gratis online cursus zelf-perfectie: http://lite.desteniiprocess.com

dinsdag 15 januari 2013

Dag 217 "Waarom stop je met Luisteren?" Deel 12

Consequentie dimensie: Ik realiseer me en begrijp dat als ik mezelf laat sturen door een programma als weerstand om te luisteren ik daarmee ook fundamentalisme toelaat en accepteer in de wereld als de onwil om naar elkaar te luisteren of zich in elkaar te interesseren.

Ik realiseer me en begrijp dat als ik dit punt toelaat in mezelf te bestaan ik het ook toelaat te bestaan in anderen en dat wat ik aan een ander doe, daarvoor geef ik dan ook de toestemming dat het aan mij wordt aangedaan.

Ik realiseer me en begrijp dat het stappen met een ander in een Afspraak het stappen is met een ander als mezelf en dat ik enkel gelijk kan staan als ik in eerste instantie gelijk sta aan mijn eigen mind en als mijn eigen mind stop - zodat ik kan deelnemen in de werkelijkheid ipv verblind te zijn door mijn eigen projecties.

Ik engageer mijzelf ertoe het punt van gelijkheid in communicatie te stappen en verder te verdiepen zodat ik gelijk welk gesprek kan stappen in adem en hier kan zijn in eenheid en gelijkheid.  

http://lite.desteniiprocess.com (gratis online cursus zelf-verkenning)

Dag 216 "Waarom stop je met luisteren?" Deel 11

Fysieke Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd spanning te voelen in de maag toen ik mij realiseerde dat ik delen van het verhaal reeds gehoord had, want 'wat als ik de ander teveel aandacht geef?'

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf opzettelijk verwarren zodat ik niet meer zou kunnen volgen, en ik een excuus heb om geen aandacht meer te geven aan de ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dmv fysieke symptomen die ik zelf genereer dmv angst, mezelf in het centrum plaatsen van mijn aandacht ipv de ander eert te plaatsen als diegene waar ik naar luister.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de mind centraal te plaatsen in plaats van de ander centraal te plaatsen als een en gelijk als mezelf in fysieke werkelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat omdat het moment niet rond 'mij' draait, ik daarom 'minder' ben en inferieur ben aan de ander - ipv mij te realiseren dat luisteren naar een ander niets te maken heeft met meer of minder, maar met een en gelijk te staan hier in ondersteuning.

Fysieke Commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als iemand mij iets verteld - ook wanneer ik delen ervan reeds gehoord heb - onvoorwaardelijk hier te zijn met de ander in gelijkheid.

Ik engageer mijzelf ertoe om de angst dat ik een ander 'te veel aandacht geef' in mij te stoppen. Ik realiseer me en begrijp dat dit mijn eigen angst is om geen aandacht te krijgen en dus mijn ego te verliezen.

Ik heb aandacht voor mezelf en alle delen van mijzelf in eenheid en gelijkheid.

Ik engageer mijzelf ertoe om mijn excuses te stoppen waarom ik niet gelijk kan staan met de ander en waarom ik niet eenvoudig kan hier zijn en luisteren, maar ik hoegenaamd een issue moet creëren om de aandacht weer naar mij te doen keren.

Ik engageer mijzelf ertoe bij elke gelegenheid dit punt te stappen in adem en te tonen dat het mogelijk is naar elkaar te luisteren en te communiceren zonder de mind te gebruiken als angsten en gedachten.

http://lite.desteniiprocess.com

zaterdag 12 januari 2013

Dag 215 - "Waarom stop je met luisteren?" Deel 10

Artwork by Marlen Vargas Del Razo
Reactie commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om in mijzelf een beslissing te nemen wanneer er in mij onduidelijkheid ontstaat, ipv mezelf te onderdrukken en vervolgens in superioriteit te beginnen handelen omdat ik iets niet begrepen had.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als onduidelijkheid in mij bestaat hieromtrent een beslissing te nemen zoals het stellen van een vraag, ipv in mijzelf dit punt uit te stellen uit arrogantie omdat het allicht niet belangrijk is allemaal

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als ik luister naar een ander, het simpel te houden en hier te zijn in adem.

Ik engageer mijzelf ertoe om onzekerheid in mezelf te stoppen door gewoon te ademen en mezelf in de schoenen te plaatsen van alle betrokken partijen – een eenvoudig te zien wat best voor iedereen is in een moment.

Ik engageer mijzelf ertoe om het punt van communicatie te stappen en mijzelf toe te leggen op het stellen van vragen in gelijkheid wanneer ik zie dat iets mij niet duidelijk is.

Ik engageer mijzelf ertoe om mezelf te trainen in communicatie zodat ik verantwoordelijk wordt voor mijn communicatie en dit niet langer overlaat aan geautomatiseerde persoonlijkheden. 

http://lite.desteniiprocess.com 

vrijdag 4 januari 2013

Dag 214 - "Waarom stop je met luisteren?" Deel 9

Reactie dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd opzettelijk te stoppen met luisteren en te beginnen kijken door het raam alsof ik moet weten waar we zijn en ik dus geen aandacht kan geven aan de ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv iets te communiceren aangaande wat ik ervraar, mijn aandacht af te wenden en te beginnen zoeken naar iets buiten uit het raam.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd deze tactiek gebruiken tegen de ander als een manier om haar zich overbodig te laten voelen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd deze tactiek gebruiken ipv te communiceren wat er in mij omgaat - omdat ik bang ben een vergissing te maken waardoor deze manipulatie naar boven komt als een vorm van achterklap.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv te communiceren mijzelf onderdrukken en zo uiteindelijk toch de situatie beginnen manipuleren door non-verbale communicatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd ipv gelijk te staan mijn macht weggeven aan de mind als onderbewuste gedragspatronen als persoonlijkheden om de situatie voor mij over te nemen - ipv zelf verantwoordelijk te zijn hier voor mezelf in zelf-expressie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het excuus gebruiken dat ik niet weet wat ik moet doen met wat ik ervaar in de mind of hoe ik mezelf moet sturen - ipv mij te realiseren dat dit alreeds een manipulatie is en dat ik slechts moet ademen en mezelf hier brengen en dat is hoe ik mezelf kan sturen in elk moment.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd onzekerheid de uitkomst laten bepalen van een gesprek in plaats van gewoon gelijk te staan en als gelijke te participeren.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd communicatie onderdrukken en te proberen communiceren via manipulatie - dit is onaanvaardbaar.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd dmv deze manipulatie persoonlijkheid geen verantwoordelijkheid nemen voor mijn communicatie.

http://lite.desteniiprocess.com