zondag 29 april 2012

Dag 9 - De andere in twijfel trekken uit onzekerheid

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd denken en geloven dat wanneer iemand iets zegt hij/zij waarschijnlijk een veronderstelling maakt – want het klinkt niet zoals ik het begrijp – hij/zij maakt waarschijnlijk een vergissing 
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd geloven dat een vrouw minder verstand heeft van intellectuele zaken en altijd ongelijk heeft of zich vergist
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd denken en gelovend at een vrouw geen autoriteit kan zijn
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd denken en geloven dat uiteindelijk alleen een man een juist perpsectief kan hebben en vrouwen afhangen van het perspectief van de man
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd arrogant zijn in te geloven dat een vrouw onmogelijk een correct perspectief kan hebben zonder zich te baseren op een man
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd vrouwen zien als minder capabel dan mannen
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd wanneer een vrouw iets zegt dit onmiddellijk in twijfel trekken – en mijn eigen perspectief er tegenover willen plaatsen zodat ze zou toegeven dat ze het niet helemaal begreep
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd te weigeren om het perspectief van een vrouw te erkennen omdat ik geloof dat mannen het beter weten
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd te geloven in de superioriteit van de man waarbvij de vrouw als inferieur gezien wordt
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd twijfelen aan wat de ander zegt omdat ik ervan uitga dat hij/zij zich misschien vergist
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepeterd geen vernatwoordelijkheid nemen voor mezelf door enerzijds te vertrouwen op wat een ander zegt en diens beslissingen, maar anderzijds niet willen onderzoeken of het klopt wat er gezegd wordt
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacceptererd puur in vraag te stellen om de ander geen gelijk te geven
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacepeterd geen nederigheid hebben in het horen van de andere
Ik stop mezelf van het willen onderbreken van de andere om te tonen dat ze zich vergissen of het niet begrijpen
Ik luister en hoor alles wat er gezegd wordt zonder ook maar in gedachten een knip te geven – en wanneer alles gezegd is participeer ik in de discussie
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf manipuleren door niet te luisteren en te veronderstellen dat het een verdraaide versie van de realiteit is – waardoor ik begin te saboteren
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacceptered de communicatie saboteren omdat ik ervan uitga dat de andere niet weet wat hij/zij zegt
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mijn eigen onzekerheid projecteren op de andere
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd jaloers zijn op de andere dat zij iets begrijpen of weten wat ik niet begrijp of weet
Ik laat mezelf niet toe en aanvaard niet van mezelf om mij inferieur te voelen en daarom willen reageren met superioriteit
Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geacceptered in plaast van te zeggen dat ik het zelf niet weet, de andere louter in twijfel te trekken zonder zelf na te gaan hoe de vork nu in de steel zit
Ik aanvaard niet van mezelf en laat mezelf niet toe om te twijfelen aan de andere als een manier om hun eigenwaarde te verminderen
Ik aanvaard niet van mezelf en sta mezelf niet toe om de andere te kleineren door hen continu in twijfel te trekken
Ik realiseer mij en begrijp dat indien ik dit doe ik alleen maar mezelf kleineer en in trwijfel trek – aangeizen ik mezelf niet vertrouw, maar juist toegeef aan energetische spelletjes van ego en sabotage
Ik realiseer mij en begrijp dat effectieve communicatie enkel tot stand kan komen indien ik luister naar de andere als naar mezelf en de andere de ruimte geef om zichzelf uit te drukken en ik hen daarin ook ernstig neem
Ik engageer mij ertoe te stoppen met saboteren wanneer de ander zijn/haar inzicht deelt, en in plaats daarvan ondersteun ik hen in het uitdrukken van hun inzicht

Geen opmerkingen:

Een reactie posten