maandag 3 december 2012

Dag 190 - "Ik sluit je uit" Deel 3

Angst commitment:  Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als een punt van angst opkomt in relatie tot werken in teamverband en T's participatie, mezelf te stoppen in adem, en in plaats van te reageren dmv interne angst, mezelf te pushen om T's participatie te ondersteunen.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als een punt opkomt van angst, mezelf hierin te stoppen en te ademen, en mezelf een en gelijk te plaatsen met de hele situatie en mezelf te bewegen doorheen deze illusie genaamd angst.

Ik engageer mijzelf ertoe om het punt van angst en competitie volledig in mijzelf open te leggen en het punt te vinden waarin ik dit in de tijd gecreëerd heb zodat ik mezelf kan vrij maken van deze obsessie

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als zulk een frictie in mezelf opkomt, dit te herkennen als het "aandachts-programma" en mezelf te sturen in een keuze die werkelijk best is voor iedereen.

Ik engageer mijzelf ertoe om samenwerkingen met T aan te gaan als een manier om dit punt in mijzelf te stoppen en mezelf te leren vertrouwen als wat best is voor iedereen.

Ik engageer mijzelf ertoe om onvoorwaardelijk te participeren met T in gelijk welke context zonder mijzelf te onderdrukken uit angst van mogelijke patronen die zichtbaar zouden worden - en ik realiseer me dat dit juist interessante kansen zijn om te testen waar ik sta in mijn proces.

Ik engageer mijzelf ertoe om mijn participatie te zuiveren en ervoor te zorgen dat het werkelijk gaat om de input en wat best is voor iedereen en niet om MIJN input.


Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als dit punt van angst opkomt, een duidelijke beslissing te nemen aangaande wie ik ben en de ander tegenover wie ik een reactie heb, onvoorwaardelijk te ondersteunen in plaats van te concurreren.

Ik engageer mijzelf ertoe om het punt van competitie in mezelf te stoppen, en te leren wat het betekent om SAMEN TE WERKEN.

Ik engageer mijzelf ertoe om het punt van hebzucht dat in competitie besloten ligt te stoppen en te leren wat het betekent om onvoorwaardelijk te geven, gebaseerd op de realisatie dat alles een en gelijk is.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als een punt van competitie in mij opkomt, onmiddellijk te stoppen en mijzelf een zelf-correctieve applicatie te geven: diegene tov wie ik een reactie heb onvoorwaardelijk te ondersteunen.

Ik engageer mijzelf ertoe om aan te tonen dat competitie een ziekte is, die best genezen kan worden door zelf-vergeving, correctieve actie en het opzoeken van situaties waarin men samenwerkt met anderen in team-verband om te doen wat het beste is voor iedereen.  


http://lite.desteniiprocess.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten