dinsdag 1 mei 2012

Dag 11 - Ik heb geen tijd


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet elke dag schrijven omdat ik geloof dat ik niet genoeg tijd heb

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd het excuus aanvaarden dat ik niet genoeg tijd heb 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd voor mezelf situaties creëren waardoor ik tijd verslies door mij niet te houden aan wat ik met mezelf had afgesproken, zoals op een bepaald uur op te staan

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegestaan en geaccepteerd mezelf ervan overtuigen dat ik niet genoeg tijd heb en dat ik daardoor niet volledig kan participeren

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd geen initiatief nemen in hoe ik op een meer efficiente manier mijn tijd kan gebruiken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toiegelaten de beperkingen in mijn wereld en mezelf als onoverwinnelijk aanvaarden en daardoor mijn verantwoordelijkehid afstaan in plaats van me te realiseren dat ik toestemming geef aan deze beperkingen om te bestaan als het excuus waaarom ik niet verander en verantwoordelijkheid neem voor mijzelf en mijn hele wereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf niet vertrouwen en puur te vertrouwen op de andere – en op die manier mijn eigen tijdsgebruik saboteren, in plaats van eerst te kijken naar wat ik met mezelf had afgesproken en wat er gedaan moet worden

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toefgelaten en geaccepeerd de gewoonte creëren dat de andere een beter antwoord heeft en ik daardoor geen vernatwoordelijkheid meer moet nemen voor mijn wereld en mezelf – en ik daardoor geen initiatief meer neem of mezelf niet meer in vraag stel

IK sta mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mee te lopen in een relatie – in plaats daarvan stap ik als een gelijke en neem ik initiatief als één en gelijk – ik engageer mij ertoe mijn proces ernstig te nemen en te kijken naar waar ik moet veranderen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd mezelf aanvaarden als beperkt en onzeker – zolang de andere daar is om mij te ondersteunen – in plaats van mezelf absoluut uit te dagen en toe zoeken naar hoe ik mezelf gelijk kan maken en even efficient 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toiegelaten en gteacepeterd berusten in hoop door te geloven dat er op een of andere manier verandering zal plaatsvinden in plaats van mij te realiseren dat indien ik niet verander en geen vernadering initieer – er niets zal veranderen 

Ik sta mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om te wachten op verandering – in plaats daarvan push ik mezelf in het nemen van initiatief als het absoluut verantwoordelijkheid nemen voor mezelf en mijn wereld

Ik engageer mij ertoe elke dag mijzelf de vraag te stellen: heb ik vandaag geleefd? Heb ik vandaag een verschil gemaakt? En daarin mijzelf absoluut in vraag te stellen en te ondersteunen met hoe ik mijzelf en mijn kunnen kan uitbreiden. 

Ik engageer mij ertoe elke dag te schrijven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten