donderdag 2 mei 2013

Dag 302 - Droomduiding - Deel 4

Artwork: Andrew Gable
Oplossing (vervolg):

Angst om anderen in het huis wakker te maken.

Dit zie ik als 1) inferioriteit tegenover het geldsysteem als zodanig en 2) angst om anderen te 'storen' in hun realiteit en dus het systeem te storen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf nog steeds inferieur opstellen tegenover het systeem end at is waarom ik opzettelijk mijn studies laat aanslepen zodat ik zou falen en geen verandering teweeg zou kunnen brengen die een bedreiging is voor het systeem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet 100% te gaan in mijn studies uit angst voor het systeem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bang zijn om anderen te storen in hun leven en denken dat ik respect moet hebben voor het systeem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat ik het systeem moet eerbiedigen wanneer het zelf niets eerbiedigt buiten geld.

ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te aarzelen in en als het aanspreken van anderen en het pushen van anderen door mijn participatie - en mezelf op die manier buiten spel zetten en betekenisloos maken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf laten overvallen door mijn  omstandigheden en deze als excuus blijven gebruiken waarom ik niet meer participeer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd tijd als een excuus gebruiken waarom ik niet meer participeer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd niet inzien dat ik vaak nog in de mind ben en dus mezelf niet aan het sturen en ben en op die manier gevolgen aan het creëren ben die later tijds in beslag gaan nemen en dus kan ik dan niet participeren - ipv mij te realiseren dat als ik mijn participatie in de mind stop en participeer in oplossingen en communicatie met anderen, ik wel het resultaat bereik dat ik zou willen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat het huis en de slapende mensen in de droom ikzelf zijn, en dat ik in dat opzicht nog te veel uitga van respect voor anderen hetgeen in feite respect is voor het systeem, waarbij ik me door moraliteit laat leiden (de politiewagen) om mezelf af te remmen ipv voluit te gaan en anderen als mezelf te ondersteunen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn Skill niet aan te wenden om mijn positie en de positie van de groep te versterken - maar in plaats daarvan te wachten tot ik hiertoe instructie krijg als een slaaf.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf nog steeds laten bewegen en rondwaaien in het systeem omdat ik 'het nog niet begrijp' ipv mijn skill te gebruiken om een betere grip te krijgen op het systeem en mezelf te beginnen sturen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf nog steeds als een kind te gedragen in mijn proces waarbij ik wacht op instructie om dit of datgene te doen, ipv zelf initiatief te nemen aangaande wat gedaan moet worden en hoe het proces versneld kan worden ipv dit aan anderen over te laten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf nog steeds definiëren als een lid van het systeem - in die zin dat ik geloof dat ik het systeem moet eren om mijn bestaan te verdienen - ipv mij te realiseren dat dit op angst gebaseerd is en dat er voldoende waarborgen bestaan om mijn rechten te beschermen, en dat in dat opzicht angst nutteloos is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij niet realiseren dat als ik bepaalde aspecten van het systeem onaangeroerd laat ik deze aspecten ook aanvaard in mezelf - en de verandering dus één en gelijk moet zijn vanbinnen en vanbuiten.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn participatie in het geldsysteem te beperken en niet te zien welke de mogelijkheden allemaal zijn om op korte termijn meer geld te verdienen en op lange termijn het systeem in zijn geheel te veranderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de hopeloosheid persoonlijkheid gebruiken als een manier om reeds op te geven ipv mij te realiseren dat dit een programma is dat ik gecreëerd heb zodat ik nooit verantwoordelijkheid zou moeten nemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf opzettelijk beperken en niet te leven naar mijn vol potentieel uit angst om anderen te shokeren of 'wakker te maken' - ipv mij te realiseren dat ik mij dan ook inhoud om bepaalde aspecten ven mezelf aan te vatten en recht te zetten overeenkomstig wat best is voor iedereen.

http://lite.desteniprocess.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten