maandag 2 september 2013

Dag 245 - Een onbereikbare Wens

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in mijzelf de projectie te hebben gecreëerd van 'het rijke bestaan' waarin ik overweeg wat het zou zijn om 'rijk' te zijn, maar in die 'projectie' ben ikzelf niet aanwezig en gaat het enkel over het 'zien' van een zwembad, een warme omgeving, blauwe lucht - als een postkaart - en dus toon ik via deze projectie aan mezelf dat ik geen praktisch inzicht heb van wat het zou kunnen betekenen om 'rijk' te zijn en bovendien dat ik geloof dat rijk zijn enkel te maken heeft met een presentatie, een afbeelding.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf af te scheiden 'rijkdom' door de projectie die ik in mijn mind gecreëerd heb, waarin ik niet eens deel uitmaak van de projectie als zodanig.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd rijkdom te definiëren ahv het hebben van "een zwembad en een stille omgeving met blauwe lucht en er veel 'wit' aanwezig is in de omgeving."

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd nooit te hebben overwogen wat je met veel geld praktisch zou kunnen doen, maar enkel te hebben gekeken naar hoe rijkdom geleefd wordt door een selecte groep mensen in de wereld - en mijn idee van rijkdom daarop te hebben gebaseerd.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd rijkDom te schrijven als rijkSom, waarin ik aan mezelf te kennen geef dat ik rijkdom enkel gedefinieerd heb ahv het bezitten van veel geld - zonder mij te realiseren wat er vooraf gaat aan en wat er gepaard gaat met het bezitten van veel geld, zoals: wat is ervoor nodig om veel geld te bekomen, wie moet ik zijn/worden zodat mijn handelingen ertoe zullen leiden dat ik veel geld cumuleer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd rijkdom een onpraktische en ideële invulling te hebben gegeven, waardoor het ook onmogelijk wordt om rijkdom op een praktische wijze te realiseren in fysieke werkelijkheid, op aarde - en zo blijft het slechts een 'idee', een 'wens'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd door geen verantwoordelijkheid te nemen voor mijn definitie van het woord rijkdom, mezelf te hebben uitgesloten van rijkdom en bijgevolg ook van elke mogelijkheid om een reële zeg te hebben in deze wereld.

Ik engageer mezelf ertoe een praktische definitie te geven aan het woord rijkdom - zodat het duidelijk wordt hoe rijkdom op een praktische wijzen kan worden gerealiseerd en zodat het leidt tot een resultaat dat best is voor iedereen.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik mezelf rijkdom zie overwegen als een abstract idee, mezelf te stoppen en te ademen en mij te realiseren dat ik mezelf afscheid van een aspect van rijkdom en van het potentieel om rijkdom op een praktische wijze te realiseren in fysieke werkelijkheid, en dus engageer ik mezelf ertoe om dat aspect van rijkdom te aligneren en te herdefiniëren zodat het onderdeel wordt van een praktisch leefbaar en bereikbaar plan.

Ik engageer mezelf ertoe om te tonen dat rijkdom beschikbaar is voor iedereen, en het huidige systeem van beperking en slavernij bloot te leggen en te veranderen naar een systeem van gelijkheid en beschikbaarheid - zodat iedereen kan zien dat we een bestaan aanvaard hebben dat op alle denkbare manieren beperkt is en mensonwaardig.

http://lite.desteniiprocess.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten