zaterdag 20 oktober 2012

Dag 139 - Humeur Zelf-vergeving Deel 2

Lees Deel 1 van deze blog

Gedachte dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in de scene met X plotseling een beeld te hebben van mijn vader die me iets oplegt wat ik niet wilde doen en hierin een emotionele reactie te hebben omdat ik het gevoel heb dat ik gewoon een slaaf ben. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn interactie en communicatie baseren op een afdruk uit het verleden  in plaats van te interageren gebaseerd op de informatie die hier is.

Gedachte commitment: ik engageer mezelf ertoe om mezelf te vertragen in adem zodat ik kan zien wanneer een gedachte wil opkomen en me realiseren dat dit programmatie is en ik dit pad niet hoef te volgen en ik mezelf in de plaats kan vertrouwen om mezelf te sturen in gezond verstand.

Verbeelding dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij inbeelden dat ik tegen de ander praat en hierin duidelijk maak wat ik aan het doen ben in plaats van te communiceren in fysieke werkelijkheid. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijn verbeelding gewoon verder werken totdat ik klaar ben, maar omdat de ander zegt dat ik tot het volgende moet overgaan, vertrouw ik mezelf niet en onderbreek ik mijn werk om aan het volgende te beginnen. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf inbeelden dat ik alleen ben zonder de andere en hierin geloven dat de oplossing ligt in het alleen zijn, in plaats van mij te realiseren dat ik mezelf moet vertrouwen en communiceren. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen moeite willen doen om te communiceren en verwachten dat de andere alles zal zien op dezelfde manier als ik het zie. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat al hetgeen niet gecommuniceerd wordt in feite niet bestaat omdat het geen deel uitmaakt van de uitwisseling en dus kan ik niet verwachten dat er rekening mee wordt gehouden. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf mijzelf voorstellen die werkt in vrede en kalmte, in plaats van mij in te zien dat ik diegene ben die mezelf opjaagt en stresseert en dat dit niet met mijn omgeving te maken heeft - maar ik diegene ben die mezelf manipuleert met angst en achterklap.

Verbeelding commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer een issue opkomt in plaats van mezelf af te zonderen in verbeelding, onmiddellijk een oplossing voor te stellen in de fysieke realiteit en hierin mezelf sturen en de situatie richting geven. Ik engageer mijzelf ertoe om in de fysieke werkelijkheid verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen die opkomen in die fysieke werkelijkheid en niet toelaten dat iets door middel van illusie aangepakt wordt, zoals dmv verbeelding, hetgeen een vorm is van waanzin.

(Wordt vervolgt)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten