vrijdag 31 januari 2014

Dag 287 - Zelf instaan voor Mijn eigen Beslissingen

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de verantwoordelijkheid voor mijn leven en mijn beslissingen te leggen bij de ander – omdat ik niet voor mezelf verantwoordelijk wil zijn.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij te verstoppen achter de beslissingen van de ander zodat ik zelf geen beslissingen moet nemen/maken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen beslissingen willen nemen omdat ik geen risico wil nemen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de beslissingen van de ander vertrouwen ipv mezelf te vertrouwen in gezond verstand.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geen verantwoordelijkheid nemen voor mijn eigen beslissingsproces en dit proces en het zien wat best is voor iedereen over te laten aan een ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd op deze manier de ander ervan de schuld te kunnen geven wanneer de ‘beslissing’ die ik neem niet de juiste blijkt te zijn.

Ik realiseer me en begrijp dat mijn beslissingen mijn beslissingen zijn en dat ik deze niet uit de weg kan gaan en ik dus zelf verantwoordelijkheid daarvoor moet nemen – en eventueel kan ik mijn eigen inzichten en beslissingsproces tonen aan de ander als een manier om zeker te stellen dat ik alles heb overwogen, maar dan blijft het mijn beslissing, en niet als een manier om ‘het over te laten aan de ander’.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer de nood aan een beslissing zich presenteert, mezelf te ondervragen in gezond verstand en op basis van wat ik kan zien en zelf een antwoord te formuleren ipv ervan uit te gaan dat de ander mij een antwoord zal geven dat ik dan slechts moet volgen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn verantwoordelijkheid inzake het nemen van grote beslissingen aan anderen te hebben overgelaten zodat ik mezelf niet moet vertrouwen, en ik mijn vertrouwen kan leggen in het inzicht van de anderen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een moeder nodig te hebben die mij beschermt, ipv zelf voor mezelf in te staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd de afhankelijkheid tov een ander te hebben gecreëerd uit gemakzucht en luiheid – want dan moet ik niets doen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd beschermd te willen zijn door een ander, zodat ik zelf het systeem niet moet confronteren en ik zelf niet verantwoordelijk moet zijn voor mezelf in het systeem.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik zie dat een beslissing moet genomen worden, mezelf te pushen om dit proces voor mezelf te stappen op een praktische manier en vervolgens bij wijze van check mijn beslissing te tonen aan de ander voor input.

Ik engageer mezelf ertoe om beslissingen in kaart te brengen wat best is voor iedereen – zodat ik zelf in eerste instantie kan zien wat er gedaan moet worden en ik niet afhankelijk ben van een ander.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten