zondag 17 juni 2012

Dag 56 - Weerstand tegen Autoriteit


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd autoriteit te willen uitdagen en saboteren – ook wanneer dit in mijn eigen nadeel is

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd autoriteit zien als onrechtvaardigheid – want waarom heeft die andere persoon het voor het zeggen?

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf niet heb toegelaten en geaccepteerd mij realiseren dat mijn verzet tegen en sabotage van autoriteit in feite jaloezie is omdat ikzelf in die positie wil zijn van autoriteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd weerstand hebben om een en gelijk te lopen in en als de positie waarin ik onderworpen ben aan autoriteit en mijn ego in de weg laten staan in plaats van gezond verstand te gebruiken en mij te realiseren dat dat de manier is waarop het systeem mij provoceert zodat ik een fout zou maken

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd altijd te reageren tegen autoriteit omdfat ik denk dat ze dommer zijn dan mij en ik slimmer ben

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd neerkijken op autoriteit en hen zien als ‘slecht’

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het omgekeerde doen van wat autoriteit van mij verlangt en dit definieren als vrijheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vrijheid definieren in polariteit met autoriteit en ‘niet luisteren’ – en mijn eigen ding doen

Ik laat mezelf niet toe en accepteer niet van mezelf om mezelf te definieren in polariteit met autoriteit waarin ik me gedraag als een systeem – in plaats van mezelf te realiseren als vrijheid hier als de vrijheid om mezelf uit te drukken

Ik laat mezelf niet tie en accepteer niat van mezelf te willen rebelleren,w ant op die manier geef ik alleen mijn macht weg aan het systeem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de rebel willen zijn in het systeem

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meer willen zijn dan het systeem en te oordelen over het systeem, door ertgeen te willen rebeleren, in de vorm van het niet luisteren en weerstand hebben tov autoriteit

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer ik een instructie krijg – opzettelijk net iets anders te doen omdat ik geloof dat ik beter weet en dat ik de autoriteit niet kan vertrouwen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om ‘mezelf te verliezen’ als ik een bepaalde handeling zou stellen in plaats van mij te realiseren dat ik niet gedefinieerd wordt door wat ik doe maar door wie ik ben in elk moment

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd eigenrechtig zijn in het systeem – in plaats van mij te realiseren dat er geen goed en slecht is in het systeem, maar alleen wie macht en geld heeft en dat zij beslissen wat waar is en wat juist is – en ik realiseer me en brgrijp dat het geen zin heeft meer te willen zijn dan dit en dat ik beter een en gelijk stap als dit systeem om te zien hoe het werkelijk werkt


Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn dat als ik luister naar de autoriteit dat ik dan mezelf bedrieg inj plaats van mij te reraliseren dat dit mijn ego is en de mind die vrijhedi definieert als rebel zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toiegelkaten en geaccepteerd autoriteit definiren als iets groter en meer dan mij dat boven mij hangt en van bovenuit controle op mij uitoefend en mijn leven beheerst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van het geld systeem de ultieme autoriteit maken als een sysyteem dat het leven van eenieder beheerst

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten niet eenheid en gelijkheiud als leven maar in plaats daarvan geld en eigenbelang aanvbaarden als autoriteit in deze wereld

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten eenheid en gelijkheid als autoiriteit als mezelf in te ruilen voor angst als autoriteit en zo mezelf te bedriegen asl leven

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf onderwerpen in angst aan het systeem als autoriteit in plaats van in te zien dat het allemaal gebaseerd is op angst en terrorisme – in plaats van te leven als mijn eigen eutotiteit door in elk moment mezlef toe te laten om datgene te doen wat het beste is voor iedereen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd enerzijds autoriteit willen zijn maar andesrzijds mezelf niet verzekeren dat ik alle vormen van angst in en als mij gestopt heb om zeker te zijn dat ik in elke positie kan staan met vernatwoordelijkheid en dat ik nooit Leven en wat best voor iedereen is zal compromitteren

Ik engageer mij ertoe elke vorm van angst in en als mezelf te stoppen met zelf-vergeving en zelf-correctieve actie – zodat ik in gelijk welke positie kan staan in deze wereld en in elk moment enkel datgene zal doen wat het beste is voor iedereen

Ik engageer mij ertoe te leven als een voorbeeld van autoriteit als Leven waarin ik niet minder aanvaard dan wie elkeen werjkelijk is net zoals ik niet minder van mezelf aanvaard dan wie ik werkelijk ben en mezelf vetrouw om datgeen bloot te stellen wat niet best is voor iedereen en onaanvaardbaar is als leven

Ik engageer mij ertoe wanneer ik een weerstand voel opkomen om te ademen en te stoppen – en mezelf toe te leggen op het doen van hetgeen gedaan moet worden want op die manier stop ik de mind en stap ik een en gelijk als het systeem en ondersteun ik mezelf

Ik engageer mij ertoe alle angst te stoppen tav gevolgen van handelingen in het systeem – en in plaats daarvan onvoorwaardelijk te doen wat gedaan moet worden en hierin een en gelijk stappen met het systeem en mezelf ondersteunen 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten