vrijdag 5 oktober 2012

Dag 124 - Zelfvertrouwen in communicatie

Angst Dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat als ik deze informatie communiceer op de manier dat de andere wilt dat ik dan geïnfecteerd wordt met zijn/haar uitgangspunt en dus ga ik in verzet en zeg ik dat ik dit niet zal doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn in een patroon te vervallen van controle en manipulatie in plaats van mezelf te vertrouwen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de ander ervan de schuld geven dat hij/zij mij wil manipuleren voor zijn/haar eigen doeleinden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een beslissing willen nemen die enkel in mijn eigen voordeel is en die de ander niet mee in overweging neemt, als een manier om hem/haar buiten te sluiten en mezelf ervan te verzekeren dat ik niet gemanipuleerd wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd reageren uit angst om gemanipuleerd te worden ipv gezond verstand te gebruiken aangaande wat best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf baseren op regels die van bovenaf zijn opgelegd in plaats van voor mezelf te vinden wat best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om bedrogen te worden indien ik gedwongen wordt van mijn regels af te wijken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd koppig zijn in mijn benadering van de situatie omdat ik bang ben voor mezelf en wat de gevolgen zijn voor mij ipv werkelijk te kijken naar de situatie.

Angst commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om dit punt open te leggen en alle angst te verwijderen uit deze situatie zodat ik in helderheid kan zien wat hier best voor iedereen is.

Ik engagger mijzelf ertoe wanneer iemand iets tegen mij zegt waar ik weerstand tegen heb, in eerste instantie mijn reactie te stoppen door te ademen en mezelf hier te brengen - zodat ik kan hier zijn in het moment en begrijpen wat er werkelijk gezegd wordt ipv weg te drijven in een alternatieve dimensie van de mind gebaseerd op veronderstellingen en achterklap

Gedachte dimensie: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd meteen een gedachte te hebben waarin ik mezelf zie vastgehouden worden door R en hoe de ander probeert mij 'af te pakken'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf inbeelden als vastzittend in de greep van R en dat dit de veiligste greep is en dat ik hier beter niet uit weg beweeg

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn voor manipulatie in communicatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat er een juiste kant is en een foute kant en dat ik aan de juiste kant moet blijven om 'veilig' te zijn

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om een verkeerde zet te doen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet gelijk staan met de andere maar alles wat hij/zij zegt onmiddellijk als ongeldig afdoen omdat ik vermoed dat hij/zij spreekt vanuit angst of een ander motief

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf identificeren met een ander als partij - in plaats van onpartijdig te staan en gelijk aan iedereen hier.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen relaties willen bruuskeren door uit mijn schelp te stappen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijzelf en mijn communicatie voeren vanuit de context van mijn relaties en mezelf hierin beperken in plaats van mezelf te vertrouwen in gezond verstand dat ik weet wat best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te proberen mijn relaties te beschermen in plaats van te luisteren naar wat er gezegd wordt.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn relatie willen in stand houden als mijn overleving in deze wereld en bang zijn dat als ik dit verlies ik wordt verworpen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten meteen akkoord willen gaan met de ene dan wel de andere gebaseerd op angst om te bruuskeren en dus een keuze willen maken gebaseerd op wat het minste schokken zal veroorzaken in mijn wereld in plaats van te kijken wat het beste is voor IEDEREEN.

Gedachte commitment: Ik engageer mijzelf ertoe om wanneer een issue inzake communicatie opkomt ik me niet laat leiden door een denkbeeld dat opkomt waarin ik mezelf volledig beperkt omdat ik communicatie interpreteer als strategie en manipulatie - in plaats van te participeren zonder veronderstellingen te maken en indien iets niet duidelijk is veel vragen te stellen totdat alles voor mij duidelijk is aangaande waarom iets gevraagd/gezegd wordt.

(Wordt vervolgt)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten