vrijdag 1 juni 2012

Dag 43 - Een ander terechtwijzen


Vandaag was er een moment waarop ik iemand erop kon wijzen dat hij zelf-onoprecht was en een handeling gesteld had uit eigenbelang die duidelijk anderen benadeelde, en ik had geen enkel excuus om niet te spreken. Echter ik liet één gedachte toe van angst – "ja maar hoe gaan de mensen reageren" – en dat was voldoende om mezelf te doen twijfelen of ik nu zou moeten spreken of niet.

Dit is puur zelfbedrog en eigenbelang en door dit niet spreken verklaar ik mij akkoord met alles wat uit eigenbelang gedaan wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet te spreken toen ik daartoe de kans had en de kans mij op een gouden schotel gepresenteerd werd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeerd toegeven aan sociale druk, hetgeen in feite puur de angst is van de mind – om niet te spreken en tegen de stroom in te gaan

Ik laat mezelf niet toe mezelf te onderdrukken uit twijfel – ik lmaat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om angst te GELOVEN – ik adem en push mezelf om te spreken wanneer ik een punt zo helder kan zien – ik heb geen excuus om niet te spreken 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd achteraf spijt gebruiken om mezelf te manipuleren ipv los te laten en onmiddellijk in mijzelf het commitment maken dat ik zal staan ongeacht wat er gebeurd – ik push mezelf en grijp de kansen die mij geboden worden om te staan en te bewijzen wie ik ben 

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten mezelfg niet vertrouwen in en als de helderheid van het moment maar in plaats daarvan een gedachte toelaten van sabotage waardoor ik timeloop 

Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om te loopen in punten die ik begrijp en die hier zijn – ik breng mezelf hier en adem en stap

Ik engageer mij ertoe nooit meer spijt te grbuiken als een achterpoort maar in plaats daarvan elk moment te gebruiklen om mezelf uit te drukken in eenheid en gelijkheid en duidelijk te stellen wat aanvaardbaar is als leven en wat niet aanvaardbaar is 

Ik engageer mij ertoe mijzelf uit te drukken ongeacht het aantal mensen dat zich in mijn omgeving bevind en die mogelijks zouden kunnen reageren – ik vertrouw mezelf – best voor iedereen is best voor iedereen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten