vrijdag 16 november 2012

Dag 171 - Droom Deel 2

Lees Deel 1 van deze blog

Angst commitment: Ik engageer mijzelf ertoe te ademen wanneer ik in deze situatie ben en mezelf te vertragen zodat ik mezelf niet laat meeslepen in angst

Ik engageer mijzelf ertoe om te tonen hoe ik kan leven zonder angst en dat ik kan handelen zonder mij op angst te moeten baseren.

Ik engageer mijzelf ertoe om de angst in mijzelf uit elkaar te halen en te lopen totdat ik kan leven en bestaan zonder angst.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik iets wil doen - dit gewoon te doen en geen verdachtheid te creëren van hoegenaamd verboden handelingen maar mezelf gewoon te vertrouwen en mijn gezond verstand te gebruiken.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik iets wil doen gewoon de kortte weg te nemen en niet te proberen iets te verbergen omdat ik een bepaalde indruk wil wekken.

Ik engageer mijzelf ertoe om te handelen op een manier die ondersteunend is voor mezelf door mijn angsten te negeren en opzettelijk voor datgene te kiezen wat de eenvoudigste oplossing is van het moment.

Ik engageer mijzelf ertoe om te doen wat het beste is voor mezelf en anderen als mezelf - en dit met mezelf af te stemmen in adem waar ik kan checken dat wat ik doen werkelijk best is voor iedereen.

Ik engageer mijzelf ertoe aan te tonen dat ik kan lopen zonder angst in een omgeving waarin angst als motivator gebruikt wordt en ik mezelf kan sturen in zelf-motivatie en zelf-beweging in adem.

(Wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten