zondag 23 juni 2013

Dag 323 - Ik ben maar de Boodschapper

Context: Het is nu regelmatig voorgekomen dat er in mijn wereld problemen ontstaan doordat ik een punt niet efficiënt communiceer aan een ander, hetgeen veroorzaakt wordt doordat ik mij zelf niet in de schoenen plaats van de andere partij met wie ik communiceer, en vaak ook omdat ik zelf de informatie niet ten gronde begrijp die ik moet 'doorgeven' - en ik in eerste instantie mijn best niet gedaan heb om de informatie te begrijpen wanneer ze aan mij werd doorgegeven, waardoor de inhoud van de boodschap onvolledig wordt of niet meer logisch is.

Oplossing: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd wanneer en als ik informatie doorkrijg die ik zelf niet 100% begrijp (alsof ik de informatie zelf zou moeten toepassen) - deze zomaar door te geven zonder hierin enige verantwoordelijkheid te nemen en te hopen dat de eind-ontvanger alles wel zal kunnen begrijpen. Allemaal omdat ik niet 'dom' wil lijken tov de persoon die mij de informatie in eerste instantie meegeeft - ipv mijn ego aan de kant te zetten en de informatie in het moment te verduidelijken.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd 'cool' willen zijn bij de persoon in de pretentie dat ik alles onmiddellijk kan begrijpen - ipv geduld te hebben met mezelf en realistisch te zijn in de realisatie dat ik niet alles onmiddellijk kan begrijpen en ook dat informatie vaak op een onvolledige manier verstrekt wordt en ik dus niet noodzakelijk op de verstrekker kan vertrouwen maar dat ik moet doorvragen totdat de informatie ook voor mij duidelijk is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in het moment dat ik informatie krijg onbewust ervan uit te gaan dat ik niet verantwoordelijk ben, waardoor ik zal saboteren en niet zeker stellen dat de info doorgeefklaar is, want ik 'ben slechts de boodschapper' - ipv mij te realiseren dat ik even verantwoordelijk ben dan diegene die mij de info geeft en dat het mijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat alles correct wordt doorgegeven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd in dit 'klakkeloos aannemen van de informatie zonder deze te begrijpen' het mannelijk ego uit te spelen en mezelf te plaatsen als autoriteit tegenover de eindgebruiker omdat deze van mij afhangt om zijn/haar situatie te veranderen en dus maak ik misbruik van mijn positie en neem ik beslissingen waartoe ik niet bevoegd ben, namelijk om onvolledige informatie goed te keuren als zijnde volledige terwijl ze dat niet is, en dus vergeef ik mezelf dat ik mezelf heb toegelaten en geaccepteerd macht te definiëren in en als het kunnen beïnvloeden van de situatie van een ander, ipv mij te realiseren dat dit separatie is en misbruik en dat werkelijke macht gelegen is in het kunnen aandringen op zelf-oprechtheid en datgene wat best is voor iedereen in elk moment.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik mezelf het mannelijk patroon zie uitspelen van 'het is ok vertrouw mij maar' - mezelf te stoppen en te ademen en mij te realiseren dat dit sabotage is en misbruik van mijn positie, en dus engageer ik mezelf ertoe deze positie te gebruiken als een moment van controle om zeker te stellen dat datgene wat best is voor iedereen beschermd wordt en zeker gesteld wordt.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik mezelf zie twijfelen aan de informatie die ik initieel krijg, mezelf te stoppen en te ademen en mij te realiseren dat ik deze info niet zo kan doorgeven, en dus engageer ik mezelf ertoe om de informatie in het moment te verduidelijken totdat ik ze begrijp en ik mezelf vertrouw dat ik de info kan doorgeven.

Ik engageer mezelf ertoe om wanneer en als ik mezelf zie denken dat het ok is en dat de ander het wel zal begrijpen - mezelf te stoppen en te ademen en mij te realiseren dat ik mijn vertrouwen leg in hoop net als in een religie, ipv de informatie te begrijpen zodat ik ze kan doorgeven, en dus engageer ik mezelf ertoe in het moment op mijn passen terug te keren en erop aan te dringen dat de volledige informatie gegeven wordt zodat de eindpersoon deze ook kan begrijpen.

http://lite.desteniiprocess.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten