zondag 9 december 2012

Dag 195 - "ik sluit je uit" - Deel 8

Verbeelding commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om in en als het voorbereiden en stappen van een project, dit te doen in adem, hier in elk moment, en niet vooruit te lopen in verbeelding.


Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als ik feedback krijg die gewoon te nemen als feedback en in te zien dat die noch positief noch negatief is, maar om te integreren en indien nodig aanpassingen te doen.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als ik iets plaats, mezelf in de schoenen te plaatsen van de lezer en op die manier te zien of wat ik plaats efficiënt is of niet.


Ik engageer mijzelf ertoe om in groep context hier te zijn in adem en geen verwachtingen te creëren aangaande hoe ik mezelf zal ervaren.


Ik engageer mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf vertrouwen en geen veronderstellingen maken mbt hoe een ander zou oordelen, in de realisatie dat het niet ‘mijn probleem’ is  maar de verantwoordelijkheid van de ander.


Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik in groep context werk, onvoorwaardelijk te communiceren met alle deelnemers als gelijk als mezelf – en hierin mezelf te vertrouwen.


Ik engageer mezelf ertoe om mijzelf bloot te geven in communicatie met anderen en mezelf hierin kwetsbaar (vulnerable) opstellen zonder angst om veroordeeld te worden, en dus mezelf te vertrouwen.


Ik engageer mijzelf ertoe om mbt de expressie van anderen ipv kritisch en veroordelend te zijn, een en gelijk te staan met de anderen en te ondersteunen waar mogelijk in eenheid en gelijkheid.


Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als ik zie dat er kritiek in mij opkomt als achterklap – meteen te stoppen in adem en mezelf gelijk te plaatsen met de ander door te ondersteunen.


Ik engageer mijzelf ertoe om gelijk welke kritiek om te zetten in motivatie om mezelf aan te passen aan wat best is voor iedereen.


Ik engageer mezelf ertoe om alle waarde die ik hecht aan mijn eigen opvattingen te stoppen zodat ik kan loslaten in één moment wanneer zou blijken dat mijn perspectief niet best is voor iedereen en ik mezelf zonder meer kan bijstellen aan wat best is voor iedereen.

Ik engageer mijzelf ertoe om bij te dragen als leven en niet als persoonlijkheid.


Ik engageer mijzelf ertoe om in mijn inspanningen de ‘groep’ als alle leven eerst te plaatsen en mijzelf hierin te schikken op een manier die best is voor iedereen ipv mijn ego eerst te plaatsen.


Ik engageer mijzelf ertoe om aan te tonen dat wat het best is voor de groep automatisch ook het beste is voor elk en ieder afzonderlijk.


Ik engageer mijzelf ertoe om die ideeën te ondersteunen die duidelijk het best zijn voor iedereen, ongeacht de oorsprong van deze ideeën.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als een oplossing voorgesteld wordt mezelf te vertragen in adem en werkelijk te kijken hoe dit zou functioneren en of het best is voor iedereen.


Ik engageer mijzelf ertoe om te leren beslissingen te nemen gebaseerd op wat best is voor iedereen en hierin in staat kunnen zijn om los te laten van een vorig plan en in vol zelfvertrouwen van koers te kunnen veranderen en ervoor te gaan. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten