woensdag 4 september 2013

Dag 246 - Het Systeem is Onredelijk !!!!

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd warm worden van de gedachte aan geld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een warm gevoel hebben wanneer ik geld spendeer aan een bepaald product en ik denk dat ik een ‘koopje’ gedaan heb, waarbij ik het ‘uitgeven van geld’ gelijk gesteld heb met het ‘levend zijn’ en wat het is om ‘te leven’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mij ‘misbruikt’ te voelen wanneer ik boven een bepaalde som geld moet betalen, of wanneer ik denk dat iets zijn prijs niet waard is, of wanneer ik mijn geld liever aan iets anders zou uitgeven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het geld ervan de schuld geven dat ik mij ‘misbruikt voel’ – ipv mij te realiseren dat het geldsysteem zoals het nu bestaat het rechtstreekse gevolg is van onze relatie tot onszelf als zelf-misbruik en elk feit van het geldsysteem waar ik een reactie tegenover heb, toont mij een dimensie van mezelf waarvan ik mezelf gesepareerd heb en die ik ontkent heb.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geschokt te zijn door sommige feiten van het geldsysteem – ipv mij te realiseren dat als ikzelf niet even meedogenloos kan zijn in mijn zelf-
oprechtheid en in het stappen van mijn process – ik nooit één en gelijk zal kunnen staan aan het systeem.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd bepaalde feiten ervaren als ‘onrecht’ en ‘onredelijk’ – ipv mij te realiseren dat het geldsysteem puur een geautomatiseerde machine is die functioneert op instructies die de mensheid haar als collectief gegeven heeft gebaseerd op haar eigen zelf-waardeloosheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd het systeem ervan de schuld geven dat het zich niet in mijn plaats stelt, dat het zich niet in mijn schoenen plaatst, in plaats van mij te realiseren dat het systeem mij toont dat we een realiteit gecreëerd hebben zonder ons in elkaars plaats te stellen en dat ik mezelf niet stel in de plaats van anderen als een en gelijk als mezelf.

Ik engageer mezelf ertoe om een systeem te steunen en op te richten dat gebaseerd is op het in de schoenen staan van elkaar en het zien van wat ieder nodig heeft – en overeenkomstig aan elkeen te geven wat elkeen nodig heeft.

Ik engageer mezelf ertoe om te tonen dat minder te aanvaarden dan wat best is voor iedereen en voor elkeen apart – onaanvaardbaar is en misbruik van Leven.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten