zaterdag 30 november 2013

Dag 267 - De Fysieke Dimensie van Macht

Fysieke Dimensie (macht):

1. De negatieve Fysieke dimensie van macht (ik voel me slecht)

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd hard en gespannen te worden vanbinnen wanneer ik denk dat een ander probeert zich te positioneren als 'meer dan mij'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd anderen in mijn wereld macht geven over mij - door de manier waarop ik mezelf positioneer, als een toestemming die ik geef aan de ander.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te positioneren als inferieur tegenover anderen als een techniek om te overleven, omdat ik denk dat als ik mezelf positioneer als inferieur, ik niet als een bedreiging aanzien zal worden en zal men mij hopelijk met rust zal laten - ipv het doelwit te worden van competitie, jaloezie en sabotage en ook het moeten nemen van verantwoordelijkheid.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te positioneren als inferieur tegenover anderen en daarin een zelf-medelijden persoonlijkheid te ontwikkelen waarin ik een slachtoffer ben van mijn wereld.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd aanvaarden dat een situatie 'macht' over mij heeft - omdat ik mezelf positioneer als 'minder dan' als een 'overlevingstechniek'.

(Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te verminderen en te doen overkomen als dom, zodat ik geen verantwoordelijkheid zou moeten krijgen en ik 'mij afzijdig zou kunnen houden van de actie'.)

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd van het weggeven van macht dmv inferioriteit mijn default te maken, ipv in alle situaties te kijken naar hoe ik gelijk kan staan en dus in mijn gelijkheid met mezelf in mijn eigen macht kan staan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te positioneren als de slaaf - en dus als een slaaf aanzien te worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd fysiek te reageren met een gespannen en samengedrukt gevoel vanbinnen 'alsof er niet genoeg plaats is voor mij ' wanneer een ander in mijn perceptie macht neerzet over mij - ipv mij te realiseren dat dit is hoe ik mezelf beperk, door mezelf als inferieur te aanvaarden an als minder dat - en dat het in feite mogelijk een heel andere dynamiek met deze persoon te creƫren als ik mezelf in eerste instantie aanvaard als gelijke en niet WACHT op de erkenning van de ander.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik mezelf zie 'krimpen' en 'samendrukken' in zelfmedelijden vanbinnen - mezelf te stoppen en ademen en mij te realiseren dat ik bezig ben mezelf te manipuleren - omdat ik anderen de schuld wil kunnen blijven geven van mijn ervaring van mezelf - en dus engageer ik mezelf ertoe om mezelf de toestemming te geven om als een gelijke te staan en mijn eigen autoriteit te zijn.

Ik engageer mezelf ertoe om te tonen dat machteloosheid altijd zelf-sabotage is en dat het altijd mogelijk is je macht te vinden in een situatie en op te staan in jezelf - en dat het derhalve onmogelijk is anderen de schuld te geven van 'wat je overkomt' - maar dat in elke situatie zelf in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik mezelf zie gespannen worden vanbinnen omwille van een gepercipieerd machtsvertoon - mezelf te vertragen in adem en te zien hoe ik op het punt sta zelf-sabotage te implementeren - en dus corrigeer ik mezelf in het moment en ontspan ik mijn lichaam om als een gelijke deel te nemen aan de interactie omdat ik mij realiseer dat ik niets kan verliezen.

2. De positieve Fysieke Dimensie van macht (ik voel me goed)

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in een staat van  mentale dronkenschap te gaan wanneer ik denk iets goeds gedaan te hebben en door anderen geprezen te worden.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te zien als minder dan anderen en dus nood te hebben aan deze energie - zodat ik mezelf zou kunnen bombarderen als 'meer dan'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd inferioriteit aanvaard te hebben als de kern van mijn wezen omdat ik aanvaard heb dat anderen 'meer' kunnen zijn dan mij - hetgeen een idee is dat ontstaat in de kindertijd omdat anderen 'blijkbaar meer weten'.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd mezelf te hebben gedefinieerd als inferieur aan 'kennis' omdat ik geloofde dat kennis de oplossing is en waarde heeft.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd een slaaf te worden van kennis en informatie als het geloof dat ik waarde en zelfrespect zal bekomen door het verwerven van kennis en informatie.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd gehypnotiseerd te zijn door de 'allure' van kennis en informatie - zonder mezelf af te vagen of kennis en informatie leidt tot een wereld die best is voor iedereen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd kennis en informatie te zien als een 'mysterie' ipv mij te realiseren dat het gewoon herinneringen zijn die ophouden bij de dood.

Ik engageer mezelf ertoe om kennis te integreren op een fysiek niveau zodat het een praktisch leefbare realisatie wordt en niet slechts een herinnering die ophoud bij de dood.

Ik engageer mezelf ertoe om te tonen dat kennis en informatie waardeloos is en dat de waarde ligt in het leven zelf - in het feit men hier is en deel uitmaakt van deze fysieke wereld - en dat al de rest, inclusies kennis en informatie en geld - in dienst daarvan moet staan.

Ik engageer mezelf ertoe om te tonen dat het mogelijk is een oplossing te vinden voor deze wereld en te communiceren zonder het gebruik van de mind als herinneringen - maar dat het mogelijk is om iets direct te zien als een capaciteit eigen aan het fysieke lichaam, en dit over te brengen op een manier die best is voor iedereen.

Ik engageer mezelf ertoe om mezelf te pushen in fysieke communicatie en mezelf niet langer toe te laten terug te vallen op kennis en informatie en herinneringen in mijn interacties met anderen - en daarin vind ik mijn waarde en gelijkheid met mezelf - omdat ik mezelf aanvaard en comfortabel wordt mijn mijn eigen expressie en mezelf toelaat voluit te gaan in zelfexpressie.

Ik engageer mezelf ertoe om in mijn interacties met anderen controle als de mind los te laten en mezelf radicaal te vertrouwen in dat ik in staat ben in elk moment te zien wat best is voor iedereen en hoe ik dit kan overbrengen.

http://lite.desteniiprocess.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten