vrijdag 7 december 2012

Dag 192 "Ik sluit je uit" Deel 5

Gedachte commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer en als ik met T participeer of met een ander, mezelf te vertragen in adem een en gelijk te staan met de ander hier.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik met T participeer of met een ander, mezelf te vertragen in adem zodat ik kan zien wanneer een gedachte-activatie opkomt en ik er dan voor kan kiezen hier niet in te participeren, maar mezelf te sturen.

Ik engageer mijzelf ertoe wanneer zulk een gedachte opkomt van angst mbt wie aandacht krijgt, mezelf te stoppen en me te realiseren dat ik hier ben en dat ik aandacht heb voor mij.

Ik engageer mijzelf ertoe om mijn uitgangspunt te zuiveren in de projecten die ik doe om niet langer een heimelijk verlangen naar glorie mijn keuzes te laten bepalen voor mij, maar ikzelf die inziet wat er moet gebeuren gebaseerd op wat best voor iedereen is.

Ik engageer mijzelf ertoe om een leven te leiden gebaseerd op nederigheid en mezelf als deze wereld te leren kennen in plaats van mezelf zonder wat dan ook te begrijpen op de voorgrond te willen plaatsen en aandacht te willen krijgen.

Ik engageer mijzelf ertoe onvoorwaardelijk te ademen en te participeren in de realiteit in plaats van voorwaarden te stellen als “dit is saai of betekenisloos”; en daarin een oordeel te hebben over mezelf.

Ik engageer mijzelf ertoe om de ‘negativiteit’ van deze wereld op te zoeken zodat ik een en gelijk kan staan met deze realiteit in al haar onderdelen – in plaats van te kiezen voor onwetendheid te zoeken naar een positieve ervaring.

Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer ik negativiteit ervaar op een energetische manier – mijzelf te stoppen in adem en te kijken naar hoe ik deze ervaring creëer en zelf in het leven roep, en vervolgens mezelf fysisch te ondersteunen met het stappen uit deze ervaring dmv zelf-beweging.

Ik engageer mijzelf ertoe om mijn grenzen te verleggen in de kleine dingen waar ik normaal mijn excuus klaar heb staan of mijzelf rechtvaardig – en niet langer mijn oude ik te aanvaarden als God en rechter over wie ik behoor te zijn.

Ik engageer mijzelf ertoe om systemen klaar te maken en voor te bereiden zodat anderen als mezelf in deze wereld kunnen komen en zich kunnen toeleggen op het lopen van hun proces zonder te moeten bestaan in schrik dat het systeem zich tegen hen zal keren, of hen aan hun lot zal overlaten.

Ik engageer mijzelf ertoe om mijn leven in te richten naar het doel van eenheid en gelijkheid en wat best is voor iedereen, hetgeen praktisch betekent dat ik dagelijks werk aan het tot stand brengen van een wereld waarin angst geen plaats meer heeft en we als mens werkelijk kunnen ontdekken wat het betekent om te leven in eenheid en gelijkheid met elkaar, de natuur, de dieren, de aarde, de planten.

Ik stel mijzelf ten doel om mijn leven te gebruiken voor het tot stand brengen van een systeem waarin alle leven gelijk gerespecteerd wordt en waar GELIJKHEID DE WET IS.  

Ik engageer mijzelf ertoe mijzelf in de schoenen te plaatsen van zij die het meest door het huidige systeem benadeeld worden en ervoor te zorgen dat hetgeen gecreëerd wordt werkelijk best zal zijn voor iedereen.Geen opmerkingen:

Een reactie posten